HL Protupovratni zatvarači (sifoni)

Kod odvodnjavanja zgrada najzahtjevnija je zadaća spriječiti zastoj odljeva. Za sprječavanje prodora povratne vode u prostorije, koje leže ispod nivoa zastoja i koje su opremljene odljevima odn. napravama za odvodnjavanje, tu se ugrađuju protupovratni zatvarači. U tu svrhu HL nudi kompletan, razrađen izbor od jednostavnog pomičnog zaklopca do elektronskog- putem senzora upravljanog protupovratnog zatvarača. Zaklopac zatvarača iz plemenitog čelika koji se široko otvara, lako i točno uključivanje ručnog zatvaranja-blokiranja ( zatvarači za nuždu), veliki otvori za čišćenje odn. održavanje i servisiranje i visoki stupanj nepropusnosti pomoću čvrstih gumenih brtvećih elemenata , sve su to posebna obilježja za visoku kvalitetu konstrukcije i izrade. Naravno da svi protupovratni zatvarači svih građevnih nizova odgovaraju zahtjevima standarda ÖNORM EN13564-1, izdanje 2002-10-01 i mogu se prema tipu otpadnih voda bez fekalija, kao i s fekalnim sadržajem, ugraditi za sprječavanje zastoja odljeva u prostorijama ,koje leže ispod nivoa zastoja i to prema standardu ÖNORM B2501, izdanje 2002-07-01.

- za otpadne vode s fekalijama

Protupovratni zatvarač s automatskim uključivanjem 2 zaklopca iz plemenitog čelika, s ručnim zatvaranjem i otvorom za čišćenje

HL710.2 DN110
HL712.2 DN125
HL715.2 DN160
HL720.2 DN200

Protupovratni zatvarač s elektronski upravljanim zaklopcem iz plemenitog čelika, s ručnim zatvaranjem i otvorom za čišćenje. Priključno mjesto za uključivanje na PC ili na upravljačko postolje u zgradi.

HL710.2EPC DN110
HL712.2EPC DN125
HL715.2EPC DN160

- za otpadne vode bez fekalija

Protupovratni zatvarač s automatskim uključivanjem zaklopca iz plemenitog čelika i otvorom za čišćenje

HL710 DN110
HL712 DN125
HL715 DN160
HL720 DN200

Protupovratni zatvarač s automatskim uključivanjem zaklopca iz plemenitog čelika, s ručnim zatvaranjem i otvorom za čišćenje.

HL710.1 DN110
HL712.1 DN125
HL715.1 DN160
HL720.1 DN200

HL70

PE-podni odljev DN75/110 vodoravni s brtvećom prirubnicom , zatvaračem za zadah (mokri sifon), protupovratnim osiguračem (s automatskim uključivanjem i mehaničkim podešavanjem), otvorom za čišćenje, 3 mogućnosti dotoka DN50/40, produžnim uložnim okvirom 12-70mm / 123 x123mm i uljevnom rešetkom iz plemenitog čelika 115 x 115mm. Građevna zaštita priložena uz isporuku.
> brtvi se brtvećom garniturom serije HL83

HL70G

PE-podni odljev DN75/110 vodoravni s brtvećom prirubnicom , zatvaračem za zadah (mokri sifon), protupovratnim osiguračem (s automatskim uključivanjem i mehaničkim podešavanjem ), otvorom za čišćenje , 3 mogućnosti dotoka DN50/40, produžnim plastičnim nastavkom 34 -78mm, okvirom iz lijevanog željeza 150 x 150mm i uljevnom rešetkom iz lijevanog željeza 137 x137mm. Građevna zaštita priložena uz isporuku.
> brtvi se brtvećom garniturom serije HL83

HL77

Podrumski odljev DN110 vodoravni, s 3-strukim prtupovratnim zatvaračem, koji se može vaditi (2x automatsko, 1x ručno zatvaranje), plastičnom uljevnom rešetkom 180 x 125 mm, otvorom za održavanje 180 x 125 mm i kantom za blato.

HL77.1

Podrumski odljev DN110 vodoravni s dotokom DN50, 3-strukim protupovratnim zatvaračem, koji se može vaditi ( 2x automatsko, 1x ručno zatvaranje), plastičnom uljevnom rešetkom 180 x 125 mm, otvorom za održavanje 180 x 125mm i kantom za blato.

Cookies/Web-Analysis

This site uses Google Analytics. These cookies may track things such as how long you spend on the site and the pages that you visit so we can continue to produce engaging content.