Материали

Всички HL-продукти са обект на непрекъснат контрол от фирмата. Продукти с тест-символи се вземат редовно за официален контрол и отговарящи на ÖNORM. Заваряемоста на PE-сифоните с всички продуктови брандове PE-тръби на пазара, е сертифицирана от "Österreichisches Kunststoffinstitut".

Мембрани

Битумни

Битумни SBS мембрани от модифициран битум със следните еластомер-атрибути; полиестер-мат 235 г/м², дебелина 4,5 мм, в съответствие с DIN52133, DIN52123 и DIN4102 (устойчиви на летящите искри и лъчиста топлина); устойчив на всички химически вещества в атмосферата; заваряване с LPG горелки.

EPDM (етилен-пропилен-терполимер-каучук)

Многофункционална хидроизолационна мембрана, устойчиви на озон, UV и IR лъчи, Radix-изпитана, съгласно DIN4062; според DIN4102 клас "B2" (устойчиви на летящите искри и лъчиста топлина), дебелина 1,0 - 1,2 мм, тегло 1,2 или 1,4 кг/м²; залепване на битумни покрития, грундове.

Олово (Pb 0,15%Sb)

1 мм дебела оловна мембрана за традиционните оловни-хидроизолации, доставя се на рула от HL

Montaplast-B - 3-слойна текстилна мембрана със срден слой каучук

Многофункционална хидроизолационна мембрана; дебелина 1mm, тегло 550 г/m²; свързване към 2-компонентните битумни-модифицирани маси или за алтернативни хидроизолации с 2-компонентни-епоксидни смола или дисперсии.

Cookies/Web-Analysis

This site uses Google Analytics. These cookies may track things such as how long you spend on the site and the pages that you visit so we can continue to produce engaging content.