HL62.1/1Pregled proizvoda / krovni odljevi / okomito / pričvrsni elementKrovni slivnik DN110 sa grijačem 10-30W, prirubnicom od INOXA i hvatačem lišća  HL62.1/2Pregled proizvoda / krovni odljevi / okomito / pričvrsni elementKrovni slivnik DN125 sa grijačem 10-30W, prirubnicom od INOXA i hvatačem lišća  HL62.1/5Pregled proizvoda / krovni odljevi / okomito / pričvrsni elementKrovni slivnik DN160 sa grijačem 10-30W, prirubnicom od INOXA i hvatačem lišća  HL62.1/7Pregled proizvoda / krovni odljevi / okomito / pričvrsni elementKrovni slivnik DN75 sa grijačem 10-30W, prirubnicom od INOXA i hvatačem lišća  HL62.1B/1Pregled proizvoda / krovni odljevi / okomito / pričvrsni elementKrovni slivnik vertikalni DN110, sa grijačem 10-30W, prirubnicom od INOXA i INOX rešetkom 150x150mm  HL62.1B/2Pregled proizvoda / krovni odljevi / okomito / pričvrsni elementKrovni slivnik vertikalni DN125, sa grijačem 10-30W, prirubnicom od INOXA i INOX rešetkom 150x150mm  HL62.1B/5Pregled proizvoda / krovni odljevi / okomito / pričvrsni elementKrovni slivnik vertikalni DN160, sa grijačem 10-30W, prirubnicom od INOXA i INOX rešetkom 150x150mm  HL62.1B/7Pregled proizvoda / krovni odljevi / okomito / pričvrsni elementKrovni slivnik vertikalni DN75, sa grijačem 10-30W, prirubnicom od INOXA i INOX rešetkom 150x150mm  HL62.1BF/1Pregled proizvoda / krovni odljevi / okomitoKrovni slivnik vertikalni za FPO hidroizolaciju i grijačem, INOX -148x148mm/137x137mm  HL62.1BF/2Pregled proizvoda / krovni odljevi / okomitoKrovni slivnik vertikalni za FPO hidroizolaciju i grijačem, INOX -148x148mm/137x137mm  HL62.1BF/7Pregled proizvoda / krovni odljevi / okomitoKrovni slivnik vertikalni za FPO hidroizolaciju i grijačem, INOX -148x148mm/137x137mm  HL62.1BH/1Pregled proizvoda / krovni odljevi / okomito / bitumenska obujmicaKrovni slivnik DN110, sa grijačem 10-30W, bitumenskom prirubnicom i INOX rešetkom 150x150mm  HL62.1BH/2Pregled proizvoda / krovni odljevi / okomito / bitumenska obujmicaKrovni slivnik DN125, sa grijačem 10-30W, bitumenskom prirubnicom i INOX rešetkom 150x150mm  HL62.1BH/5Pregled proizvoda / krovni odljevi / okomito / bitumenska obujmicaKrovni slivnik DN160, sa grijačem 10-30W, bitumenskom prirubnicom i INOX rešetkom 150x150mm  HL62.1BH/7Pregled proizvoda / krovni odljevi / okomito / bitumenska obujmicaKrovni slivnik DN75, sa grijačem 10-30W, bitumenskom prirubnicom i INOX rešetkom 150x150mm  HL62.1BP/1Pregled proizvoda / krovni odljevi / okomito / PVC - ogrlicaKrovni slivnik DN110 s PVC-prirubnicom i grijačem (10-30W/230V). Prohodan - 148x148mm/137x137mm  HL62.1BP/2Pregled proizvoda / krovni odljevi / okomito / PVC - ogrlicaKrovni slivnik DN125 s PVC-prirubnicom i grijačem (10-30W/230V). Prohodan - 148x148mm/137x137mm  HL62.1BP/5Pregled proizvoda / krovni odljevi / okomito / PVC - ogrlicaKrovni slivnik DN160 s PVC-prirubnicom i grijačem (10-30W/230V). Prohodan - 148x148mm/137x137mm  HL62.1BP/7Pregled proizvoda / krovni odljevi / okomito / PVC - ogrlicaKrovni slivnik DN75 s PVC-prirubnicom i grijačem (10-30W/230V). Prohodan - 148x148mm/137x137mm  HL62.1F/1Pregled proizvoda / krovni odljevi / okomitoKrovni slivnik DN110 vertikalni sa PP-prirubnicom i