Материали

Всички HL-продукти са обект на непрекъснат контрол от фирмата. Продукти с тест-символи се вземат редовно за официален контрол и отговарящи на ÖNORM. Заваряемоста на PE-сифоните с всички продуктови брандове PE-тръби на пазара, е сертифицирана от "Österreichisches Kunststoffinstitut".

Мембрани

Битумни

Битумни SBS мембрани от модифициран битум със следните еластомер-атрибути; полиестер-мат 235 г/м², дебелина 4,5 мм, в съответствие с DIN52133, DIN52123 и DIN4102 (устойчиви на летящите искри и лъчиста топлина); устойчив на всички химически вещества в атмосферата; заваряване с LPG горелки.

EPDM (етилен-пропилен-терполимер-каучук)

Многофункционална хидроизолационна мембрана, устойчиви на озон, UV и IR лъчи, Radix-изпитана, съгласно DIN4062; според DIN4102 клас "B2" (устойчиви на летящите искри и лъчиста топлина), дебелина 1,0 - 1,2 мм, тегло 1,2 или 1,4 кг/м²; залепване на битумни покрития, грундове.

Олово (Pb 0,15%Sb)

1 мм дебела оловна мембрана за традиционните оловни-хидроизолации, доставя се на рула от HL

Montaplast-B - 3-слойна текстилна мембрана със срден слой каучук

Многофункционална хидроизолационна мембрана; дебелина 1mm, тегло 550 г/m²; свързване към 2-компонентните битумни-модифицирани маси или за алтернативни хидроизолации с 2-компонентни-епоксидни смола или дисперсии.