HL62.1/1Pregled proizvoda / krovni odljevi / okomito / pričvrsni elementKrovni slivnik DN110 sa grijačem 10-30W, prirubnicom od INOXA i hvatačem lišća  HL62.1/2Pregled proizvoda / krovni odljevi / okomito / pričvrsni elementKrovni slivnik DN125 sa grijačem 10-30W, prirubnicom od INOXA i hvatačem lišća  HL62.1/5Pregled proizvoda / krovni odljevi / okomito / pričvrsni elementKrovni slivnik DN160 sa grijačem 10-30W, prirubnicom od INOXA i hvatačem lišća  HL62.1/7Pregled proizvoda / krovni odljevi / okomito / pričvrsni elementKrovni slivnik DN75 sa grijačem 10-30W, prirubnicom od INOXA i hvatačem lišća  HL62.1B/1Pregled proizvoda / krovni odljevi / okomito / pričvrsni elementKrovni slivnik vertikalni DN110, sa grijačem 10-30W, prirubnicom od INOXA i INOX rešetkom 150x150mm  HL62.1B/2Pregled proizvoda / krovni odljevi / okomito / pričvrsni elementKrovni slivnik vertikalni DN125, sa grijačem 10-30W, prirubnicom od INOXA i INOX rešetkom 150x150mm  HL62.1B/5Pregled proizvoda / krovni odljevi / okomito / pričvrsni elementKrovni slivnik vertikalni DN160, sa grijačem 10-30W, prirubnicom od INOXA i INOX rešetkom 150x150mm  HL62.1B/7Pregled proizvoda / krovni odljevi / okomito / pričvrsni elementKrovni slivnik vertikalni DN75, sa grijačem 10-30W, prirubnicom od INOXA i INOX rešetkom 150x150mm  HL62.1BF/1Pregled proizvoda / krovni odljevi / okomitoKrovni slivnik vertikalni za FPO hidroizolaciju i grijačem, INOX -148x148mm/137x137mm  HL62.1BF/2Pregled proizvoda / krovni odljevi / okomitoKrovni slivnik vertikalni za FPO hidroizolaciju i grijačem, INOX -148x148mm/137x137mm  HL62.1BF/7Pregled proizvoda / krovni odljevi / okomitoKrovni slivnik vertikalni za FPO hidroizolaciju i grijačem, INOX -148x148mm/137x137mm  HL62.1BH/1Pregled proizvoda / krovni odljevi / okomito / bitumenska obujmicaKrovni slivnik DN110, sa grijačem 10-30W, bitumenskom prirubnicom i INOX rešetkom 150x150mm  HL62.1BH/2Pregled proizvoda / krovni odljevi / okomito / bitumenska obujmicaKrovni slivnik DN125, sa grijačem 10-30W, bitumenskom prirubnicom i INOX rešetkom 150x150mm  HL62.1BH/5Pregled proizvoda / krovni odljevi / okomito / bitumenska obujmicaKrovni slivnik DN160, sa grijačem 10-30W, bitumenskom prirubnicom i INOX rešetkom 150x150mm  HL62.1BH/7Pregled proizvoda / krovni odljevi / okomito / bitumenska obujmicaKrovni slivnik DN75, sa grijačem 10-30W, bitumenskom prirubnicom i INOX rešetkom 150x150mm  HL62.1BP/1Pregled proizvoda / krovni odljevi / okomito / PVC - ogrlicaKrovni slivnik DN110 s PVC-prirubnicom i grijačem (10-30W/230V). Prohodan - 148x148mm/137x137mm  HL62.1BP/2Pregled proizvoda / krovni odljevi / okomito / PVC - ogrlicaKrovni slivnik DN125 s PVC-prirubnicom i grijačem (10-30W/230V). Prohodan - 148x148mm/137x137mm  HL62.1BP/5Pregled proizvoda / krovni odljevi / okomito / PVC - ogrlicaKrovni slivnik DN160 s PVC-prirubnicom i grijačem (10-30W/230V). Prohodan - 148x148mm/137x137mm  HL62.1BP/7Pregled proizvoda / krovni odljevi / okomito / PVC - ogrlicaKrovni slivnik DN75 s PVC-prirubnicom i grijačem (10-30W/230V). Prohodan - 148x148mm/137x137mm  HL62.1F/1Pregled proizvoda / krovni odljevi / okomitoKrovni slivnik DN110 vertikalni sa PP-prirubnicom i grijačem (10-30W/230V)  HL62.1F/2Pregled proizvoda / krovni odljevi / okomitoKrovni slivnik DN125 vertikalni sa PP-prirubnicom i grijačem (10-30W/230V)  HL62.1F/7Pregled proizvoda / krovni odljevi / okomitoKrovni slivnik DN75 vertikalni sa PP-prirubnicom