grijačem (10-30W/230V)  HL62.1F/2Pregled proizvoda / krovni odljevi / okomitoKrovni slivnik DN125 vertikalni sa PP-prirubnicom i grijačem (10-30W/230V)  HL62.1F/7Pregled proizvoda / krovni odljevi / okomitoKrovni slivnik DN75 vertikalni sa PP-prirubnicom i grijačem (10-30W/230V)  HL62.1FSafe/1Pregled proizvoda / krovni odljevi / okomitoSigurnosni krovni slivnik DN110 sa PP-prirubnicom, grijačem i po visini podešavajućim uljevom  HL62.1FSafe/2Pregled proizvoda / krovni odljevi / okomitoSigurnosni krovni slivnik DN110 sa PP-prirubnicom, grijačem i po visini podešavajućim uljevom  HL62.1FSafe/7Pregled proizvoda / krovni odljevi / okomitoSigurnosni krovni slivnik DN110 sa PP-prirubnicom, grijačem i po visini podešavajućim uljevom  HL62.1H/1Pregled proizvoda / krovni odljevi / okomito / bitumenska obujmicaKrovni slivnik vertikalni DN110, sa grijačem 10-30W, bitumenskom prirubnicom i hvatačem lišća  HL62.1H/2Pregled proizvoda / krovni odljevi / okomito / bitumenska obujmicaKrovni slivnik vertikalni DN125, sa grijačem 10-30W, bitumenskom prirubnicom i hvatačem lišća  HL62.1H/5Pregled proizvoda / krovni odljevi / okomito / bitumenska obujmicaKrovni slivnik vertikalni DN160, sa grijačem 10-30W, bitumenskom prirubnicom i hvatačem lišća  HL62.1H/7Pregled proizvoda / krovni odljevi / okomito / bitumenska obujmicaKrovni slivnik vertikalni DN75, sa grijačem 10-30W, bitumenskom prirubnicom i hvatačem lišća  HL62.1HSafe/1Pregled proizvoda / krovni odljevi / okomito / bitumenska obujmicaSigurnosni krovni slivnik DN110 sa bitumenskom prirubnicom, grijačem i po visini podešavajućim uljevom  HL62.1HSafe/2Pregled proizvoda / krovni odljevi / okomito / bitumenska obujmicaSigurnosni krovni slivnik DN110 sa bitumenskom prirubnicom, grijačem i po visini podešavajućim uljevom  HL62.1HSafe/5Pregled proizvoda / krovni odljevi / okomito / bitumenska obujmicaSigurnosni krovni slivnik DN160 sa bitumenskom prirubnicom, grijačem i po visini podešavajućim uljevom  HL62.1HSafe/7Pregled proizvoda / krovni odljevi / okomito / bitumenska obujmicaSigurnosni krovni slivnik DN75 sa bitumenskom prirubnicom, grijačem i po visini podešavajućim uljevom  HL62.1P/1Pregled proizvoda / krovni odljevi / okomito / PVC - ogrlicaKrovni slivnik DN110 s PVC-prirubnicom i grijačem (10-30W/230V)  HL62.1P/2Pregled proizvoda / krovni odljevi / okomito / PVC - ogrlicaKrovni slivnik DN125 s PVC-prirubnicom i grijačem (10-30W/230V)  HL62.1P/5Pregled proizvoda / krovni odljevi / okomito / PVC - ogrlicaKrovni slivnik DN160 s PVC-prirubnicom i grijačem (10-30W/230V)  HL62.1P/7Pregled proizvoda / krovni odljevi / okomito / PVC - ogrlicaKrovni slivnik DN75 s PVC-prirubnicom i grijačem (10-30W/230V)  HL62.1PSafe/1Pregled proizvoda / krovni odljevi / okomito / PVC - ogrlicaSigurnosni krovni slivnik DN110 sa grijačem i po visini podešavajućim uljevom  HL62.1PSafe/2Pregled proizvoda / krovni odljevi / okomito / PVC - ogrlicaSigurnosni krovni slivnik DN125 sa grijačem i po visini podešavajućim uljevom  HL62.1PSafe/5Pregled proizvoda / krovni odljevi / okomito / PVC - ogrlicaSigurnosni krovni slivnik DN160 sa grijačem i po visini podešavajućim uljevom  HL62.1PSafe/7Pregled proizvoda / krovni