Воден затвор Primus - плосък. Функционира с и без вода. Допълването с вода в сифона не е вече необходимо!