i grijačem (10-30W/230V)  HL62.1FSafe/1Pregled proizvoda / krovni odljevi / okomitoSigurnosni krovni slivnik DN110 sa PP-prirubnicom, grijačem i po visini podešavajućim uljevom  HL62.1FSafe/2Pregled proizvoda / krovni odljevi / okomitoSigurnosni krovni slivnik DN110 sa PP-prirubnicom, grijačem i po visini podešavajućim uljevom  HL62.1FSafe/7Pregled proizvoda / krovni odljevi / okomitoSigurnosni krovni slivnik DN110 sa PP-prirubnicom, grijačem i po visini podešavajućim uljevom  HL62.1H/1Pregled proizvoda / krovni odljevi / okomito / bitumenska obujmicaKrovni slivnik vertikalni DN110, sa grijačem 10-30W, bitumenskom prirubnicom i hvatačem lišća  HL62.1H/2Pregled proizvoda / krovni odljevi / okomito / bitumenska obujmicaKrovni slivnik vertikalni DN125, sa grijačem 10-30W, bitumenskom prirubnicom i hvatačem lišća  HL62.1H/5Pregled proizvoda / krovni odljevi / okomito / bitumenska obujmicaKrovni slivnik vertikalni DN160, sa grijačem 10-30W, bitumenskom prirubnicom i hvatačem lišća  HL62.1H/7Pregled proizvoda / krovni odljevi / okomito / bitumenska obujmicaKrovni slivnik vertikalni DN75, sa grijačem 10-30W, bitumenskom prirubnicom i hvatačem lišća  HL62.1HSafe/1Pregled proizvoda / krovni odljevi / okomito / bitumenska obujmicaSigurnosni krovni slivnik DN110 sa bitumenskom prirubnicom, grijačem i po visini podešavajućim uljevom  HL62.1HSafe/2Pregled proizvoda / krovni odljevi / okomito / bitumenska obujmicaSigurnosni krovni slivnik DN110 sa bitumenskom prirubnicom, grijačem i po visini podešavajućim uljevom  HL62.1HSafe/5Pregled proizvoda / krovni odljevi / okomito / bitumenska obujmicaSigurnosni krovni slivnik DN160 sa bitumenskom prirubnicom, grijačem i po visini podešavajućim uljevom  HL62.1HSafe/7Pregled proizvoda / krovni odljevi / okomito / bitumenska obujmicaSigurnosni krovni slivnik DN75 sa bitumenskom prirubnicom, grijačem i po visini podešavajućim uljevom  HL62.1P/1Pregled proizvoda / krovni odljevi / okomito / PVC - ogrlicaKrovni slivnik DN110 s PVC-prirubnicom i grijačem (10-30W/230V)  HL62.1P/2Pregled proizvoda / krovni odljevi / okomito / PVC - ogrlicaKrovni slivnik DN125 s PVC-prirubnicom i grijačem (10-30W/230V)  HL62.1P/5Pregled proizvoda / krovni odljevi / okomito / PVC - ogrlicaKrovni slivnik DN160 s PVC-prirubnicom i grijačem (10-30W/230V)  HL62.1P/7Pregled proizvoda / krovni odljevi / okomito / PVC - ogrlicaKrovni slivnik DN75 s PVC-prirubnicom i grijačem (10-30W/230V)  HL62.1PSafe/1Pregled proizvoda / krovni odljevi / okomito / PVC - ogrlicaSigurnosni krovni slivnik DN110 sa grijačem i po visini podešavajućim uljevom  HL62.1PSafe/2Pregled proizvoda / krovni odljevi / okomito / PVC - ogrlicaSigurnosni krovni slivnik DN125 sa grijačem i po visini podešavajućim uljevom  HL62.1PSafe/5Pregled proizvoda / krovni odljevi / okomito / PVC - ogrlicaSigurnosni krovni slivnik DN160 sa grijačem i po visini podešavajućim uljevom  HL62.1PSafe/7Pregled proizvoda / krovni odljevi / okomito / PVC - ogrlicaSigurnosni krovni slivnik DN75 sa grijačem i po visini podešavajućim uljevom  HL62.1Safe/1Pregled proizvoda / krovni odljevi / okomito / pričvrsni elementSigurnosni krovni slivnik DN110 sa grijačem i po visini podešavajućim uljevom  HL62.1Safe/2Pregled proizvoda / krovni odljevi / okomito / pričvrsni elementSigurnosni krovni slivnik DN125 sa grijačem i po visini podešavajućim uljevom  HL62.1Safe/5Pregled proizvoda / krovni odljevi / okomito / pričvrsni elementSigurnosni