(cs) Building Information Modeling

Co vlastně BIM znamená:
Pojem Building Information Modeling (zkráceně: BIM; česky: Informační model budovy) popisuje metodu optimalizovaného projektování, realizace a obhospodařování budov pomocí software. Všechna důležitá data o budově se digitálně zaevidují, zkombinují a vzájemně propojí. Budovu lze také geometricky vizualizovat jako virtuální model budovy (počítačový model). Building Information Modeling se uplatní jak ve stavebnictví při projektování a realizaci staveb, tak i ve facility managementu.

Myšlenka v pozadí:
K budově patří nejen její výkresová dokumentace, ale i údaje a data o použitých výrobcích resp. skupinách výrobků. Celkovým výsledkem je digitální model celého stavebního projektu.

Norma: K tomuto tématu již existují normy.

Podpora ze strany HL:  Poskytneme Vám data pro Revit 2016.


Následující výrobky jsou k dispozici v této verzi: 

PDF soubor

Ilustrační videa (Youtube):

a) Seznam dílů 
b)  HL510NPr
c)     HL540   
d)  HL4000    


Zadáte pouze svou e-mailovou adresu a můžete si okamžitě stáhnout data. V případě doplnění a/nebo inovaci dat obdržíte od nás automaticky e-mail.

(en) Building Information Modeling

What does BIM mean?
The term Building Information Modeling stands for a method to optimise planning, completion and management of buildings by using software.
In the process any relevant building data will be recorded, combined and linked up.
A virtual, geometric model of the building will be visualised on the computer.
The application software for BIM can be used both in the planning and design of buildings as well as in facility management.

What’s the idea behind it?
Except for the drawings of a building, data will be available concerning the built in products and/or product groups. The overall result is a digital model of the construction project.

Standard?
Meanwhile there are certain standards for BIM.

HL - Part?
We provide data for Revit 2016.

Following articles are available with this version: 

PDF File

Video illustration (Youtube):

a)   Parts List 
b) HL510NPr
c)    HL540   
d)  HL4000   


After having specified your e-mail address you can easily download data.
Should there be any updates or news you will be automatically informed via e-mail.

Enter Code

Request Code

erforderlich ... Eingabe erfolderlich
optional ... Eingabe optionalCookies/Web-Analysis

This site uses Google Analytics. These cookies may track things such as how long you spend on the site and the pages that you visit so we can continue to produce engaging content.