HL62.1/1Katalog / krovni odljevi / okomito / pričvrsni elementKrovni slivnik DN110 sa grijačem 10-30W, prirubnicom od INOXA i hvatačem lišća  HL62.1/2Katalog / krovni odljevi / okomito / pričvrsni elementKrovni slivnik DN125 sa grijačem 10-30W, prirubnicom od INOXA i hvatačem lišća  HL62.1/5Katalog / krovni odljevi / okomito / pričvrsni elementKrovni slivnik DN160 sa grijačem 10-30W, prirubnicom od INOXA i hvatačem lišća  HL62.1/7Katalog / krovni odljevi / okomito / pričvrsni elementKrovni slivnik DN75 sa grijačem 10-30W, prirubnicom od INOXA i hvatačem lišća  HL62.1B/1Katalog / krovni odljevi / okomito / pričvrsni elementKrovni slivnik vertikalni DN110, sa grijačem 10-30W, prirubnicom od INOXA i INOX rešetkom 150x150mm  HL62.1B/2Katalog / krovni odljevi / okomito / pričvrsni elementKrovni slivnik vertikalni DN125, sa grijačem 10-30W, prirubnicom od INOXA i INOX rešetkom 150x150mm  HL62.1B/5Katalog / krovni odljevi / okomito / pričvrsni elementKrovni slivnik vertikalni DN160, sa grijačem 10-30W, prirubnicom od INOXA i INOX rešetkom 150x150mm  HL62.1B/7Katalog / krovni odljevi / okomito / pričvrsni elementKrovni slivnik vertikalni DN75, sa grijačem 10-30W, prirubnicom od INOXA i INOX rešetkom 150x150mm  HL62.1BF/1Katalog / krovni odljevi / okomitoKrovni slivnik vertikalni za FPO hidroizolaciju i grijačem, INOX -148x148mm/137x137mm  HL62.1BF/2Katalog / krovni odljevi / okomitoKrovni slivnik vertikalni za FPO hidroizolaciju i grijačem, INOX -148x148mm/137x137mm  HL62.1BF/7Katalog / krovni odljevi / okomitoKrovni slivnik vertikalni za FPO hidroizolaciju i grijačem, INOX -148x148mm/137x137mm  HL62.1BH/1Katalog / krovni odljevi / okomito / bitumenska obujmicaKrovni slivnik DN110, sa grijačem 10-30W, bitumenskom prirubnicom i INOX rešetkom 150x150mm  HL62.1BH/2Katalog / krovni odljevi / okomito / bitumenska obujmicaKrovni slivnik DN125, sa grijačem 10-30W, bitumenskom prirubnicom i INOX rešetkom 150x150mm  HL62.1BH/5Katalog / krovni odljevi / okomito / bitumenska obujmicaKrovni slivnik DN160, sa grijačem 10-30W, bitumenskom prirubnicom i INOX rešetkom 150x150mm  HL62.1BH/7Katalog / krovni odljevi / okomito / bitumenska obujmicaKrovni slivnik DN75, sa grijačem 10-30W, bitumenskom prirubnicom i INOX rešetkom 150x150mm  HL62.1BP/1Katalog / krovni odljevi / okomito / PVC - ogrlicaKrovni slivnik DN110 s PVC-prirubnicom i grijačem (10-30W/230V). Prohodan - 148x148mm/137x137mm  HL62.1BP/2Katalog / krovni odljevi / okomito / PVC - ogrlicaKrovni slivnik DN125 s PVC-prirubnicom i grijačem (10-30W/230V). Prohodan - 148x148mm/137x137mm  HL62.1BP/5Katalog / krovni odljevi / okomito / PVC - ogrlicaKrovni slivnik DN160 s PVC-prirubnicom i grijačem (10-30W/230V). Prohodan - 148x148mm/137x137mm  HL62.1BP/7Katalog / krovni odljevi / okomito / PVC - ogrlicaKrovni slivnik DN75 s PVC-prirubnicom i grijačem (10-30W/230V). Prohodan - 148x148mm/137x137mm  HL62.1F/1Katalog / krovni odljevi / okomitoKrovni slivnik DN110 vertikalni sa PP-prirubnicom i grijačem (10-30W/230V)  HL62.1F/2Katalog / krovni odljevi / okomitoKrovni slivnik DN125 vertikalni sa PP-prirubnicom i grijačem (10-30W/230V)  HL62.1F/7Katalog / krovni odljevi / okomitoKrovni slivnik DN75 vertikalni sa PP-prirubnicom i grijačem (10-30W/230V)  HL62.1FSafe/1Katalog / krovni odljevi / okomitoSigurnosni krovni slivnik DN110 sa PP-prirubnicom, grijačem i po visini podešavajućim uljevom  HL62.1FSafe/2Katalog / krovni odljevi / okomitoSigurnosni krovni slivnik DN110 sa PP-prirubnicom, grijačem i po visini podešavajućim uljevom  HL62.1FSafe/7Katalog / krovni odljevi / okomitoSigurnosni krovni slivnik DN110 sa PP-prirubnicom, grijačem i po visini podešavajućim uljevom  HL62.1H/1Katalog / krovni odljevi / okomito / bitumenska obujmicaKrovni slivnik vertikalni DN110, sa grijačem 10-30W, bitumenskom prirubnicom i hvatačem lišća  HL62.1H/2Katalog / krovni odljevi / okomito / bitumenska obujmicaKrovni slivnik vertikalni DN125, sa grijačem 10-30W, bitumenskom prirubnicom i hvatačem lišća  HL62.1H/5Katalog / krovni odljevi / okomito / bitumenska obujmicaKrovni slivnik vertikalni DN160, sa grijačem 10-30W, bitumenskom prirubnicom i hvatačem lišća  HL62.1H/7Katalog / krovni odljevi / okomito / bitumenska obujmicaKrovni slivnik vertikalni DN75, sa grijačem 10-30W, bitumenskom prirubnicom i hvatačem lišća  HL62.1HSafe/1Katalog / krovni odljevi / okomito / bitumenska obujmicaSigurnosni krovni slivnik DN110 sa bitumenskom prirubnicom, grijačem i po visini podešavajućim uljevom  HL62.1HSafe/2Katalog / krovni odljevi / okomito / bitumenska obujmicaSigurnosni krovni slivnik DN110 sa bitumenskom prirubnicom, grijačem i po visini podešavajućim uljevom  HL62.1HSafe/5Katalog / krovni odljevi / okomito / bitumenska obujmicaSigurnosni krovni slivnik DN160 sa bitumenskom prirubnicom, grijačem i po visini podešavajućim uljevom  HL62.1HSafe/7Katalog / krovni odljevi / okomito / bitumenska obujmicaSigurnosni krovni slivnik DN75 sa bitumenskom prirubnicom, grijačem i po visini podešavajućim uljevom  HL62.1P/1Katalog / krovni odljevi / okomito / PVC - ogrlicaKrovni slivnik DN110 s PVC-prirubnicom i grijačem (10-30W/230V)  HL62.1P/2Katalog / krovni odljevi / okomito / PVC - ogrlicaKrovni slivnik DN125 s PVC-prirubnicom i grijačem (10-30W/230V)  HL62.1P/5Katalog / krovni odljevi / okomito / PVC - ogrlicaKrovni slivnik DN160 s PVC-prirubnicom i grijačem (10-30W/230V)  HL62.1P/7Katalog / krovni odljevi / okomito / PVC - ogrlicaKrovni slivnik DN75 s PVC-prirubnicom i grijačem (10-30W/230V)  HL62.1PSafe/1Katalog / krovni odljevi / okomito / PVC - ogrlicaSigurnosni krovni slivnik DN110 sa grijačem i po visini podešavajućim uljevom  HL62.1PSafe/2Katalog / krovni odljevi / okomito / PVC - ogrlicaSigurnosni krovni slivnik DN125 sa grijačem i po visini podešavajućim uljevom  HL62.1PSafe/5Katalog / krovni odljevi / okomito / PVC - ogrlicaSigurnosni krovni slivnik DN160 sa grijačem i po visini podešavajućim uljevom  HL62.1PSafe/7Katalog / krovni odljevi / okomito / PVC - ogrlicaSigurnosni krovni slivnik DN75 sa grijačem i po visini podešavajućim uljevom  HL62.1Safe/1Katalog / krovni odljevi / okomito / pričvrsni elementSigurnosni krovni slivnik DN110 sa grijačem i po visini podešavajućim uljevom  HL62.1Safe/2Katalog / krovni odljevi / okomito / pričvrsni elementSigurnosni krovni slivnik DN125 sa grijačem i po visini podešavajućim uljevom  HL62.1Safe/5Katalog / krovni odljevi / okomito / pričvrsni elementSigurnosni krovni slivnik DN160 sa grijačem