HL190Katalog / Serija velikih slivnika / priborPrsten za odvodnjavanje d 195mm  HL191Katalog / Serija velikih slivnika / priborPlitki hvatač lišća za slivnike serije Perfekt  HL195Katalog / Serija velikih slivnika / priborHvatač lišća za seriju slivnika Perfekt  HL605Katalog / Serija velikih slivnika / vodoravno / mokri sifon / bez brtveće prirubnicePerfekt slivnik DN110 horizontalni 244x244 mm plastika/ 226x226 lijevano željezo s poklopcem zadaha otpornim na smrzavanje  HL605.1Katalog / Serija velikih slivnika / vodoravno / mokri sifon / bez brtveće prirubnicePerfekt slivnik DN110 horizontalno 260x260 mm /226x226 mm lijevano željezo s poklopcem zadaha otpornim na smrzavanje  HL605.1KKatalog / Serija velikih slivnika / vodoravnoKućište Perfekt slivnika DN110 horizontalno 260x260 mm lijevano željezo (okvir)  HL605.1WKatalog / Serija velikih slivnika / vodoravno / zatvarač za zadah vode / bez brtveće prirubnicePerfekt slivnik DN110 horizontalni 260x260 mm /226x226 mm lijevano željezo s vodenim zatvaračem zadaha  HL605KKatalog / Serija velikih slivnika / vodoravnoKućište Perfekt slivnika DN110 horizontalno 244x244 mm plastika  HL605LKatalog / Serija velikih slivnika / vodoravno / mokri sifon / bez brtveće prirubnicePerfekt slivnik DN110 horizontalni 244x244 mm /226x226 mm plastika sa poklopcem zadaha otpornim na smrzavanje  HL605LWKatalog / Serija velikih slivnika / vodoravno / zatvarač za zadah vode / bez brtveće prirubnicePerfekt slivnik DN110 horizontalni 244x244 mm /226x226 mm plastika sa vodenim zatvaračem zadaha  HL605SKatalog / Serija velikih slivnika / vodoravno / mokri sifon / bez brtveće prirubnicePerfekt slivnik DN110 horizontalni 244x244 mm plastika /226x226 mm INOX sa poklopcem zadaha otpornim na smrzavanje  HL605SWKatalog / Serija velikih slivnika / vodoravno / zatvarač za zadah vode / bez brtveće prirubnicePerfekt slivnik DN110 horizontalni 244x244 mm plastika /226x226 mm INOX sa vodenim zatvaračem zadaha  HL605WKatalog / Serija velikih slivnika / vodoravno / zatvarač za zadah vode / bez brtveće prirubnicePerfekt slivnik DN110 horizontalni 244x244 mm plastika /226x226 mm lijevano željezo sa vodenim zatvaračem zadaha  HL606.1/1Katalog / Serija velikih slivnika / okomito / mokri sifon / bez brtveće prirubnicePerfekt slivnik DN110 vertikalni 260x260 mm /226x226 mm lijevano željezo sa poklopcem zadaha otpornim na smrzavanje  HL606.1/5Katalog / Serija velikih slivnika / okomito / mokri sifon / bez brtveće prirubnicePerfekt slivnik DN160 vertikalni 260x260 mm /226x226 mm lijevano željezo sa poklopcem zadaha otpornim na smrzavanje  HL606.1K/1Katalog / Serija velikih slivnika / okomitoKućište Perfekt slivnika DN110 vertikalno 260x260 mm lijevano željezo  HL606.1K/5Katalog / Serija velikih slivnika / okomitoKućište Perfekt slivnika DN160 vertikalno 260x260 mm lijevano željezo  HL606.1W/1Katalog / Serija velikih slivnika / okomito / zatvarač za zadah vode / bez brtveće prirubnicePerfekt slivnik DN110 vertikalni 260x260 mm /226x226 mm lijevano željezo sa vodenim zatvaračem zadaha  HL606.1W/5Katalog / Serija velikih slivnika / okomito / zatvarač za zadah vode / bez brtveće prirubnicePerfekt