krovni slivnik DN160 sa grijačem i po visini podešavajućim uljevom  HL62.1Safe/7Pregled proizvoda / krovni odljevi / okomito / pričvrsni elementSigurnosni krovni slivnik DN75 sa grijačem i po visini podešavajućim uljevom  HL62/1Pregled proizvoda / krovni odljevi / okomito / pričvrsni elementKrovni slivnik DN110 sa prirubnicom od INOXA i hvatačem lišća  HL62/2Pregled proizvoda / krovni odljevi / okomito / pričvrsni elementKrovni slivnik DN125 sa prirubnicom od INOXA i hvatačem lišća  HL62/5Pregled proizvoda / krovni odljevi / okomito / pričvrsni elementKrovni slivnik DN160 sa prirubnicom od INOXA i hvatačem lišća  HL62/7Pregled proizvoda / krovni odljevi / okomito / pričvrsni elementKrovni slivnik DN75 sa prirubnicom od INOXA i hvatačem lišća  HL62B/1Pregled proizvoda / krovni odljevi / okomito / pričvrsni elementKrovni slivnik DN110 za ravne prohodne krovove s toplinski izoliranom stijenkom, izolacijskom prirubnicom te spojnim elementom od INOXA i INOX rešetkom 150x150mm  HL62B/2Pregled proizvoda / krovni odljevi / okomito / pričvrsni elementKrovni slivnik DN125 za ravne prohodne krovove s toplinski izoliranom stijenkom, izolacijskom prirubnicom te spojnim elementom od INOXA i INOX rešetkom 150x150mm  HL62B/5Pregled proizvoda / krovni odljevi / okomito / pričvrsni elementKrovni slivnik DN160 za ravne prohodne krovove s toplinski izoliranom stijenkom, izolacijskom prirubnicom te spojnim elementom od INOXA i INOX rešetkom 150x150mm  HL62B/7Pregled proizvoda / krovni odljevi / okomito / pričvrsni elementKrovni slivnik DN75 za ravne prohodne krovove s toplinski izoliranom stijenkom, izolacijskom prirubnicom te spojnim elementom od INOXA i INOX rešetkom 150x150mm  HL62BF/1Pregled proizvoda / krovni odljevi / okomitoKrovni slivnik DN110 vertikalni sa PP prirubnicom. Prohodan - 148x148mm / 137x137mm  HL62BF/2Pregled proizvoda / krovni odljevi / okomitoKrovni slivnik DN125 vertikalni sa PP prirubnicom. Prohodan - 148x148mm / 137x137mm  HL62BF/7Pregled proizvoda / krovni odljevi / okomitoKrovni slivnik DN75 vertikalni sa PP prirubnicom. Prohodan - 148x148mm / 137x137mm  HL62BH/1Pregled proizvoda / krovni odljevi / okomito / bitumenska obujmicaKrovni slivnik DN110 za ravne prohodne krovove sa toplinski izoliranom stijenkom te tvornički navarenom bitumenskom prirubnicom i INOX rešetkom 150x150mm  HL62BH/2Pregled proizvoda / krovni odljevi / okomito / bitumenska obujmicaKrovni slivnik DN125 za ravne prohodne krovove sa toplinski izoliranom stijenkom te tvornički navarenom bitumenskom prirubnicom i INOX rešetkom 150x150mm  HL62BH/5Pregled proizvoda / krovni odljevi / okomito / bitumenska obujmicaKrovni slivnik DN160 za ravne prohodne krovove sa toplinski izoliranom stijenkom te tvornički navarenom bitumenskom prirubnicom i INOX rešetkom 150x150mm  HL62BH/7Pregled proizvoda / krovni odljevi / okomito / bitumenska obujmicaKrovni slivnik DN75 za ravne prohodne krovove sa toplinski izoliranom stijenkom te tvornički navarenom bitumenskom prirubnicom i INOX rešetkom 150x150mm  HL62BP/1Pregled proizvoda / krovni odljevi / okomito / PVC - ogrlicaKrovni slivnik DN110 s PVC-prirubnicom. Prohodan - 148x148mm/137x137mm  HL62BP/2Pregled proizvoda / krovni odljevi / okomito / PVC - ogrlicaKrovni slivnik DN125 s PVC-prirubnicom. Prohodan - 148x148mm/137x137mm  HL62BP/5Pregled proizvoda / krovni odljevi / okomito / PVC - ogrlicaKrovni slivnik DN160 s PVC-prirubnicom. Prohodan - 