odljevi / okomito / PVC - ogrlicaSigurnosni krovni slivnik DN75 sa grijačem i po visini podešavajućim uljevom  HL62.1Safe/1Pregled proizvoda / krovni odljevi / okomito / pričvrsni elementSigurnosni krovni slivnik DN110 sa grijačem i po visini podešavajućim uljevom  HL62.1Safe/2Pregled proizvoda / krovni odljevi / okomito / pričvrsni elementSigurnosni krovni slivnik DN125 sa grijačem i po visini podešavajućim uljevom  HL62.1Safe/5Pregled proizvoda / krovni odljevi / okomito / pričvrsni elementSigurnosni krovni slivnik DN160 sa grijačem i po visini podešavajućim uljevom  HL62.1Safe/7Pregled proizvoda / krovni odljevi / okomito / pričvrsni elementSigurnosni krovni slivnik DN75 sa grijačem i po visini podešavajućim uljevom  HL62/1Pregled proizvoda / krovni odljevi / okomito / pričvrsni elementKrovni slivnik DN110 sa prirubnicom od INOXA i hvatačem lišća  HL62/2Pregled proizvoda / krovni odljevi / okomito / pričvrsni elementKrovni slivnik DN125 sa prirubnicom od INOXA i hvatačem lišća  HL62/5Pregled proizvoda / krovni odljevi / okomito / pričvrsni elementKrovni slivnik DN160 sa prirubnicom od INOXA i hvatačem lišća  HL62/7Pregled proizvoda / krovni odljevi / okomito / pričvrsni elementKrovni slivnik DN75 sa prirubnicom od INOXA i hvatačem lišća  HL62B/1Pregled proizvoda / krovni odljevi / okomito / pričvrsni elementKrovni slivnik DN110 za ravne prohodne krovove s toplinski izoliranom stijenkom, izolacijskom prirubnicom te spojnim elementom od INOXA i INOX rešetkom 150x150mm  HL62B/2Pregled proizvoda / krovni odljevi / okomito / pričvrsni elementKrovni slivnik DN125 za ravne prohodne krovove s toplinski izoliranom stijenkom, izolacijskom prirubnicom te spojnim elementom od INOXA i INOX rešetkom 150x150mm  HL62B/5Pregled proizvoda / krovni odljevi / okomito / pričvrsni elementKrovni slivnik DN160 za ravne prohodne krovove s toplinski izoliranom stijenkom, izolacijskom prirubnicom te spojnim elementom od INOXA i INOX rešetkom 150x150mm  HL62B/7Pregled proizvoda / krovni odljevi / okomito / pričvrsni elementKrovni slivnik DN75 za ravne prohodne krovove s toplinski izoliranom stijenkom, izolacijskom prirubnicom te spojnim elementom od INOXA i INOX rešetkom 150x150mm  HL62BF/1Pregled proizvoda / krovni odljevi / okomitoKrovni slivnik DN110 vertikalni sa PP prirubnicom. Prohodan - 148x148mm / 137x137mm  HL62BF/2Pregled proizvoda / krovni odljevi / okomitoKrovni slivnik DN125 vertikalni sa PP prirubnicom. Prohodan - 148x148mm / 137x137mm  HL62BF/7Pregled proizvoda / krovni odljevi / okomitoKrovni slivnik DN75 vertikalni sa PP prirubnicom. Prohodan - 148x148mm / 137x137mm  HL62BH/1Pregled proizvoda / krovni odljevi / okomito / bitumenska obujmicaKrovni slivnik DN110 za ravne prohodne krovove sa toplinski izoliranom stijenkom te tvornički navarenom bitumenskom prirubnicom i INOX rešetkom 150x150mm  HL62BH/2Pregled proizvoda / krovni odljevi / okomito / bitumenska obujmicaKrovni slivnik DN125 za ravne prohodne krovove sa toplinski izoliranom stijenkom te tvornički navarenom bitumenskom prirubnicom i INOX rešetkom 150x150mm  HL62BH/5Pregled proizvoda / krovni odljevi / okomito / bitumenska obujmicaKrovni slivnik DN160 za ravne