slivnik DN160 vertikalni 260x260 mm /226x226 mm lijevano željezo sa vodenim zatvaračem zadaha  HL606/1Katalog / Serija velikih slivnika / okomito / mokri sifon / bez brtveće prirubnicePerfekt slivnik DN110 vertikalni 244x244 mm plastika /226x226 mm lijevano željezo sa poklopcem zadaha otpornim na smrzavanje  HL606/5Katalog / Serija velikih slivnika / okomito / mokri sifon / bez brtveće prirubnicePerfekt slivnik DN160 vertikalni 244x244 mm plastika /226x226 mm lijevano željezo sa poklopcem zadaha otpornim na smrzavanje  HL606K/1Katalog / Serija velikih slivnika / okomitoKućište Perfekt slivnika DN110 vertikalno 244x244 mm plastika  HL606K/5Katalog / Serija velikih slivnika / okomitoKućište Perfekt slivnika DN160 vertikalno 244x244 mm plastika  HL606L/1Katalog / Serija velikih slivnika / okomito / mokri sifon / bez brtveće prirubnicePerfekt slivnik DN110 vertikalni 244x244 mm /226x226 mm plastika sa poklopcem zadaha otpornim na smrzavanje  HL606L/5Katalog / Serija velikih slivnika / okomito / mokri sifon / bez brtveće prirubnicePerfekt slivnik DN160 vertikalni 244x244 mm /226x226 mm plastika sa poklopcem zadaha otpornim na smrzavanje  HL606LW/1Katalog / Serija velikih slivnika / okomito / zatvarač za zadah vode / bez brtveće prirubnicePerfekt slivnik DN110 vertikalni 244x244 mm /226x226 mm plastika sa vodenim zatvaračem zadaha  HL606LW/5Katalog / Serija velikih slivnika / okomito / zatvarač za zadah vode / bez brtveće prirubnicePerfekt slivnik DN160 vertikalni 244x244 mm /226x226 mm plastika sa vodenim zatvaračem zadaha  HL606S/1Katalog / Serija velikih slivnika / okomito / mokri sifon / bez brtveće prirubnicePerfekt slivnik DN110 vertikalni 244x244 mm plastika /226x226 mm INOX sa poklopcem zadaha otpornim na smrzavanje  HL606S/5Katalog / Serija velikih slivnika / okomito / mokri sifon / bez brtveće prirubnicePerfekt slivnik DN160 vertikalni 244x244 mm plastika /226x226 mm INOX sa poklopcem zadaha otpornim na smrzavanje  HL606SW/1Katalog / Serija velikih slivnika / okomito / zatvarač za zadah vode / bez brtveće prirubnicePerfekt slivnik DN110 vertikalni 244x244 mm plastika /226x226 mm INOX sa vodenim zatvaračem zadaha  HL606SW/5Katalog / Serija velikih slivnika / okomito / zatvarač za zadah vode / bez brtveće prirubnicePerfekt slivnik DN160 vertikalni 244x244 mm plastika /226x226 mm INOX sa vodenim zatvaračem zadaha  HL606W/1Katalog / Serija velikih slivnika / okomito / zatvarač za zadah vode / bez brtveće prirubnicePerfekt slivnik DN110 vertikalni 244x244 mm plastika /226x226 mm lijevano željezo sa vodenim zatvaračem zadaha  HL606W/5Katalog / Serija velikih slivnika / okomito / zatvarač za zadah vode / bez brtveće prirubnicePerfekt slivnik DN160 vertikalni 244x244 mm plastika /226x226 mm lijevano željezo sa vodenim zatvaračem zadaha  HL608Katalog / Serija velikih slivnikaNasadni-završni-element d 195mm/240x240mm sa O-brtvom  HL608.1Katalog / Serija velikih slivnikaNasadni-završni-element d 195mm lijevano željezo 260x260mm sa O-brtvom  HL609Katalog / Serija velikih slivnikaGrijač, komplet 47W/230V  HL615Katalog / Serija velikih slivnika / vodoravno / mokri sifon / brveća