148x148mm/137x137mm  HL62BP/7Pregled proizvoda / krovni odljevi / okomito / PVC - ogrlicaKrovni slivnik DN75 s PVC-prirubnicom. Prohodan - 148x148mm/137x137mm  HL62F/1Pregled proizvoda / krovni odljevi / okomitoKrovni slivnik DN110 vertikalni sa PP prirubnicom  HL62F/2Pregled proizvoda / krovni odljevi / okomitoKrovni slivnik DN125 vertikalni sa PP prirubnicom  HL62F/7Pregled proizvoda / krovni odljevi / okomitoKrovni slivnik DN75 vertikalni sa PP prirubnicom  HL62FSafe/1Pregled proizvoda / krovni odljevi / okomitoSigurnosni krovni slivnik DN110 sa PP-prirubnicom i po visini podešavajućim uljevom  HL62FSafe/2Pregled proizvoda / krovni odljevi / okomitoSigurnosni krovni slivnik DN125 sa PP-prirubnicom i po visini podešavajućim uljevom  HL62FSafe/7Pregled proizvoda / krovni odljevi / okomitoSigurnosni krovni slivnik DN75 sa PP-prirubnicom i po visini podešavajućim uljevom  HL62H/1Pregled proizvoda / krovni odljevi / okomito / bitumenska obujmicaKrovni slivnik DN110 za ravne krovove s toplinski izoliranom stijenkom te tvornički navarenom bitumenskom prirubnicom i hvatačem lišća  HL62H/2Pregled proizvoda / krovni odljevi / okomito / bitumenska obujmicaKrovni slivnik DN125 za ravne krovove s toplinski izoliranom stijenkom te tvornički navarenom bitumenskom prirubnicom i hvatačem lišća  HL62H/5Pregled proizvoda / krovni odljevi / okomito / bitumenska obujmicaKrovni slivnik DN160 za ravne krovove s toplinski izoliranom stijenkom te tvornički navarenom bitumenskom prirubnicom i hvatačem lišća  HL62H/7Pregled proizvoda / krovni odljevi / okomito / bitumenska obujmicaKrovni slivnik DN75 za ravne krovove s toplinski izoliranom stijenkom te tvornički navarenom bitumenskom prirubnicom i hvatačem lišća  HL62HSafe/1Pregled proizvoda / krovni odljevi / okomito / bitumenska obujmicaSigurnosni krovni slivnik DN110 sa bitumenskom prirubnicom i po visini podešavajućim uljevom  HL62HSafe/2Pregled proizvoda / krovni odljevi / okomito / bitumenska obujmicaSigurnosni krovni slivnik DN110 sa bitumenskom prirubnicom i po visini podešavajućim uljevom  HL62HSafe/5Pregled proizvoda / krovni odljevi / okomito / bitumenska obujmicaSigurnosni krovni slivnik DN160 sa bitumenskom prirubnicom i po visini podešavajućim uljevom  HL62HSafe/7Pregled proizvoda / krovni odljevi / okomito / bitumenska obujmicaSigurnosni krovni slivnik DN75 sa bitumenskom prirubnicom i po visini podešavajućim uljevom  HL62P/1Pregled proizvoda / krovni odljevi / okomito / PVC - ogrlicaKrovni slivnik DN110 sa PVC-prirubnicom  HL62P/2Pregled proizvoda / krovni odljevi / okomito / PVC - ogrlicaKrovni slivnik DN125 sa PVC-prirubnicom  HL62P/5Pregled proizvoda / krovni odljevi / okomito / PVC - ogrlicaSlivnik odvod DN160 sa PVC-prirubnicom  HL62P/7Pregled proizvoda / krovni odljevi / okomito / PVC - ogrlicaKrovni slivnik DN75 sa PVC-prirubnicom  HL62PSafe/1Pregled proizvoda / krovni odljevi / okomito / PVC - ogrlicaSigurnosni krovni slivnik DN110 sa PVC-prirubnicom i po visini podešavajućim uljevom  HL62PSafe/2Pregled proizvoda / krovni odljevi / okomito / PVC - ogrlicaSigurnosni krovni slivnik DN125 sa PVC-prirubnicom i po visini podešavajućim uljevom  HL62PSafe/5Pregled proizvoda / krovni odljevi / okomito / PVC - ogrlicaSigurnosni krovni slivnik DN160 sa PVC-prirubnicom i po visini podešavajućim uljevom  HL62PSafe/7Pregled proizvoda / krovni odljevi / okomito / PVC - ogrlicaSigurnosni krovni slivnik DN75 sa PVC-prirubnicom i po visini