Lapač střešních splavenin DN110/125 s košem pro zachytávání nečistot, se suchou a nezámrznou klapkou proti zápachu, čistícím víčkem a těsnícím kroužkem pro potrubní svody d 80mm. S garantovaným průtokem 360 - 390 l/min.