i po visini podešavajućim uljevom  HL62.1Safe/7Katalog / krovni odljevi / okomito / pričvrsni elementSigurnosni krovni slivnik DN75 sa grijačem i po visini podešavajućim uljevom  HL62/1Katalog / krovni odljevi / okomito / pričvrsni elementKrovni slivnik DN110 sa prirubnicom od INOXA i hvatačem lišća  HL62/2Katalog / krovni odljevi / okomito / pričvrsni elementKrovni slivnik DN125 sa prirubnicom od INOXA i hvatačem lišća  HL62/5Katalog / krovni odljevi / okomito / pričvrsni elementKrovni slivnik DN160 sa prirubnicom od INOXA i hvatačem lišća  HL62/7Katalog / krovni odljevi / okomito / pričvrsni elementKrovni slivnik DN75 sa prirubnicom od INOXA i hvatačem lišća  HL62B/1Katalog / krovni odljevi / okomito / pričvrsni elementKrovni slivnik DN110 za ravne prohodne krovove s toplinski izoliranom stijenkom, izolacijskom prirubnicom te spojnim elementom od INOXA i INOX rešetkom 150x150mm  HL62B/2Katalog / krovni odljevi / okomito / pričvrsni elementKrovni slivnik DN125 za ravne prohodne krovove s toplinski izoliranom stijenkom, izolacijskom prirubnicom te spojnim elementom od INOXA i INOX rešetkom 150x150mm  HL62B/5Katalog / krovni odljevi / okomito / pričvrsni elementKrovni slivnik DN160 za ravne prohodne krovove s toplinski izoliranom stijenkom, izolacijskom prirubnicom te spojnim elementom od INOXA i INOX rešetkom 150x150mm  HL62B/7Katalog / krovni odljevi / okomito / pričvrsni elementKrovni slivnik DN75 za ravne prohodne krovove s toplinski izoliranom stijenkom, izolacijskom prirubnicom te spojnim elementom od INOXA i INOX rešetkom 150x150mm  HL62BF/1Katalog / krovni odljevi / okomitoKrovni slivnik DN110 vertikalni sa PP prirubnicom. Prohodan - 148x148mm / 137x137mm  HL62BF/2Katalog / krovni odljevi / okomitoKrovni slivnik DN125 vertikalni sa PP prirubnicom. Prohodan - 148x148mm / 137x137mm  HL62BF/7Katalog / krovni odljevi / okomitoKrovni slivnik DN75 vertikalni sa PP prirubnicom. Prohodan - 148x148mm / 137x137mm  HL62BH/1Katalog / krovni odljevi / okomito / bitumenska obujmicaKrovni slivnik DN110 za ravne prohodne krovove sa toplinski izoliranom stijenkom te tvornički navarenom bitumenskom prirubnicom i INOX rešetkom 150x150mm  HL62BH/2Katalog / krovni odljevi / okomito / bitumenska obujmicaKrovni slivnik DN125 za ravne prohodne krovove sa toplinski izoliranom stijenkom te tvornički navarenom bitumenskom prirubnicom i INOX rešetkom 150x150mm  HL62BH/5Katalog / krovni odljevi / okomito / bitumenska obujmicaKrovni slivnik DN160 za ravne prohodne krovove sa toplinski izoliranom stijenkom te tvornički navarenom bitumenskom prirubnicom i INOX rešetkom 150x150mm  HL62BH/7Katalog / krovni odljevi / okomito / bitumenska obujmicaKrovni slivnik DN75 za ravne prohodne krovove sa toplinski izoliranom stijenkom te tvornički navarenom bitumenskom prirubnicom i INOX rešetkom 150x150mm  HL62BP/1Katalog / krovni odljevi / okomito / PVC - ogrlicaKrovni slivnik DN110 s PVC-prirubnicom. Prohodan - 148x148mm/137x137mm  HL62BP/2Katalog / krovni odljevi / okomito / PVC - ogrlicaKrovni slivnik DN125 s PVC-prirubnicom. Prohodan - 148x148mm/137x137mm  HL62BP/5Katalog / krovni odljevi / okomito / PVC - ogrlicaKrovni slivnik DN160 s PVC-prirubnicom. Prohodan - 148x148mm/137x137mm  HL62BP/7Katalog / krovni odljevi / okomito / PVC - ogrlicaKrovni slivnik DN75 s PVC-prirubnicom. Prohodan - 148x148mm/137x137mm  HL62F/1Katalog / krovni odljevi / okomitoKrovni slivnik DN110 vertikalni sa PP prirubnicom  HL62F/2Katalog / krovni odljevi / okomitoKrovni slivnik DN125 vertikalni sa PP prirubnicom  HL62F/7Katalog / krovni odljevi / okomitoKrovni slivnik DN75 vertikalni sa PP prirubnicom  HL62FSafe/1Katalog / krovni odljevi / okomitoSigurnosni krovni slivnik DN110 sa PP-prirubnicom i po visini podešavajućim uljevom  HL62FSafe/2Katalog / krovni odljevi / okomitoSigurnosni krovni slivnik DN125 sa PP-prirubnicom i po visini podešavajućim uljevom  HL62FSafe/7Katalog / krovni odljevi / okomitoSigurnosni krovni slivnik DN75 sa PP-prirubnicom i po visini podešavajućim uljevom  HL62H/1Katalog / krovni odljevi / okomito / bitumenska obujmicaKrovni slivnik DN110 za ravne krovove s toplinski izoliranom stijenkom te tvornički navarenom bitumenskom prirubnicom i hvatačem lišća  HL62H/2Katalog / krovni odljevi / okomito / bitumenska obujmicaKrovni slivnik DN125 za ravne krovove s toplinski izoliranom stijenkom te tvornički navarenom bitumenskom prirubnicom i hvatačem lišća  HL62H/5Katalog / krovni odljevi / okomito / bitumenska obujmicaKrovni slivnik DN160 za ravne krovove s toplinski izoliranom stijenkom te tvornički navarenom bitumenskom prirubnicom i hvatačem lišća  HL62H/7Katalog / krovni odljevi / okomito / bitumenska obujmicaKrovni slivnik DN75 za ravne krovove s toplinski izoliranom stijenkom te tvornički navarenom bitumenskom prirubnicom i hvatačem lišća  HL62HSafe/1Katalog / krovni odljevi / okomito / bitumenska obujmicaSigurnosni krovni slivnik DN110 sa bitumenskom prirubnicom i po visini podešavajućim uljevom  HL62HSafe/2Katalog / krovni odljevi / okomito / bitumenska obujmicaSigurnosni krovni slivnik DN110 sa bitumenskom prirubnicom i po visini podešavajućim uljevom  HL62HSafe/5Katalog / krovni odljevi / okomito / bitumenska obujmicaSigurnosni krovni slivnik DN160 sa bitumenskom prirubnicom i po visini podešavajućim uljevom  HL62HSafe/7Katalog / krovni odljevi / okomito / bitumenska obujmicaSigurnosni krovni slivnik DN75 sa bitumenskom prirubnicom i po visini podešavajućim uljevom  HL62P/1Katalog / krovni odljevi / okomito / PVC - ogrlicaKrovni slivnik DN110 sa PVC-prirubnicom  HL62P/2Katalog / krovni odljevi / okomito / PVC - ogrlicaKrovni slivnik DN125 sa PVC-prirubnicom  HL62P/5Katalog / krovni odljevi / okomito / PVC - ogrlicaSlivnik odvod DN160 sa PVC-prirubnicom  HL62P/7Katalog / krovni odljevi / okomito / PVC - ogrlicaKrovni slivnik DN75 sa PVC-prirubnicom  HL62PSafe/1Katalog / krovni odljevi / okomito / PVC - ogrlicaSigurnosni krovni slivnik DN110 sa PVC-prirubnicom i po visini podešavajućim uljevom  HL62PSafe/2Katalog / krovni odljevi / okomito / PVC - ogrlicaSigurnosni krovni slivnik DN125 sa PVC-prirubnicom i po visini podešavajućim uljevom  HL62PSafe/5Katalog / krovni odljevi / okomito / PVC - ogrlicaSigurnosni krovni slivnik DN160 sa PVC-prirubnicom i po visini podešavajućim uljevom  HL62PSafe/7Katalog / krovni odljevi / okomito / PVC - ogrlicaSigurnosni krovni slivnik DN75 sa PVC-prirubnicom i po visini podešavajućim uljevom  HL62Safe/1Katalog / krovni