Свързване на подофи сифони с хидроизолационни мембрани

Изолирането на мокри помещения, балкони и тераси против просмукващата се вода, преди всичко уплътняването и изборът на подходящите подови сифони, често създава определени трудности. Голяма част от техническите въпроси, които достигат до нас, засягат тази тема.
С тази статия искаме да ви разкрием възможностите, които предлагат подовите сифони от HL и да ви покажем някои монтажи.

Броят на използваните материали, които са подходящи за хидроизолации, става все по-голям и технологията на тяхното полагане се различава една от друга.
Директното полагане на хидроизолация върху фланеца на подовия сифон, който е направен от РР или РЕ не е надеждно, защото тези материали са с лоши качества на залепване и не встъпват във връзка с разнородните по химичен състав хидроизолационни материали.
Вие можете да направите едно трайно съединение само чрез заваряване, тоест под термично въздействие да се свържат материали от един и същи вид. Ние като производители на висококачествени подови сифони сме си поставили като наш важен приоритет - плътното преминаване между подов сифон и хидроизолация.
На практика това означава да се намерят такива мембрани, които да могат от една страна плътно да се свържат към подовия сифон, а от друга страна да получат трайна и плътна връзка с използваната хидроизолация.
Затова ние Ви предлагаме възможности за механично затягане на мембраната, залепване или заваряване на фабрично фиксирана мембрана към тялото на сифона с еднотипна хидроизолация (напр. полимерни битуми). За тази цел ние предлагаме и 2 възможности за модерните тънкослойни керамични подове – идеалните системи "CeraDrain" и "FlexDrain".

Изолационни гарнитури и притискащи пръстени

серия HL83
серия HL84
серия HL86

Подови сифони със заводски заварени битумни мембрани -Нови изолиращи технологии

CeraDrain
FlexDrain