podešavajućim uljevom  HL62Safe/1Pregled proizvoda / krovni odljevi / okomito / pričvrsni elementSigurnosni krovni slivnik DN110 sa po visini podešavajućim uljevom  HL62Safe/2Pregled proizvoda / krovni odljevi / okomito / pričvrsni elementSigurnosni krovni slivnik DN125 sa po visini podešavajućim uljevom  HL62Safe/5Pregled proizvoda / krovni odljevi / okomito / pričvrsni elementSigurnosni krovni slivnik DN160 sa po visini podešavajućim uljevom  HL62Safe/7Pregled proizvoda / krovni odljevi / okomito / pričvrsni elementSigurnosni krovni slivnik DN75 sa po visini podešavajućim uljevom  HL63.1/1Pregled proizvoda / krovni odljevi / okomito / pričvrsni elementKrovni slivnik DrainBox DN110 s vertikalnim odvodom, visine 100-160mm, grijačem 10-30W  HL63.1/2Pregled proizvoda / krovni odljevi / okomito / pričvrsni elementKrovni slivnik DrainBox DN125 s vertikalnim odvodom, visine 100-160mm, grijačem 10-30W  HL63.1/7Pregled proizvoda / krovni odljevi / okomito / pričvrsni elementKrovni slivnik DrainBox DN75 s vertikalnim odvodom, visine 100-160mm, grijačem 10-30W  HL63.1H/1Pregled proizvoda / krovni odljevi / okomito / bitumenska obujmicaKrovni slivnik DrainBox DN110 s vertikalnim odvodom, bitumenskom prirubnicom, visine 100-160mm, grijačem 10-30W  HL63.1H/2Pregled proizvoda / krovni odljevi / okomito / bitumenska obujmicaKrovni slivnik DrainBox DN125 s vertikalnim odvodom, bitumenskom prirubnicom, visine 100-160mm, grijačem 10-30W  HL63.1H/7Pregled proizvoda / krovni odljevi / okomito / bitumenska obujmicaKrovni slivnik DrainBox DN75 s vertikalnim odvodom, bitumenskom prirubnicom, visine 100-160mm, grijačem 10-30W  HL63.1P/1Pregled proizvoda / krovni odljevi / okomito / PVC - ogrlicaKrovni slivnik DrainBox DN110 sa PVC-prirubnicom i grijačem (10-30W/230V)  HL63.1P/2Pregled proizvoda / krovni odljevi / okomito / PVC - ogrlicaKrovni slivnik DrainBox DN125 sa PVC-prirubnicom i grijačem (10-30W/230V)  HL63.1P/7Pregled proizvoda / krovni odljevi / okomito / PVC - ogrlicaKrovni slivnik DrainBox DN75 sa PVC-prirubnicom i grijačem (10-30W/230V)  HL63/1Pregled proizvoda / krovni odljevi / okomito / pričvrsni elementKrovni slivnik DrainBox DN110 s vertikalnim odvodom, visina 100-160mm, s prirubnicom i spojnim elementom  HL63/2Pregled proizvoda / krovni odljevi / okomito / pričvrsni elementKrovni slivnik DrainBox DN125 s vertikalnim odvodom, visina 100-160mm, s prirubnicom i spojnim elementom  HL63/7Pregled proizvoda / krovni odljevi / okomito / pričvrsni elementKrovni slivnik DrainBox DN160 s vertikalnim odvodom, visina 100-160mm, s prirubnicom i spojnim elementom  HL63H/1Pregled proizvoda / krovni odljevi / okomito / bitumenska obujmicaKrovni slivnik DrainBox DN110, s verikalnim odvodom, visina 100-160mm, bitumenskom prirubnicom  HL63H/2Pregled proizvoda / krovni odljevi / okomito / bitumenska obujmicaKrovni slivnik DrainBox DN125, s verikalnim odvodom, visina 100-160mm, bitumenskom prirubnicom  HL63H/7Pregled proizvoda / krovni odljevi / okomito / bitumenska obujmicaKrovni slivnik DrainBox DN75, s verikalnim odvodom, visina 100-160mm, bitumenskom prirubnicom  HL63P/1Pregled proizvoda / krovni odljevi / okomito / PVC - ogrlicaKrovni slivnik DrainBox DN110 sa PVC-prirubnicom  HL63P/2Pregled proizvoda / krovni odljevi / okomito / PVC - ogrlicaKrovni slivnik DrainBox DN125 sa PVC-prirubnicom  HL63P/7Pregled proizvoda / krovni odljevi / okomito / PVC - ogrlicaKrovni slivnik DrainBox DN75 