(bg) Building Information Modeling

Kакво означава BIM ?
Терминът Building Information Modeling (накратко BIM; на немски: Gebäudedatenmodellierung) описва един метод за оптимизирано проектиране, изпълнение и управление на сгради с помощта на софтуер. При това всички съществени данни на сградата са цифрово записани, комбинирани и свързани. Сградата е визуализирана - както като виртуален сграден модел, така и геометрично (компютърен модел). Building Information Modeling се използва както в строителната индустрия за строително проектиране и изпълнение, така също и в фасилити мениджмънт.

Идеята зад всичко това:
За сградата трябва да се дадат не само чертежи, но също така и информация за вложените продукти или продуктови групи. Общият резултат е цифров модел на строителния обект.

Стандарти:
Междувременно по тази тема има някои стандарти за BIM.

HL - Part?
HL предоставя на разположение данни за Revit 2016.

За тази версия, засега само следните Артикули са на разположение

PDF File

Видео-пояснения (Youtube): 

a)   Parts List 
b) HL510NPr
c)    HL540   
d)  HL4000   

След като регистрирате вашия e-mail адрес, можете да смъкнете данните, При разширяване или обновяване на базата данни, вие ще бъдете информирани автоматично по e-mail 

въведете кода

изисква се код

erforderlich ... необходими данни
optional ... данни по избор