HL600NКАТАЛОГ / Водосточни канални казанчетаРевизия за водосточни тръби DN110/125, отточна тръба на шарнирна връзка, листоуловител, ревизионен капак, клапа против канални миризми незамръзваща, пръстени поемащи различни диаметри тръби  HL600NGКАТАЛОГ / Водосточни канални казанчетаРевизии за водосточни тръби DN110/125; видими части от чугун, с шарнирна връзка, листоуловител, суха клапа срещу миризми, ревизионен капак и компенсационни пръстени  HL600NGHOКАТАЛОГ / Водосточни канални казанчетаРевизии за водосточни тръби с хоризонтален вход DN110 и изход DN110/125, видими части от чугун, с шарнирна връзка, листоуловител, суха клапа срещу миризми и ревизионен капак  HL600NHOКАТАЛОГ / Водосточни канални казанчетаРевизия за водосточни тръби с хоризонтален вход DN110 и изход DN110/125; отточна тръба на шарнирна връзка, листоуловител, клапа против канални миризми незамръзваща, ревизионен капак  HL601КАТАЛОГ / Водосточни канални казанчетаУдължител за HL600 и HL660, 50мм височина  HL601IКАТАЛОГ / Водосточни канални казанчетаИндивидуална наставка за HL600N/HL600NHO за запълване с речен филц или тротоарни плочи  HL660/2КАТАЛОГ / Водосточни канални казанчетаВодосточно канално казанче MINIMAX DN110/125, долно оттичане, клапа против канални миризми и замръзване, листоуловител, за водосточни тръби ?75-?110мм  HL660/2-80КАТАЛОГ / Водосточни канални казанчетаВодосточно канално казанче MINIMAX DN110/125, долно оттичане, клапа против канални миризми и замръзване, листоуловител, свързване към водосточни тръби d 80мм  HL660EКАТАЛОГ / Водосточни канални казанчетаРевизия за външни водосточни тръби DN110/125 с долно оттичане и отрязващи се преходни пръстени  HL660GКАТАЛОГ / Водосточни канални казанчетаРевизия за водосточна тръба MINIMAX, за входни тръби DN75-120, видими части - чугун, клапа, листоуловител, оттичане DN110/125