HL600NPregled proizvoda / sabirnica za kišnicu ( kišni kolektor )Kolektor za kišnicu DN110/125 sa kuglastim zglobom, hvatačem lišća, protusmradnom klapnom otpornom na smrzavanje, otvorom za čišćenje s poklopcem i prijelaznim spojnicama na kišnu vertikalu  HL600NGPregled proizvoda / sabirnica za kišnicu ( kišni kolektor )Kolektor za kišnicu DN110/125 sa kuglastim zglobom, hvatačem lišća, protusmradnom klapnom otpornom na smrzavanje, otvorom za čišćenje s poklopcem i prijelaznim spojnicama na kišnu vertikalu, vidljivi dio od lijevanog željeza  HL600NGHOPregled proizvoda / sabirnica za kišnicu ( kišni kolektor )Kolektor za kišnicu sa bočnim priključkom DN110 i izlazom DN110/125, sa kuglastim zglobom, hvatačem lišća, suhim zatvaračem zadaha otpornim na smrzavanje i otvorom za čišćenje s poklopcem, vidljivi dio od lijevanog željeza  HL600NHOPregled proizvoda / sabirnica za kišnicu ( kišni kolektor )Kolektor za kišnicu sa bočnim priključkom DN110 i izlazom DN110/125, sa kuglastim zglobom, hvatačem lišća, suhim zatvaračem zadaha otpornim na smrzavanje i otvorom za čišćenje s poklopcem  HL601Pregled proizvoda / sabirnica za kišnicu ( kišni kolektor )Nastavni element 5 cm za seriju HL600  HL601IPregled proizvoda / sabirnica za kišnicu ( kišni kolektor )Nastavak za individualnu ispunu za HL600N/HL600HNO, za ispunu šljunkom ili pločicama  HL660/2Pregled proizvoda / sabirnica za kišnicu ( kišni kolektor )Kišni kolektor DN110/125 sa hvatačem lišća, prelaznim prstenovima d 75-110mm i suhim zatvaračem mirisa (klapna) otpornim na smrzavanje.  HL660/2-80Pregled proizvoda / sabirnica za kišnicu ( kišni kolektor )Kišni kolektor DN110/125 sa hvatačem lišća, prelaznim prstenom d 80mm i suhim zatvaračem mirisa (klapna) otpornim na smrzavanje.  HL660EPregled proizvoda / sabirnica za kišnicu ( kišni kolektor )Kišni kolektor DN110/125 sa hvatačem lišća, prelaznim prstenovima d 75-110mm i suhim zatvaračem mirisa (klapna) otpornim na smrzavanje.