Осигуряване / Отговорности за продуктите

Ние поемаме осигуряването и гаранцията според закона за отговорностите, за всички в тази Web-страница описани HL-продукти, щом монтажа им е извършен от оторизирани и правоспособни специалисти. Всички продукти подлежат на един постоянен заводски контрол. След това артикулите се подлагат на един постоянен контрол от страна на съответните учреждения, дали отговарят на съответните норми от ÖNORM, което се удостоверява със знак за качество. За възможността за заваряване на нашите PE-подови сифони със всички, срещащи се на пазара PE-тръби, удостоверяваме с изпитвателен протокол на австрийския институт за пластмаси.