Dvorný vtok Perfekt DN150 vertikálny s izolačným tanierom, skrátiteľným nadstavcom 55 - 135 mm liatinovým rámikom 240x240mm, liatinovou vtokovou mriežkou 226x226mm, nezamŕzajúcou protizápachovou klapkou a lapačom piesku