HL Protupovratni zatvarači (sifoni)

Kod odvodnjavanja zgrada najzahtjevnija je zadaća spriječiti zastoj odljeva. Za sprječavanje prodora povratne vode u prostorije, koje leže ispod nivoa zastoja i koje su opremljene odljevima odn. napravama za odvodnjavanje, tu se ugrađuju protupovratni zatvarači. U tu svrhu HL nudi kompletan, razrađen izbor od jednostavnog pomičnog zaklopca do elektronskog- putem senzora upravljanog protupovratnog zatvarača. Zaklopac zatvarača iz plemenitog čelika koji se široko otvara, lako i točno uključivanje ručnog zatvaranja-blokiranja ( zatvarači za nuždu), veliki otvori za čišćenje odn. održavanje i servisiranje i visoki stupanj nepropusnosti pomoću čvrstih gumenih brtvećih elemenata , sve su to posebna obilježja za visoku kvalitetu konstrukcije i izrade. Naravno da svi protupovratni zatvarači svih građevnih nizova odgovaraju zahtjevima standarda ÖNORM EN13564-1, izdanje 2002-10-01 i mogu se prema tipu otpadnih voda bez fekalija, kao i s fekalnim sadržajem, ugraditi za sprječavanje zastoja odljeva u prostorijama ,koje leže ispod nivoa zastoja i to prema standardu ÖNORM B2501, izdanje 2002-07-01.

- za otpadne vode s fekalijama

Protupovratni zatvarač s automatskim uključivanjem 2 zaklopca iz plemenitog čelika, s ručnim zatvaranjem i otvorom za čišćenje

HL710.2 DN110
HL712.2 DN125
HL715.2 DN160
HL720.2 DN200

Protupovratni zatvarač s elektronski upravljanim zaklopcem iz plemenitog čelika, s ručnim zatvaranjem i otvorom za čišćenje. Priključno mjesto za uključivanje na PC ili na upravljačko postolje u zgradi.

HL710.2EPC DN110
HL712.2EPC DN125
HL715.2EPC DN160

- za otpadne vode bez fekalija

Protupovratni zatvarač s automatskim uključivanjem zaklopca iz plemenitog čelika i otvorom za čišćenje

HL710 DN110
HL712 DN125
HL715 DN160
HL720 DN200

Protupovratni zatvarač s automatskim uključivanjem zaklopca iz plemenitog čelika, s ručnim zatvaranjem i otvorom za čišćenje.

HL710.1 DN110
HL712.1 DN125
HL715.1 DN160
HL720.1 DN200

HL70

PE-podni odljev DN75/110 vodoravni s brtvećom prirubnicom , zatvaračem za zadah (mokri sifon), protupovratnim osiguračem (s automatskim uključivanjem i mehaničkim podešavanjem), otvorom za čišćenje, 3 mogućnosti dotoka DN50/40, produžnim uložnim okvirom 12-70mm / 123 x123mm i uljevnom rešetkom iz plemenitog čelika 115 x 115mm. Građevna zaštita priložena uz isporuku.
> brtvi se brtvećom garniturom serije HL83

HL70G

PE-podni odljev DN75/110 vodoravni s brtvećom prirubnicom , zatvaračem za zadah (mokri sifon), protupovratnim osiguračem (s automatskim uključivanjem i mehaničkim podešavanjem ), otvorom za čišćenje , 3 mogućnosti dotoka DN50/40, produžnim plastičnim nastavkom 34 -78mm, okvirom iz lijevanog željeza 150 x 150mm i uljevnom rešetkom iz lijevanog željeza 137 x137mm. Građevna zaštita priložena uz isporuku.
> brtvi se brtvećom garniturom serije HL83

HL77

Podrumski odljev DN110 vodoravni, s 3-strukim prtupovratnim zatvaračem, koji se može vaditi (2x automatsko, 1x ručno zatvaranje), plastičnom uljevnom rešetkom 180 x 125 mm, otvorom za održavanje 180 x 125 mm i kantom za blato.

HL77.1

Podrumski odljev DN110 vodoravni s dotokom DN50, 3-strukim protupovratnim zatvaračem, koji se može vaditi ( 2x automatsko, 1x ručno zatvaranje), plastičnom uljevnom rešetkom 180 x 125 mm, otvorom za održavanje 180 x 125mm i kantom za blato.