Програма за оразмеряване на воронки за покриви/тераси

l/s
l / (s * ha)