prohodne krovove sa toplinski izoliranom stijenkom te tvornički navarenom bitumenskom prirubnicom i INOX rešetkom 150x150mm  HL62BH/7Pregled proizvoda / krovni odljevi / okomito / bitumenska obujmicaKrovni slivnik DN75 za ravne prohodne krovove sa toplinski izoliranom stijenkom te tvornički navarenom bitumenskom prirubnicom i INOX rešetkom 150x150mm  HL62BP/1Pregled proizvoda / krovni odljevi / okomito / PVC - ogrlicaKrovni slivnik DN110 s PVC-prirubnicom. Prohodan - 148x148mm/137x137mm  HL62BP/2Pregled proizvoda / krovni odljevi / okomito / PVC - ogrlicaKrovni slivnik DN125 s PVC-prirubnicom. Prohodan - 148x148mm/137x137mm  HL62BP/5Pregled proizvoda / krovni odljevi / okomito / PVC - ogrlicaKrovni slivnik DN160 s PVC-prirubnicom. Prohodan - 148x148mm/137x137mm  HL62BP/7Pregled proizvoda / krovni odljevi / okomito / PVC - ogrlicaKrovni slivnik DN75 s PVC-prirubnicom. Prohodan - 148x148mm/137x137mm  HL62F/1Pregled proizvoda / krovni odljevi / okomitoKrovni slivnik DN110 vertikalni sa PP prirubnicom  HL62F/2Pregled proizvoda / krovni odljevi / okomitoKrovni slivnik DN125 vertikalni sa PP prirubnicom  HL62F/7Pregled proizvoda / krovni odljevi / okomitoKrovni slivnik DN75 vertikalni sa PP prirubnicom  HL62FSafe/1Pregled proizvoda / krovni odljevi / okomitoSigurnosni krovni slivnik DN110 sa PP-prirubnicom i po visini podešavajućim uljevom  HL62FSafe/2Pregled proizvoda / krovni odljevi / okomitoSigurnosni krovni slivnik DN125 sa PP-prirubnicom i po visini podešavajućim uljevom  HL62FSafe/7Pregled proizvoda / krovni odljevi / okomitoSigurnosni krovni slivnik DN75 sa PP-prirubnicom i po visini podešavajućim uljevom  HL62H/1Pregled proizvoda / krovni odljevi / okomito / bitumenska obujmicaKrovni slivnik DN110 za ravne krovove s toplinski izoliranom stijenkom te tvornički navarenom bitumenskom prirubnicom i hvatačem lišća  HL62H/2Pregled proizvoda / krovni odljevi / okomito / bitumenska obujmicaKrovni slivnik DN125 za ravne krovove s toplinski izoliranom stijenkom te tvornički navarenom bitumenskom prirubnicom i hvatačem lišća  HL62H/5Pregled proizvoda / krovni odljevi / okomito / bitumenska obujmicaKrovni slivnik DN160 za ravne krovove s toplinski izoliranom stijenkom te tvornički navarenom bitumenskom prirubnicom i hvatačem lišća  HL62H/7Pregled proizvoda / krovni odljevi / okomito / bitumenska obujmicaKrovni slivnik DN75 za ravne krovove s toplinski izoliranom stijenkom te tvornički navarenom bitumenskom prirubnicom i hvatačem lišća  HL62HSafe/1Pregled proizvoda / krovni odljevi / okomito / bitumenska obujmicaSigurnosni krovni slivnik DN110 sa bitumenskom prirubnicom i po visini podešavajućim uljevom  HL62HSafe/2Pregled proizvoda / krovni odljevi / okomito / bitumenska obujmicaSigurnosni krovni slivnik DN110 sa bitumenskom prirubnicom i po visini podešavajućim uljevom  HL62HSafe/5Pregled proizvoda / krovni odljevi / okomito / bitumenska obujmicaSigurnosni krovni slivnik DN160 sa bitumenskom prirubnicom i po visini podešavajućim uljevom  HL62HSafe/7Pregled proizvoda / krovni odljevi / okomito / bitumenska obujmicaSigurnosni krovni slivnik DN75 sa bitumenskom prirubnicom i po visini podešavajućim uljevom  HL62P/1Pregled proizvoda / krovni odljevi / okomito / PVC - ogrlicaKrovni slivnik DN110 sa PVC-prirubnicom  HL62P/2Pregled proizvoda / krovni odljevi / okomito / PVC - ogrlicaKrovni slivnik DN125 sa PVC-prirubnicom  HL62P/5Pregled proizvoda / krovni odljevi / okomito / PVC - ogrlicaSlivnik odvod DN160 sa PVC-prirubnicom  HL62P/7Pregled proizvoda / krovni odljevi / okomito / PVC - ogrlicaKrovni slivnik DN75 sa PVC-prirubnicom  HL62PSafe/1Pregled proizvoda / krovni odljevi / okomito / PVC - ogrlicaSigurnosni krovni slivnik DN110 sa PVC-prirubnicom i po visini podešavajućim uljevom  HL62PSafe/2Pregled proizvoda / krovni odljevi / okomito / PVC - ogrlicaSigurnosni krovni slivnik DN125 sa PVC-prirubnicom i po visini podešavajućim uljevom  HL62PSafe/5Pregled proizvoda / krovni odljevi / okomito / PVC - ogrlicaSigurnosni krovni slivnik DN160 sa PVC-prirubnicom i po visini podešavajućim uljevom  HL62PSafe/7Pregled proizvoda / krovni odljevi / okomito / PVC - ogrlicaSigurnosni krovni slivnik DN75 sa PVC-prirubnicom i po visini podešavajućim uljevom  HL62Safe/1Pregled proizvoda / krovni odljevi / okomito / pričvrsni elementSigurnosni krovni slivnik DN110 sa po visini podešavajućim uljevom  HL62Safe/2Pregled proizvoda / krovni odljevi / okomito / pričvrsni elementSigurnosni krovni slivnik DN125 sa po visini podešavajućim uljevom  HL62Safe/5Pregled proizvoda / krovni odljevi / okomito / pričvrsni elementSigurnosni krovni slivnik DN160 sa po visini podešavajućim uljevom  HL62Safe/7Pregled proizvoda / krovni odljevi / okomito / pričvrsni elementSigurnosni krovni slivnik DN75 sa po visini podešavajućim uljevom  HL63.1/1Pregled proizvoda / krovni odljevi / okomito / pričvrsni elementKrovni slivnik DrainBox DN110 s vertikalnim odvodom, visine 100-160mm, grijačem 10-30W  HL63.1/2Pregled proizvoda / krovni odljevi / okomito / pričvrsni elementKrovni slivnik DrainBox DN125 s vertikalnim odvodom, visine 100-160mm, grijačem 10-30W  HL63.1/7Pregled proizvoda / krovni odljevi / okomito / pričvrsni elementKrovni slivnik DrainBox DN75 s vertikalnim odvodom, visine 100-160mm, grijačem 10-30W  HL63.1H/1Pregled proizvoda / krovni odljevi / okomito / bitumenska obujmicaKrovni slivnik DrainBox DN110 s vertikalnim odvodom, bitumenskom prirubnicom, visine 100-160mm, grijačem 10-30W  HL63.1H/2Pregled proizvoda / krovni odljevi / okomito / bitumenska obujmicaKrovni slivnik DrainBox DN125 s vertikalnim odvodom, bitumenskom prirubnicom, visine 100-160mm, grijačem 10-30W  HL63.1H/7Pregled proizvoda / krovni odljevi / okomito / bitumenska obujmicaKrovni slivnik DrainBox DN75 s vertikalnim odvodom, bitumenskom prirubnicom, visine 100-160mm, grijačem 10-30W  HL63.1P/1Pregled proizvoda / krovni odljevi / okomito / PVC - ogrlicaKrovni slivnik DrainBox DN110 sa PVC-prirubnicom i grijačem (10-30W/230V)  HL63.1P/2Pregled proizvoda / krovni odljevi / okomito / PVC - ogrlicaKrovni slivnik DrainBox DN125 sa PVC-prirubnicom i grijačem (10-30W/230V)  HL63.1P/7Pregled proizvoda / krovni odljevi / okomito / PVC - ogrlicaKrovni slivnik DrainBox DN75 sa PVC-prirubnicom i grijačem (10-30W/230V)  HL63/1Pregled proizvoda / krovni odljevi / okomito / pričvrsni elementKrovni slivnik DrainBox DN110 