odljevi / okomito / pričvrsni elementSigurnosni krovni slivnik DN110 sa po visini podešavajućim uljevom  HL62Safe/2Katalog / krovni odljevi / okomito / pričvrsni elementSigurnosni krovni slivnik DN125 sa po visini podešavajućim uljevom  HL62Safe/5Katalog / krovni odljevi / okomito / pričvrsni elementSigurnosni krovni slivnik DN160 sa po visini podešavajućim uljevom  HL62Safe/7Katalog / krovni odljevi / okomito / pričvrsni elementSigurnosni krovni slivnik DN75 sa po visini podešavajućim uljevom  HL63.1/1Katalog / krovni odljevi / okomito / pričvrsni elementKrovni slivnik DrainBox DN110 s vertikalnim odvodom, visine 100-160mm, grijačem 10-30W  HL63.1/2Katalog / krovni odljevi / okomito / pričvrsni elementKrovni slivnik DrainBox DN125 s vertikalnim odvodom, visine 100-160mm, grijačem 10-30W  HL63.1/7Katalog / krovni odljevi / okomito / pričvrsni elementKrovni slivnik DrainBox DN75 s vertikalnim odvodom, visine 100-160mm, grijačem 10-30W  HL63.1H/1Katalog / krovni odljevi / okomito / bitumenska obujmicaKrovni slivnik DrainBox DN110 s vertikalnim odvodom, bitumenskom prirubnicom, visine 100-160mm, grijačem 10-30W  HL63.1H/2Katalog / krovni odljevi / okomito / bitumenska obujmicaKrovni slivnik DrainBox DN125 s vertikalnim odvodom, bitumenskom prirubnicom, visine 100-160mm, grijačem 10-30W  HL63.1H/7Katalog / krovni odljevi / okomito / bitumenska obujmicaKrovni slivnik DrainBox DN75 s vertikalnim odvodom, bitumenskom prirubnicom, visine 100-160mm, grijačem 10-30W  HL63.1P/1Katalog / krovni odljevi / okomito / PVC - ogrlicaKrovni slivnik DrainBox DN110 sa PVC-prirubnicom i grijačem (10-30W/230V)  HL63.1P/2Katalog / krovni odljevi / okomito / PVC - ogrlicaKrovni slivnik DrainBox DN125 sa PVC-prirubnicom i grijačem (10-30W/230V)  HL63.1P/7Katalog / krovni odljevi / okomito / PVC - ogrlicaKrovni slivnik DrainBox DN75 sa PVC-prirubnicom i grijačem (10-30W/230V)  HL63/1Katalog / krovni odljevi / okomito / pričvrsni elementKrovni slivnik DrainBox DN110 s vertikalnim odvodom, visina 100-160mm, s prirubnicom i spojnim elementom  HL63/2Katalog / krovni odljevi / okomito / pričvrsni elementKrovni slivnik DrainBox DN125 s vertikalnim odvodom, visina 100-160mm, s prirubnicom i spojnim elementom  HL63/7Katalog / krovni odljevi / okomito / pričvrsni elementKrovni slivnik DrainBox DN160 s vertikalnim odvodom, visina 100-160mm, s prirubnicom i spojnim elementom  HL63H/1Katalog / krovni odljevi / okomito / bitumenska obujmicaKrovni slivnik DrainBox DN110, s verikalnim odvodom, visina 100-160mm, bitumenskom prirubnicom  HL63H/2Katalog / krovni odljevi / okomito / bitumenska obujmicaKrovni slivnik DrainBox DN125, s verikalnim odvodom, visina 100-160mm, bitumenskom prirubnicom  HL63H/7Katalog / krovni odljevi / okomito / bitumenska obujmicaKrovni slivnik DrainBox DN75, s verikalnim odvodom, visina 100-160mm, bitumenskom prirubnicom  HL63P/1Katalog / krovni odljevi / okomito / PVC - ogrlicaKrovni slivnik DrainBox DN110 sa PVC-prirubnicom  HL63P/2Katalog / krovni odljevi / okomito / PVC - ogrlicaKrovni slivnik DrainBox DN125 sa PVC-prirubnicom  HL63P/7Katalog / krovni odljevi / okomito / PVC - ogrlicaKrovni slivnik DrainBox DN75 sa PVC-prirubnicom  HL64Katalog / krovni odljevi / vodoravno / pričvrsni elementkrovni slivnik DN 75/110 horizontalni, brtvena prirubnica, element sa stezaljkama i hvatač lišća  HL64.1Katalog / krovni odljevi / vodoravno / pričvrsni elementKrovni slivnik DN 75/110 horizontalni, brtvena prirubnica, element sa stezaljkama i grijačem (10-30W/230V)  HL64.1BKatalog / krovni odljevi / vodoravno / pričvrsni elementkrovni slivnik DN 75/110 horizontalni, brtvena prirubnica, element sa stezaljkama i grijačem (10-30W/230V), prohodni 148x148 mm/137x137mm  HL64.1BF/1Katalog / krovni odljevi / vodoravnoKrovni slivnik DN110 horizontalni sa PP prirubnicom i grijačem (10-30W/230V). Prohodan - 148x148mm / 137x137mm  HL64.1BF/7Katalog / krovni odljevi / vodoravnoKrovni slivnik DN75 horizontalni sa PP prirubnicom i grijačem (10-30W/230V). Prohodan - 148x148mm / 137x137mm  HL64.1BHKatalog / krovni odljevi / vodoravno / bitumenska obujmicakrovni slivnik DN 75/110 horizontalni, bitumenska prirubnica i grijač (10-30W/230V), prohodni 148x148mm/137x137mm  HL64.1BP/1Katalog / krovni odljevi / vodoravno / PVC - ogrlicaKrovni slivnik DN110 horizontalni sa PVC prirubnicom i grijačem (10-30W/230V). Prohodan - 148x148mm / 137x137mm  HL64.1BP/7Katalog / krovni odljevi / vodoravno / PVC - ogrlicaKrovni slivnik DN75 horizontalni sa PVC prirubnicom i grijačem (10-30W/230V). Prohodan - 148x148mm / 137x137mm  HL64.1F/1Katalog / krovni odljevi / vodoravnoKrovni slivnik DN110 horizontalni sa PP prirubnicom i grijačem (10-30W/230V).  HL64.1F/7Katalog / krovni odljevi / vodoravnoKrovni slivnik DN75 horizontalni sa PP prirubnicom i grijačem (10-30W/230V).  HL64.1FSafe/1Katalog / krovni odljevi / vodoravnoSigurnosni krovni slivnik DN110 horizontalni sa PP-prirubnicom, grijačem i po visini podešavajućim uljevom  HL64.1FSafe/7Katalog / krovni odljevi / vodoravnoSigurnosni krovni slivnik DN110 horizontalni sa PVC-prirubnicom, grijačem i po visini podešavajućim uljevom  HL64.1HKatalog / krovni odljevi / vodoravno / bitumenska obujmicaKrovni slivnik DN 75/110 horizontalni, bitumenska manžeta i grijač (10-30W/230V)  HL64.1HSafeKatalog / krovni odljevi / vodoravno / bitumenska obujmicaSigurnosni krovni slivnik DN75/110 horizontalni sa bitumenskom prirubnicom, grijačem i po visini podešavajućim uljevom  HL64.1P/1Katalog / krovni odljevi / vodoravno / PVC - ogrlicaKrovni slivnik DN110 horizontalni sa PVC prirubnicom i grijačem (10-30W/230V).  HL64.1P/7Katalog / krovni odljevi / vodoravno / PVC - ogrlicaKrovni slivnik DN75 horizontalni sa PVC prirubnicom i grijačem (10-30W/230V).  HL64.1PSafe/1Katalog / krovni odljevi / vodoravno / PVC - ogrlicaSigurnosni krovni slivnik DN110 horizontalni sa PVC-prirubnicom, grijačem i po visini podešavajućim uljevom  HL64.1PSafe/7Katalog / krovni odljevi / vodoravno / PVC - ogrlicaSigurnosni krovni slivnik DN75 horizontalni sa PVC-prirubnicom, grijačem i po visini podešavajućim uljevom  HL64.1SafeKatalog / krovni odljevi / vodoravno / pričvrsni elementSigurnosni krovni slivnik DN75/110 horizontalni sa grijačem i po visini podešavajućim uljevom  HL64BKatalog / krovni odljevi / vodoravno / pričvrsni elementKrovni slivnik DN 75/110 horizontalni, brtvena prirubnica, element sa stezaljkama, prohodni 148x148mm/137x137mm  HL64BF/1Katalog / krovni odljevi / vodoravnoKrovni slivnik DN110 horizontalni sa PP prirubnicom. Prohodan - 148x148mm / 137x137mm  HL64BF/7Katalog / krovni odljevi / vodoravnoKrovni slivnik DN75 horizontalni sa PP prirubnicom. Prohodan - 148x148mm / 137x137mm  HL64BHKatalog / krovni odljevi / vodoravno / bitumenska obujmicaKrovni slivnik DN 75/110 horizontalni, s bitumenskom prirubnicom, prohodni 148x148mm/137x137mm  HL64BP/1Katalog / krovni odljevi / vodoravno / PVC - ogrlicaKrovni slivnik DN110 horizontalni sa PVC prirubnicom. Prohodan - 148x148mm / 137x137mm  HL64BP/7Katalog / krovni odljevi / vodoravno / PVC - ogrlicaKrovni slivnik DN75 horizontalni sa PVC prirubnicom. Prohodan - 148x148mm / 137x137mm  HL64F/1Katalog / krovni odljevi / vodoravnoKrovni slivnik DN110 horizontalni sa PP prirubnicom  HL64F/7Katalog / krovni odljevi / vodoravnoKrovni slivnik DN75 horizontalni sa PP prirubnicom  HL64FPowerKatalog / krovni odljevi / vodoravnoKrovni Power slivnik DN75 sa PP-prirubnicom  HL64FPowerSafeKatalog / krovni odljevi / vodoravnoKrovni Power slivnik DN75 sa PP-prirubnicom  HL64FSafe/1Katalog / krovni odljevi / vodoravnoSigurnosni krovni slivnik DN110 horizontalni sa PP-prirubnicom i po visini podešavajućim uljevom  HL64FSafe/7Katalog / krovni odljevi / vodoravnoSigurnosni krovni slivnik DN110 horizontalni sa PP-prirubnicom i po visini podešavajućim uljevom  HL64HKatalog / krovni odljevi / vodoravno / bitumenska obujmicakrovni slivnik DN 75/110 horizontalni, s bitumenskom prirubnicom  HL64HPowerKatalog / krovni odljevi / vodoravno / bitumenska obujmicaKrovni Power slivnik DN75 sa bitumenskom prirubnicom  HL64HPowerSafeKatalog / krovni odljevi / vodoravno / bitumenska obujmicaSigurnosni krovni Power slivnik DN75 horizontalni sa bitumenskom prirubnicom i po visini podešavajućim uljevom  HL64HSafeKatalog / krovni odljevi / vodoravno / bitumenska obujmicaSigurnosni krovni slivnik DN75/110 horizontalni sa bitumenskom prirubnicom i po visini podešavajućim uljevom  HL64P/1Katalog / krovni odljevi / vodoravno / PVC - ogrlicaKrovni slivnik DN110 horizontalni sa PVC prirubnicom  HL64P/7Katalog / krovni odljevi / vodoravno / PVC - ogrlicaKrovni slivnik DN75 horizontalni sa PVC prirubnicom  HL64PPowerKatalog / krovni odljevi / vodoravno / PVC - ogrlicaKrovni Power slivnik DN75 sa PVC-prirubnicom  HL64PPowerSafeKatalog / krovni odljevi / vodoravno / PVC - ogrlicaSigurnosni krovni Power slivnik DN75 horizontalni sa PVC-prirubnicom i po visini podešavajućim uljevom  HL64PSafe/1Katalog / krovni odljevi / vodoravno / PVC - ogrlicaSigurnosni krovni slivnik DN110 horizontalni sa PVC-prirubnicom i po visini podešavajućim uljevom  HL64PSafe/7Katalog / krovni odljevi / vodoravno / PVC - ogrlicaSigurnosni krovni slivnik DN75 horizontalni sa PVC-prirubnicom i po visini podešavajućim uljevom  HL64SafeKatalog / krovni odljevi / vodoravno / pričvrsni elementSigurnosni krovni slivnik DN75/110 horizontalni sa po visini podešavajućim uljevom  HL65Katalog / krovni odljevi / okomito / pričvrsni elementNastavni element 300 mm za krovni slivnik, DN125 sa brtvenom prirubnicon i INOX stezaljkom za spajanje sa hidroizolacionim folijama  HL65FKatalog / krovni odljevi / Nastavni elementiNastavni element 345mm / d 125mm sa PP prirubnicom  