HL600NPregled proizvoda / sabirnica za kišnicu ( kišni kolektor )Kolektor za kišnicu DN110/125 sa kuglastim zglobom, hvatačem lišća, protusmradnom klapnom otpornom na smrzavanje, otvorom za čišćenje s poklopcem i prijelaznim spojnicama na kišnu vertikalu  HL600NGPregled proizvoda / sabirnica za kišnicu ( kišni kolektor )Kolektor za kišnicu DN110/125 sa kuglastim zglobom, hvatačem lišća, protusmradnom klapnom otpornom na smrzavanje, otvorom za čišćenje s poklopcem i prijelaznim spojnicama na kišnu vertikalu, vidljivi dio od lijevanog željeza  HL600NGHOPregled proizvoda / sabirnica za kišnicu ( kišni kolektor )Kolektor za kišnicu sa bočnim priključkom DN110 i izlazom DN110/125, sa kuglastim zglobom, hvatačem lišća, suhim zatvaračem zadaha otpornim na smrzavanje i otvorom za čišćenje s poklopcem, vidljivi dio od lijevanog željeza  HL600NHOPregled proizvoda / sabirnica za kišnicu ( kišni kolektor )Kolektor za kišnicu sa bočnim priključkom DN110 i izlazom DN110/125, sa kuglastim zglobom, hvatačem lišća, suhim zatvaračem zadaha otpornim na smrzavanje i otvorom za čišćenje s poklopcem  HL601Pregled proizvoda / sabirnica za kišnicu ( kišni kolektor )Nastavni element 5 cm za seriju HL600  HL601IPregled proizvoda / sabirnica za kišnicu ( kišni kolektor )Nastavak za individualnu ispunu za HL600N/HL600HNO, za ispunu šljunkom ili pločicama  HL660/2Pregled proizvoda / sabirnica za kišnicu ( kišni kolektor )Kišni kolektor DN110/125 sa hvatačem lišća, prelaznim prstenovima d 75-110mm i suhim zatvaračem mirisa (klapna) otpornim na smrzavanje.  HL660/2-80Pregled proizvoda / sabirnica za kišnicu ( kišni kolektor )Kišni kolektor DN110/125 sa hvatačem lišća, prelaznim prstenom d 80mm i suhim zatvaračem mirisa (klapna) otpornim na smrzavanje.  HL660EPregled proizvoda / sabirnica za kišnicu ( kišni kolektor )Kišni kolektor DN110/125 sa hvatačem lišća, prelaznim prstenovima d 75-110mm i suhim zatvaračem mirisa (klapna) otpornim na smrzavanje.

Cookies/Web-Analysis

This site uses Google Analytics. These cookies may track things such as how long you spend on the site and the pages that you visit so we can continue to produce engaging content.