sa PVC-prirubnicom  HL64Pregled proizvoda / krovni odljevi / vodoravno / pričvrsni elementkrovni slivnik DN 75/110 horizontalni, brtvena prirubnica, element sa stezaljkama i hvatač lišća  HL64.1Pregled proizvoda / krovni odljevi / vodoravno / pričvrsni elementKrovni slivnik DN 75/110 horizontalni, brtvena prirubnica, element sa stezaljkama i grijačem (10-30W/230V)  HL64.1BPregled proizvoda / krovni odljevi / vodoravno / pričvrsni elementkrovni slivnik DN 75/110 horizontalni, brtvena prirubnica, element sa stezaljkama i grijačem (10-30W/230V), prohodni 148x148 mm/137x137mm  HL64.1BF/1Pregled proizvoda / krovni odljevi / vodoravnoKrovni slivnik DN110 horizontalni sa PP prirubnicom i grijačem (10-30W/230V). Prohodan - 148x148mm / 137x137mm  HL64.1BF/7Pregled proizvoda / krovni odljevi / vodoravnoKrovni slivnik DN75 horizontalni sa PP prirubnicom i grijačem (10-30W/230V). Prohodan - 148x148mm / 137x137mm  HL64.1BHPregled proizvoda / krovni odljevi / vodoravno / bitumenska obujmicakrovni slivnik DN 75/110 horizontalni, bitumenska prirubnica i grijač (10-30W/230V), prohodni 148x148mm/137x137mm  HL64.1BP/1Pregled proizvoda / krovni odljevi / vodoravno / PVC - ogrlicaKrovni slivnik DN110 horizontalni sa PVC prirubnicom i grijačem (10-30W/230V). Prohodan - 148x148mm / 137x137mm  HL64.1BP/7Pregled proizvoda / krovni odljevi / vodoravno / PVC - ogrlicaKrovni slivnik DN75 horizontalni sa PVC prirubnicom i grijačem (10-30W/230V). Prohodan - 148x148mm / 137x137mm  HL64.1F/1Pregled proizvoda / krovni odljevi / vodoravnoKrovni slivnik DN110 horizontalni sa PP prirubnicom i grijačem (10-30W/230V).  HL64.1F/7Pregled proizvoda / krovni odljevi / vodoravnoKrovni slivnik DN75 horizontalni sa PP prirubnicom i grijačem (10-30W/230V).  HL64.1FSafe/1Pregled proizvoda / krovni odljevi / vodoravnoSigurnosni krovni slivnik DN110 horizontalni sa PP-prirubnicom, grijačem i po visini podešavajućim uljevom  HL64.1FSafe/7Pregled proizvoda / krovni odljevi / vodoravnoSigurnosni krovni slivnik DN110 horizontalni sa PVC-prirubnicom, grijačem i po visini podešavajućim uljevom  HL64.1HPregled proizvoda / krovni odljevi / vodoravno / bitumenska obujmicaKrovni slivnik DN 75/110 horizontalni, bitumenska manžeta i grijač (10-30W/230V)  HL64.1HSafePregled proizvoda / krovni odljevi / vodoravno / bitumenska obujmicaSigurnosni krovni slivnik DN75/110 horizontalni sa bitumenskom prirubnicom, grijačem i po visini podešavajućim uljevom  HL64.1P/1Pregled proizvoda / krovni odljevi / vodoravno / PVC - ogrlicaKrovni slivnik DN110 horizontalni sa PVC prirubnicom i grijačem (10-30W/230V).  HL64.1P/7Pregled proizvoda / krovni odljevi / vodoravno / PVC - ogrlicaKrovni slivnik DN75 horizontalni sa PVC prirubnicom i grijačem (10-30W/230V).  HL64.1PSafe/1Pregled proizvoda / krovni odljevi / vodoravno / PVC - ogrlicaSigurnosni krovni slivnik DN110 horizontalni sa PVC-prirubnicom, grijačem i po visini podešavajućim uljevom  HL64.1PSafe/7Pregled proizvoda / krovni odljevi / vodoravno / PVC - ogrlicaSigurnosni krovni slivnik DN75 horizontalni sa PVC-prirubnicom, grijačem i po visini podešavajućim uljevom  HL64.1SafePregled proizvoda / krovni odljevi / vodoravno / pričvrsni elementSigurnosni krovni slivnik DN75/110 horizontalni sa grijačem i po visini podešavajućim uljevom  HL64BPregled proizvoda / krovni odljevi / vodoravno / pričvrsni elementKrovni slivnik DN 75/110 horizontalni, brtvena prirubnica, element sa