prirubnicaPerfekt slivnik DN110 horizontalni sa brtvenom prirubnicom 240x240mm plastika/ 226x226mm lijevano željezo, sa poklopcem zadaha otpornim na smrzavanje  HL615.1Katalog / Serija velikih slivnika / vodoravno / mokri sifon / brveća prirubnicaPerfekt slivnik DN110 horizontalni sa brtvenom prirubnicom 260x260 mm /226x226 mm lijevano željezo, sa poklopcem zadaha otpornim na smrzavanje  HL615.1HKatalog / Serija velikih slivnika / vodoravno / mokri sifon / bitumenska obujmicaPerfekt slivnik DN110 horizontalni sa bitumenskom prirubnicom 260x260 mm /226x226 mm lijevano željezo, sa poklopcem zadaha otpornim na smrzavanje  HL615.1HWKatalog / Serija velikih slivnika / vodoravno / zatvarač za zadah vode / bitumenska obujmicaPerfekt slivnik DN110 horizontalni sa bitumenskom prirubnicom 260x260 mm /226x226 mm lijevano željezo, sa vodenim zatvaračem zadaha  HL615.1WKatalog / Serija velikih slivnika / vodoravno / zatvarač za zadah vode / brveća prirubnicaPerfekt slivnik DN110 horizontalni sa brtvenom prirubnicom 260x260 mm /226x226 mm lijevano željezo, sa vodenim zatvaračem zadaha  HL615HKatalog / Serija velikih slivnika / vodoravno / mokri sifon / bitumenska obujmicaPerfekt slivnik DN110 horizontalni sa bitumenskom prirubnicom 240x240 mm plastika/ 226x226 lijevano željezo, sa poklopcem zadaha otpornim na smrzavanje  HL615HLKatalog / Serija velikih slivnika / vodoravno / mokri sifon / bitumenska obujmicaPerfekt slivnik DN110 horizontalni sa bitumenskom prirubnicom 240x240 mm / 226x226 mm plastika, sa poklopcem zadaha otpornim na smrzavanje  HL615HLWKatalog / Serija velikih slivnika / vodoravno / zatvarač za zadah vode / bitumenska obujmicaPerfekt slivnik DN110 horizontalni sa bitumenskom prirubnicom 240x240 mm / 226x226 mm plastika, sa vodenim zatvaračem zadaha  HL615HSKatalog / Serija velikih slivnika / vodoravno / mokri sifon / bitumenska obujmicaPerfekt slivnik DN110 horizontalni sa bitumenskom prirubnicom 240x240 mm plastika / 226x226 mm INOX, sa poklopcem zadaha otpornim na smrzavanje  HL615HSWKatalog / Serija velikih slivnika / vodoravno / zatvarač za zadah vode / bitumenska obujmicaPerfekt slivnik DN110 horizontalni sa bitumenskom prirubnicom 240x240 mm plastika / 226x226 mm INOX sa vodenim zatvaračem zadaha  HL615HWKatalog / Serija velikih slivnika / vodoravno / zatvarač za zadah vode / bitumenska obujmicaPerfekt slivnik DN110 horizontalni sa bitumenskom prirubnicom 240x240 mm plastika / 226x226 mm lijevano željezo, sa vodenim zatvaračem zadaha  HL615KKatalog / Serija velikih slivnika / vodoravnoKućište Perfekt slivnika DN110 horizontalno sa brtvenom prirubnicom  HL615KHKatalog / Serija velikih slivnika / vodoravnoKućište Perfekt slivnika DN110 horizontalno sa bitumenskom prirubnicom  HL615LKatalog / Serija velikih slivnika / vodoravno / mokri sifon / brveća prirubnicaPerfekt slivnik DN110 horizontalni sa brtvenom prirubnicom 240x240 mm/ 226x226 mm plastika, sa poklopcem zadaha otpornim na smrzavanje  HL615LWKatalog / Serija velikih slivnika / vodoravno / zatvarač za zadah vode / brveća prirubnicaPerfekt slivnik DN110 horizontalni sa brtvenom prirubnicom 240x240 mm/ 226x226 mm plastika, sa