HL65HKatalog / krovni odljevi / okomito / bitumenska obujmicaNastavni element 300 mm za krovni slivnik, DN125 sa bitumenskom prirubnicom  HL65PKatalog / krovni odljevi / okomito / PVC - ogrlicaNastavni element 345mm/d 125mm sa PVC-prirubnicom  HL65PEKatalog / krovni odljevi / Nastavni elementiNastavni element 345mm / d 125mm sa PE-prirubnicom  HL69/1Katalog / krovni odljevi / okomito / pričvrsni elementKrovni slivnik za sanaciju ravnog krova DN110  HL69/2Katalog / krovni odljevi / okomito / pričvrsni elementKrovni slivnik za sanaciju ravnog krova DN125  HL69/5Katalog / krovni odljevi / okomito / pričvrsni elementKrovni slivnik za sanaciju ravnog krova DN160  HL69/7Katalog / krovni odljevi / okomito / pričvrsni elementKrovni slivnik za sanaciju ravnog krova DN75  HL69H/1Katalog / krovni odljevi / okomito / bitumenska obujmicaKrovni slivnik za sanaciju ravnog krova DN110 sa bitumenskom prirubnicom  HL69H/2Katalog / krovni odljevi / okomito / bitumenska obujmicaKrovni slivnik za sanaciju ravnog krova DN125 sa bitumenskom prirubnicom  HL69H/5Katalog / krovni odljevi / okomito / bitumenska obujmicaKrovni slivnik za sanaciju ravnog krova DN160 sa bitumenskom prirubnicom  HL69H/7Katalog / krovni odljevi / okomito / bitumenska obujmicaKrovni slivnik za sanaciju ravnog krova DN75 sa bitumenskom prirubnicom  HL69P/1Katalog / krovni odljevi / okomito / PVC - ogrlicaKrovni slivnik za sanaciju ravnog krova sa PVC-prirubnicom za DN110  HL69P/2Katalog / krovni odljevi / okomito / PVC - ogrlicaKrovni slivnik za sanaciju ravnog krova sa PVC-prirubnicom za DN125  HL69P/5Katalog / krovni odljevi / okomito / PVC - ogrlicaKrovni slivnik za sanaciju ravnog krova sa PVC-prirubnicom za DN160  HL69P/7Katalog / krovni odljevi / okomito / PVC - ogrlicaKrovni slivnik za sanaciju ravnog krova sa PVC-prirubnicom za DN75  HL80.3Katalog / krovni odljevi / zakretni / brveća prirubnicaKrovni slivnik DN 50/75 zaokretni sa košarom za lišće  HL80.3HKatalog / krovni odljevi / okomito / bitumenska obujmicaKrovni slivnik DN 50/75 zaokretni sa bitumenskom prirubnicom i košarom za lišće  HL157Katalog / krovni odljevi / priborHvatač lišća za slivnike serije HL3100T i HL5100T  HL160Katalog / krovni odljevi / priborPrsten za odvodnjavanje d 150mm  HL161Katalog / krovni odljevi / priborProcjedni prsten za seriju HL65  HL170Katalog / krovni odljevi / priborPlitki hvatač lišća d 150mm  HL175Katalog / krovni odljevi / priborHvatač lišća od INOXA  HL603/1Katalog / krovni odljevi / okomitoCijevni zatvarač zadaha DN110  HL603/5Katalog / krovni odljevi / okomitoCijevni zatvarač zadaha DN160  HL635Katalog / krovni odljeviDrenažni šaht 362x362mm/240x240mm aluminij  HL635NKatalog / krovni odljeviRevizijsko i drenažno okno za terase, zelene i šljunčane krovove. Uključujući plastični okvir i poklopac.  HL635N.0Katalog / krovni odljeviRevizijsko i drenažno okno za terase, zelene i šljunčane krovove. Uključujući plastični okvir bez poklopca.  HL636NKatalog / krovni odljeviProduljenje za revizijsko i drenažno okno HL635N(.0)

Cookies/Web-Analysis

This site uses Google Analytics. These cookies may track things such as how long you spend on the site and the pages that you visit so we can continue to produce engaging content.