s vertikalnim odvodom, visina 100-160mm, s prirubnicom i spojnim elementom  HL63/2Pregled proizvoda / krovni odljevi / okomito / pričvrsni elementKrovni slivnik DrainBox DN125 s vertikalnim odvodom, visina 100-160mm, s prirubnicom i spojnim elementom  HL63/7Pregled proizvoda / krovni odljevi / okomito / pričvrsni elementKrovni slivnik DrainBox DN160 s vertikalnim odvodom, visina 100-160mm, s prirubnicom i spojnim elementom  HL63H/1Pregled proizvoda / krovni odljevi / okomito / bitumenska obujmicaKrovni slivnik DrainBox DN110, s verikalnim odvodom, visina 100-160mm, bitumenskom prirubnicom  HL63H/2Pregled proizvoda / krovni odljevi / okomito / bitumenska obujmicaKrovni slivnik DrainBox DN125, s verikalnim odvodom, visina 100-160mm, bitumenskom prirubnicom  HL63H/7Pregled proizvoda / krovni odljevi / okomito / bitumenska obujmicaKrovni slivnik DrainBox DN75, s verikalnim odvodom, visina 100-160mm, bitumenskom prirubnicom  HL63P/1Pregled proizvoda / krovni odljevi / okomito / PVC - ogrlicaKrovni slivnik DrainBox DN110 sa PVC-prirubnicom  HL63P/7Pregled proizvoda / krovni odljevi / okomito / PVC - ogrlicaKrovni slivnik DrainBox DN75 sa PVC-prirubnicom  HL64Pregled proizvoda / krovni odljevi / vodoravno / pričvrsni elementkrovni slivnik DN 75/110 horizontalni, brtvena prirubnica, element sa stezaljkama i hvatač lišća  HL64.1Pregled proizvoda / krovni odljevi / vodoravno / pričvrsni elementKrovni slivnik DN 75/110 horizontalni, brtvena prirubnica, element sa stezaljkama i grijačem (10-30W/230V)  HL64.1BPregled proizvoda / krovni odljevi / vodoravno / pričvrsni elementkrovni slivnik DN 75/110 horizontalni, brtvena prirubnica, element sa stezaljkama i grijačem (10-30W/230V), prohodni 148x148 mm/137x137mm  HL64.1BF/1Pregled proizvoda / krovni odljevi / vodoravnoKrovni slivnik DN110 horizontalni sa PP prirubnicom i grijačem (10-30W/230V). Prohodan - 148x148mm / 137x137mm  HL64.1BF/7Pregled proizvoda / krovni odljevi / vodoravnoKrovni slivnik DN75 horizontalni sa PP prirubnicom i grijačem (10-30W/230V). Prohodan - 148x148mm / 137x137mm  HL64.1BHPregled proizvoda / krovni odljevi / vodoravno / bitumenska obujmicakrovni slivnik DN 75/110 horizontalni, bitumenska prirubnica i grijač (10-30W/230V), prohodni 148x148mm/137x137mm  HL64.1BP/1Pregled proizvoda / krovni odljevi / vodoravno / PVC - ogrlicaKrovni slivnik DN110 horizontalni sa PVC prirubnicom i grijačem (10-30W/230V). Prohodan - 148x148mm / 137x137mm  HL64.1BP/7Pregled proizvoda / krovni odljevi / vodoravno / PVC - ogrlicaKrovni slivnik DN75 horizontalni sa PVC prirubnicom i grijačem (10-30W/230V). Prohodan - 148x148mm / 137x137mm  HL64.1F/1Pregled proizvoda / krovni odljevi / vodoravnoKrovni slivnik DN110 horizontalni sa PP prirubnicom i grijačem (10-30W/230V).  HL64.1F/7Pregled proizvoda / krovni odljevi / vodoravnoKrovni slivnik DN75 horizontalni sa PP prirubnicom i grijačem (10-30W/230V).  