vodenim zatvaračem zadaha  HL615SKatalog / Serija velikih slivnika / vodoravno / mokri sifon / brveća prirubnicaPerfekt slivnik DN110 horizontalni sa brtvenom prirubnicom 240x240 mm plastika/ 226x226 mm INOX, sa poklopcem zadaha otpornim na smrzavanje  HL615SWKatalog / Serija velikih slivnika / vodoravno / zatvarač za zadah vode / brveća prirubnicaPerfekt slivnik DN110 horizontalni sa brtvenom prirubnicom 240x240 mm plastika/ 226x226 mm nehrdžajući čelik, sa vodenim zatvaračem zadaha  HL615WKatalog / Serija velikih slivnika / vodoravno / zatvarač za zadah vode / brveća prirubnicaPerfekt slivnik DN110 horizontalni sa brtvenom prirubnicom 240x240 mm plastika/ 226x226 mm lijevano željezo, sa vodenim zatvaračem zadaha  HL616.1/1Katalog / Serija velikih slivnika / okomito / mokri sifon / brveća prirubnicaPerfekt slivnik DN110 vertiktalni sa brtvenom prirubnicom 260x260 mm /226x226 mm lijevano željezo, sa poklopcem zadaha otpornim na smrzavanje  HL616.1/5Katalog / Serija velikih slivnika / okomito / mokri sifon / brveća prirubnicaPerfekt slivnik DN160 vertikalni sa brtvenom prirubnicom 260x260 mm /226x226 mm lijevano željezo, sa poklopcem zadaha otpornim na smrzavanje  HL616.1H/1Katalog / Serija velikih slivnika / okomito / mokri sifon / bitumenska obujmicaPerfekt slivnik DN110 vertikalni sa bitumenskom prirubnicom 260x260 mm /226x226 mm lijevano željezo, sa poklopcem zadaha otpornim na smrzavanje  HL616.1H/5Katalog / Serija velikih slivnika / okomito / mokri sifon / bitumenska obujmicaPerfekt slivnik DN160 vertikalni sa bitumenskom prirubnicom 260x260 mm /226x226 mm lijevano željezo, sa poklopcem zadaha otpornim na smrzavanje  HL616.1HW/1Katalog / Serija velikih slivnika / okomito / zatvarač za zadah vode / bitumenska obujmicaPerfekt slivnik DN110 vertikalni sa bitumenskom prirubnicom 260x260 mm /226x226 mm lijevano željezo, sa vodenim zatvaračem zadaha  HL616.1HW/5Katalog / Serija velikih slivnika / okomito / zatvarač za zadah vode / bitumenska obujmicaPerfekt slivnik DN160 vertikalni sa bitumenskom prirubnicom 260x260 mm /226x226 mm lijevano željezo, sa vodenim zatvaračem zadaha  HL616.1W/1Katalog / Serija velikih slivnika / okomito / zatvarač za zadah vode / brveća prirubnicaPerfekt slivnik DN110 vertikalni sa brtvenom prirubnicom 260x260 mm /226x226 mm lijevano željezo, sa vodenim zatvaračem zadaha  HL616.1W/5Katalog / Serija velikih slivnika / okomito / zatvarač za zadah vode / brveća prirubnicaPerfekt slivnik DN160 vertikalni sa brtvenom prirubnicom 260x260 mm /226x226 mm lijevano željezo, sa vodenim zatvaračem zadaha  HL616/1Katalog / Serija velikih slivnika / okomito / mokri sifon / brveća prirubnicaPerfekt slivnik DN110 vertikalni sa brtvenom prirubnicom 240x240 mm plastika/226x226 mm, lijevano željezo, sa poklopcem zadaha otpornim na smrzavanje  HL616/5Katalog / Serija velikih slivnika / okomito / mokri sifon / brveća prirubnicaPerfekt slivnik DN160 vertikalni sa brtvenom prirubnicom 240x240 mm plastika/226x226 mm, lijevano željezo, sa poklopcem zadaha otpornim na smrzavanje  HL616H/1Katalog / Serija velikih slivnika / okomito / mokri sifon / bitumenska obujmicaPerfekt slivnik DN110 