stezaljkama, prohodni 148x148mm/137x137mm  HL64BF/1Pregled proizvoda / krovni odljevi / vodoravnoKrovni slivnik DN110 horizontalni sa PP prirubnicom. Prohodan - 148x148mm / 137x137mm  HL64BF/7Pregled proizvoda / krovni odljevi / vodoravnoKrovni slivnik DN75 horizontalni sa PP prirubnicom. Prohodan - 148x148mm / 137x137mm  HL64BHPregled proizvoda / krovni odljevi / vodoravno / bitumenska obujmicaKrovni slivnik DN 75/110 horizontalni, s bitumenskom prirubnicom, prohodni 148x148mm/137x137mm  HL64BP/1Pregled proizvoda / krovni odljevi / vodoravno / PVC - ogrlicaKrovni slivnik DN110 horizontalni sa PVC prirubnicom. Prohodan - 148x148mm / 137x137mm  HL64BP/7Pregled proizvoda / krovni odljevi / vodoravno / PVC - ogrlicaKrovni slivnik DN75 horizontalni sa PVC prirubnicom. Prohodan - 148x148mm / 137x137mm  HL64F/1Pregled proizvoda / krovni odljevi / vodoravnoKrovni slivnik DN110 horizontalni sa PP prirubnicom  HL64F/7Pregled proizvoda / krovni odljevi / vodoravnoKrovni slivnik DN75 horizontalni sa PP prirubnicom  HL64FPowerPregled proizvoda / krovni odljevi / vodoravnoKrovni Power slivnik DN75 sa PP-prirubnicom  HL64FPowerSafePregled proizvoda / krovni odljevi / vodoravnoKrovni Power slivnik DN75 sa PP-prirubnicom  HL64FSafe/1Pregled proizvoda / krovni odljevi / vodoravnoSigurnosni krovni slivnik DN110 horizontalni sa PP-prirubnicom i po visini podešavajućim uljevom  HL64FSafe/7Pregled proizvoda / krovni odljevi / vodoravnoSigurnosni krovni slivnik DN110 horizontalni sa PP-prirubnicom i po visini podešavajućim uljevom  HL64HPregled proizvoda / krovni odljevi / vodoravno / bitumenska obujmicakrovni slivnik DN 75/110 horizontalni, s bitumenskom prirubnicom  HL64HPowerPregled proizvoda / krovni odljevi / vodoravno / bitumenska obujmicaKrovni Power slivnik DN75 sa bitumenskom prirubnicom  HL64HPowerSafePregled proizvoda / krovni odljevi / vodoravno / bitumenska obujmicaSigurnosni krovni Power slivnik DN75 horizontalni sa bitumenskom prirubnicom i po visini podešavajućim uljevom  HL64HSafePregled proizvoda / krovni odljevi / vodoravno / bitumenska obujmicaSigurnosni krovni slivnik DN75/110 horizontalni sa bitumenskom prirubnicom i po visini podešavajućim uljevom  HL64P/1Pregled proizvoda / krovni odljevi / vodoravno / PVC - ogrlicaKrovni slivnik DN110 horizontalni sa PVC prirubnicom  HL64P/7Pregled proizvoda / krovni odljevi / vodoravno / PVC - ogrlicaKrovni slivnik DN75 horizontalni sa PVC prirubnicom  HL64PPowerPregled proizvoda / krovni odljevi / vodoravno / PVC - ogrlicaKrovni Power slivnik DN75 sa PVC-prirubnicom  HL64PPowerSafePregled proizvoda / krovni odljevi / vodoravno / PVC - ogrlicaSigurnosni krovni Power slivnik DN75 horizontalni sa PVC-prirubnicom i po visini podešavajućim uljevom  HL64PSafe/1Pregled proizvoda / krovni odljevi / vodoravno / PVC - ogrlicaSigurnosni krovni slivnik DN110 horizontalni sa PVC-prirubnicom i po visini podešavajućim uljevom  HL64PSafe/7Pregled proizvoda / krovni odljevi / vodoravno / PVC - ogrlicaSigurnosni krovni slivnik DN75 horizontalni sa PVC-prirubnicom i po visini podešavajućim uljevom  HL64SafePregled proizvoda / krovni odljevi / vodoravno / pričvrsni elementSigurnosni krovni slivnik DN75/110 horizontalni sa po visini podešavajućim uljevom  HL65Pregled proizvoda / krovni odljevi / okomito / pričvrsni elementNastavni element 300 mm za krovni slivnik, DN125 sa brtvenom prirubnicon i INOX stezaljkom za spajanje sa hidroizolacionim folijama  