HL64.1FSafe/1Pregled proizvoda / krovni odljevi / vodoravnoSigurnosni krovni slivnik DN110 horizontalni sa PP-prirubnicom, grijačem i po visini podešavajućim uljevom  HL64.1FSafe/7Pregled proizvoda / krovni odljevi / vodoravnoSigurnosni krovni slivnik DN110 horizontalni sa PVC-prirubnicom, grijačem i po visini podešavajućim uljevom  HL64.1HPregled proizvoda / krovni odljevi / vodoravno / bitumenska obujmicaKrovni slivnik DN 75/110 horizontalni, bitumenska manžeta i grijač (10-30W/230V)  HL64.1HSafePregled proizvoda / krovni odljevi / vodoravno / bitumenska obujmicaSigurnosni krovni slivnik DN75/110 horizontalni sa bitumenskom prirubnicom, grijačem i po visini podešavajućim uljevom  HL64.1P/1Pregled proizvoda / krovni odljevi / vodoravno / PVC - ogrlicaKrovni slivnik DN110 horizontalni sa PVC prirubnicom i grijačem (10-30W/230V).  HL64.1P/7Pregled proizvoda / krovni odljevi / vodoravno / PVC - ogrlicaKrovni slivnik DN75 horizontalni sa PVC prirubnicom i grijačem (10-30W/230V).  HL64.1PSafe/1Pregled proizvoda / krovni odljevi / vodoravno / PVC - ogrlicaSigurnosni krovni slivnik DN110 horizontalni sa PVC-prirubnicom, grijačem i po visini podešavajućim uljevom  HL64.1PSafe/7Pregled proizvoda / krovni odljevi / vodoravno / PVC - ogrlicaSigurnosni krovni slivnik DN75 horizontalni sa PVC-prirubnicom, grijačem i po visini podešavajućim uljevom  HL64.1SafePregled proizvoda / krovni odljevi / vodoravno / pričvrsni elementSigurnosni krovni slivnik DN75/110 horizontalni sa grijačem i po visini podešavajućim uljevom  HL64BPregled proizvoda / krovni odljevi / vodoravno / pričvrsni elementKrovni slivnik DN 75/110 horizontalni, brtvena prirubnica, element sa stezaljkama, prohodni 148x148mm/137x137mm  HL64BF/1Pregled proizvoda / krovni odljevi / vodoravnoKrovni slivnik DN110 horizontalni sa PP prirubnicom. Prohodan - 148x148mm / 137x137mm  HL64BF/7Pregled proizvoda / krovni odljevi / vodoravnoKrovni slivnik DN75 horizontalni sa PP prirubnicom. Prohodan - 148x148mm / 137x137mm  HL64BHPregled proizvoda / krovni odljevi / vodoravno / bitumenska obujmicaKrovni slivnik DN 75/110 horizontalni, s bitumenskom prirubnicom, prohodni 148x148mm/137x137mm  HL64BP/1Pregled proizvoda / krovni odljevi / vodoravno / PVC - ogrlicaKrovni slivnik DN110 horizontalni sa PVC prirubnicom. Prohodan - 148x148mm / 137x137mm  HL64BP/7Pregled proizvoda / krovni odljevi / vodoravno / PVC - ogrlicaKrovni slivnik DN75 horizontalni sa PVC prirubnicom. Prohodan - 148x148mm / 137x137mm  HL64F/1Pregled proizvoda / krovni odljevi / vodoravnoKrovni slivnik DN110 horizontalni sa PP prirubnicom  HL64F/7Pregled proizvoda / krovni odljevi / vodoravnoKrovni slivnik DN75 horizontalni sa PP prirubnicom  HL64FPowerPregled proizvoda / krovni odljevi / vodoravnoKrovni Power slivnik DN75 sa PP-prirubnicom  HL64FPowerSafePregled proizvoda / krovni odljevi / vodoravnoKrovni Power slivnik DN75 sa PP-prirubnicom  HL64FSafe/1Pregled proizvoda / krovni odljevi / vodoravnoSigurnosni krovni slivnik DN110 horizontalni sa PP-prirubnicom i po visini podešavajućim uljevom  HL64FSafe/7Pregled proizvoda / krovni odljevi / vodoravnoSigurnosni krovni slivnik DN110 horizontalni sa PP-prirubnicom i po visini podešavajućim uljevom  HL64HPregled proizvoda / krovni odljevi / vodoravno / bitumenska obujmicakrovni slivnik DN 75/110 horizontalni, s bitumenskom prirubnicom  HL64HPowerPregled proizvoda / krovni odljevi / vodoravno / bitumenska obujmicaKrovni Power slivnik DN75 sa