vertikalni sa bitumenskom prirubnicom 240x240 mm plastika/226x226 mm lijevano željezo, sa poklopcem zadaha otpornim na smrzavanje  HL616H/5Katalog / Serija velikih slivnika / okomito / mokri sifon / bitumenska obujmicaPerfekt slivnik DN160 vertikalni sa bitumenskom prirubnicom 240x240 mm plastika/226x226 mm lijevano željezo, sa poklopcem zadaha otpornim na smrzavanje  HL616HL/1Katalog / Serija velikih slivnika / okomito / mokri sifon / bitumenska obujmicaPerfekt slivnik DN110 vertikalni sa bitumenskom prirubnicom 240x240 mm /226x226 mm plastika, sa poklopcem zadaha otpornim na smrzavanje  HL616HL/5Katalog / Serija velikih slivnika / okomito / mokri sifon / bitumenska obujmicaPerfekt slivnik DN160 vertikalni sa bitumenskom prirubnicom 240x240 mm /226x226 mm plastika, sa poklopcem zadaha otpornim na smrzavanje  HL616HLW/1Katalog / Serija velikih slivnika / okomito / zatvarač za zadah vode / bitumenska obujmicaPerfekt slivnik DN110 vertikalni sa bitumenskom prirubnicom 240x240 mm /226x226 mm plastika, sa vodenim zatvaračem zadaha  HL616HLW/5Katalog / Serija velikih slivnika / okomito / zatvarač za zadah vode / bitumenska obujmicaPerfekt slivnik DN160 vertikalni sa bitumenskom prirubnicom 240x240 mm /226x226 mm plastika, sa vodenim zatvaračem zadaha  HL616HS/1Katalog / Serija velikih slivnika / okomito / mokri sifon / bitumenska obujmicaPerfekt slivnik DN110 vertikalni sa bitumenskom prirubnicom 240x240 mm plastika/ 226x226 mm INOX, sa poklopcem zadaha otpornim na smrzavanje  HL616HS/5Katalog / Serija velikih slivnika / okomito / mokri sifon / bitumenska obujmicaPerfekt slivnik DN160 vertikalni sa bitumenskom prirubnicom 240x240 mm plastika/ 226x226 mm INOX, sa poklopcem zadaha otpornim na smrzavanje  HL616HSW/1Katalog / Serija velikih slivnika / okomito / zatvarač za zadah vode / bitumenska obujmicaPerfekt slivnik DN110 vertikalni sa bitumenskom prirubnicom 240x240 mm plastika/ 226x226 mm INOX, sa vodenim zatvaračem zadaha  HL616HSW/5Katalog / Serija velikih slivnika / okomito / zatvarač za zadah vode / bitumenska obujmicaPerfekt slivnik DN160 vertikalni sa bitumenskom prirubnicom 240x240 mm plastika/ 226x226 mm INOX, sa vodenim zatvaračem zadaha  HL616HW/1Katalog / Serija velikih slivnika / okomito / zatvarač za zadah vode / bitumenska obujmicaPerfekt slivnik DN110 vertikalni sa bitumenskom prirubnicom 240x240 mm plastika/ 226x226 mm lijevano željezo, sa vodenim zatvaračem zadaha  HL616HW/5Katalog / Serija velikih slivnika / okomito / zatvarač za zadah vode / bitumenska obujmicaPerfekt slivnik DN160 vertikalni sa bitumenskom prirubnicom 240x240 mm plastika/ 226x226 mm lijevano željezo, sa vodenim zatvaračem zadaha  HL616K/1Katalog / Serija velikih slivnika / okomitoKućište Perfekt slivnika DN110 vertikalno sa brtvenom prirubnicom  HL616K/5Katalog / Serija velikih slivnika / okomitoKućište Perfekt slivnika DN160 vertikalno sa brtvenom prirubnicom  HL616KH/1Katalog / Serija velikih slivnika / okomitoKućište Perfekt slivnika DN110 vertikalno sa bitumenskom prirubnicom  HL616KH/5Katalog / Serija velikih slivnika / okomitoKućište Perfekt slivnika DN160 vertikalno sa bitumenskom prirubnicom  