HL65FPregled proizvoda / krovni odljevi / Nastavni elementiNastavni element 345mm / d 125mm sa PP prirubnicom  HL65HPregled proizvoda / krovni odljevi / okomito / bitumenska obujmicaNastavni element 300 mm za krovni slivnik, DN125 sa bitumenskom prirubnicom  HL65PPregled proizvoda / krovni odljevi / okomito / PVC - ogrlicaNastavni element 345mm/d 125mm sa PVC-prirubnicom  HL65PEPregled proizvoda / krovni odljevi / Nastavni elementiNastavni element 345mm / d 125mm sa PE-prirubnicom  HL69/1Pregled proizvoda / krovni odljevi / okomito / pričvrsni elementKrovni slivnik za sanaciju ravnog krova DN110  HL69/2Pregled proizvoda / krovni odljevi / okomito / pričvrsni elementKrovni slivnik za sanaciju ravnog krova DN125  HL69/5Pregled proizvoda / krovni odljevi / okomito / pričvrsni elementKrovni slivnik za sanaciju ravnog krova DN160  HL69/7Pregled proizvoda / krovni odljevi / okomito / pričvrsni elementKrovni slivnik za sanaciju ravnog krova DN75  HL69H/1Pregled proizvoda / krovni odljevi / okomito / bitumenska obujmicaKrovni slivnik za sanaciju ravnog krova DN110 sa bitumenskom prirubnicom  HL69H/2Pregled proizvoda / krovni odljevi / okomito / bitumenska obujmicaKrovni slivnik za sanaciju ravnog krova DN125 sa bitumenskom prirubnicom  HL69H/5Pregled proizvoda / krovni odljevi / okomito / bitumenska obujmicaKrovni slivnik za sanaciju ravnog krova DN160 sa bitumenskom prirubnicom  HL69H/7Pregled proizvoda / krovni odljevi / okomito / bitumenska obujmicaKrovni slivnik za sanaciju ravnog krova DN75 sa bitumenskom prirubnicom  HL69P/1Pregled proizvoda / krovni odljevi / okomito / PVC - ogrlicaKrovni slivnik za sanaciju ravnog krova sa PVC-prirubnicom za DN110  HL69P/2Pregled proizvoda / krovni odljevi / okomito / PVC - ogrlicaKrovni slivnik za sanaciju ravnog krova sa PVC-prirubnicom za DN125  HL69P/5Pregled proizvoda / krovni odljevi / okomito / PVC - ogrlicaKrovni slivnik za sanaciju ravnog krova sa PVC-prirubnicom za DN160  HL69P/7Pregled proizvoda / krovni odljevi / okomito / PVC - ogrlicaKrovni slivnik za sanaciju ravnog krova sa PVC-prirubnicom za DN75  HL80.3Pregled proizvoda / krovni odljevi / zakretni / brveća prirubnicaKrovni slivnik DN 50/75 zaokretni sa košarom za lišće  HL80.3HPregled proizvoda / krovni odljevi / okomito / bitumenska obujmicaKrovni slivnik DN 50/75 zaokretni sa bitumenskom prirubnicom i košarom za lišće  HL160Pregled proizvoda / krovni odljevi / priborPrsten za odvodnjavanje d 150mm  HL161Pregled proizvoda / krovni odljevi / priborProcjedni prsten za seriju HL65  HL170Pregled proizvoda / krovni odljevi / priborPlitki hvatač lišća d 150mm  HL175Pregled proizvoda / krovni odljevi / priborHvatač lišća od INOXA  HL603/1Pregled proizvoda / krovni odljevi / okomitoCijevni zatvarač zadaha DN110  HL603/5Pregled proizvoda / krovni odljevi / okomitoCijevni zatvarač zadaha DN160  HL635NPregled proizvoda / krovni odljeviRevizijsko i drenažno okno za terase, zelene i šljunčane krovove. Uključujući plastični okvir i poklopac.  HL635N.0Pregled proizvoda / krovni odljeviRevizijsko i drenažno okno za terase, zelene i šljunčane krovove. Uključujući plastični okvir bez poklopca  HL636NPregled proizvoda / krovni odljeviProduljenje za revizijsko i drenažno okno HL635N(.0)

Cookies/Web-Analysis

This site uses Google Analytics. These cookies may track things such as how long you spend on the site and the pages that you visit so we can continue to produce engaging content.