HL616L/1Katalog / Serija velikih slivnika / okomito / mokri sifon / brveća prirubnicaPerfekt slivnik DN110 vertikalni sa brtvenom prirubnicom, 240x240 mm /226x226 mm plastika sa poklopcem zadaha otpornim na smrzavanje  HL616L/5Katalog / Serija velikih slivnika / okomito / mokri sifon / brveća prirubnicaPerfekt slivnik DN160 vertikalni sa brtvenom prirubnicom, 240x240 mm /226x226 mm plastika sa poklopcem zadaha otpornim na smrzavanje  HL616LW/1Katalog / Serija velikih slivnika / okomito / zatvarač za zadah vode / brveća prirubnicaPerfekt slivnik DN110 vertikalni sa brtvenom prirubnicom, 240x240 mm /226x226 mm plastika sa vodenim zatvaračem zadaha  HL616LW/5Katalog / Serija velikih slivnika / okomito / zatvarač za zadah vode / brveća prirubnicaPerfekt slivnik DN160 vertikalni sa brtvenom prirubnicom, 240x240 mm /226x226 mm plastika sa vodenim zatvaračem zadaha  HL616S/1Katalog / Serija velikih slivnika / okomito / mokri sifon / brveća prirubnicaPerfekt slivnik DN110 vertikalni sa brtvenom prirubnicom, 240x240 mm plastika/226x226 mm INOX, sa poklopcem zadaha otpornim na smrzavanje  HL616S/5Katalog / Serija velikih slivnika / okomito / mokri sifon / brveća prirubnicaPerfekt slivnik DN160 vertikalni sa brtvenom prirubnicom, 240x240 mm plastika/226x226 mm INOX, sa poklopcem zadaha otpornim na zamrzavanje  HL616SW/1Katalog / Serija velikih slivnika / okomito / zatvarač za zadah vode / brveća prirubnicaPerfekt slivnik DN110 vertikalni sa brtvenom prirubnicom, 240x240 mm plastika/226x226 mm INOX, sa vodenim zatvaračem zadaha  HL616SW/5Katalog / Serija velikih slivnika / okomito / zatvarač za zadah vode / brveća prirubnicaPerfekt slivnik DN160 vertikalni sa brtvenom prirubnicom, 240x240 mm plastika/226x226 mm INOX, sa vodenim zatvaračem zadaha  HL616W/1Katalog / Serija velikih slivnika / okomito / zatvarač za zadah vode / brveća prirubnicaPerfekt slivnik DN110 vertikalni sa brtvenom prirubnicom, 240x240 mm plastika/226x226 mm lijevano željezo, sa vodenim zatvaračem zadaha  HL616W/5Katalog / Serija velikih slivnika / okomito / zatvarač za zadah vode / brveća prirubnicaPerfekt slivnik DN160 vertikalni sa brtvenom prirubnicom, 240x240 mm plastika/226x226 mm lijevano željezo, sa vodenim zatvaračem zadaha  HL621Katalog / Serija velikih slivnikaOkvir nastavak d 195mm/240x240mm/226x226 mm, lijevano željezna rešetka  HL622Katalog / Serija velikih slivnikaOkvir nastavak d 195mm/240x240mm/226x226mm, rešetka od INOXA  HL622/SKatalog / Serija velikih slivnikaOkvir nastavak d 195mm/240x240mm/226x226mm, rešetka od INOXA V4A  HL623Katalog / Serija velikih slivnikaOkvir nastavak d 195mm/240x240mm/226x226mm, rešetka od plastike  HL624Katalog / Serija velikih slivnikaOkvir nastavak d 195mm/Okvir lijevano željezo 260x260mm/226x226mm, lijevano željezna rešetka  HL624VKatalog / Serija velikih slivnikaOkvir nastavak d 195mm/Okvir lijevano željezo 260x260mm/226x226mm, lijevano željezna rešetka, (pričvršćena vijcima)

Cookies/Web-Analysis

This site uses Google Analytics. These cookies may track things such as how long you spend on the site and the pages that you visit so we can continue to produce engaging content.