bitumenskom prirubnicom  HL64HPowerSafePregled proizvoda / krovni odljevi / vodoravno / bitumenska obujmicaSigurnosni krovni Power slivnik DN75 horizontalni sa bitumenskom prirubnicom i po visini podešavajućim uljevom  HL64HSafePregled proizvoda / krovni odljevi / vodoravno / bitumenska obujmicaSigurnosni krovni slivnik DN75/110 horizontalni sa bitumenskom prirubnicom i po visini podešavajućim uljevom  HL64P/1Pregled proizvoda / krovni odljevi / vodoravno / PVC - ogrlicaKrovni slivnik DN110 horizontalni sa PVC prirubnicom  HL64P/7Pregled proizvoda / krovni odljevi / vodoravno / PVC - ogrlicaKrovni slivnik DN75 horizontalni sa PVC prirubnicom  HL64PPowerPregled proizvoda / krovni odljevi / vodoravno / PVC - ogrlicaKrovni Power slivnik DN75 sa PVC-prirubnicom  HL64PPowerSafePregled proizvoda / krovni odljevi / vodoravno / PVC - ogrlicaSigurnosni krovni Power slivnik DN75 horizontalni sa PVC-prirubnicom i po visini podešavajućim uljevom  HL64PSafe/1Pregled proizvoda / krovni odljevi / vodoravno / PVC - ogrlicaSigurnosni krovni slivnik DN110 horizontalni sa PVC-prirubnicom i po visini podešavajućim uljevom  HL64PSafe/7Pregled proizvoda / krovni odljevi / vodoravno / PVC - ogrlicaSigurnosni krovni slivnik DN75 horizontalni sa PVC-prirubnicom i po visini podešavajućim uljevom  HL64SafePregled proizvoda / krovni odljevi / vodoravno / pričvrsni elementSigurnosni krovni slivnik DN75/110 horizontalni sa po visini podešavajućim uljevom  HL65Pregled proizvoda / krovni odljevi / okomito / pričvrsni elementNastavni element 300 mm za krovni slivnik, DN125 sa brtvenom prirubnicon i INOX stezaljkom za spajanje sa hidroizolacionim folijama  HL65FPregled proizvoda / krovni odljevi / Nastavni elementiNastavni element 345mm / d 125mm sa PP prirubnicom  HL65HPregled proizvoda / krovni odljevi / okomito / bitumenska obujmicaNastavni element 300 mm za krovni slivnik, DN125 sa bitumenskom prirubnicom  HL65PPregled proizvoda / krovni odljevi / okomito / PVC - ogrlicaNastavni element 345mm/d 125mm sa PVC-prirubnicom  HL65PEPregled proizvoda / krovni odljevi / Nastavni elementiNastavni element 345mm / d 125mm sa PE-prirubnicom  HL69/1Pregled proizvoda / krovni odljevi / okomito / pričvrsni elementKrovni slivnik za sanaciju ravnog krova DN110  HL69/2Pregled proizvoda / krovni odljevi / okomito / pričvrsni elementKrovni slivnik za sanaciju ravnog krova DN125  HL69/5Pregled proizvoda / krovni odljevi / okomito / pričvrsni elementKrovni slivnik za sanaciju ravnog krova DN160  HL69/7Pregled proizvoda / krovni odljevi / okomito / pričvrsni elementKrovni slivnik za sanaciju ravnog krova DN75  HL69H/1Pregled proizvoda / krovni odljevi / okomito / bitumenska obujmicaKrovni slivnik za sanaciju ravnog krova DN110 sa bitumenskom prirubnicom  HL69H/2Pregled proizvoda / krovni odljevi / okomito / bitumenska obujmicaKrovni slivnik za sanaciju ravnog krova DN125 sa bitumenskom prirubnicom  HL69H/5Pregled proizvoda / krovni odljevi / okomito / bitumenska obujmicaKrovni slivnik za sanaciju ravnog krova DN160 sa bitumenskom prirubnicom  HL69H/7Pregled proizvoda / krovni odljevi / okomito / bitumenska obujmicaKrovni slivnik za sanaciju ravnog krova DN75 sa bitumenskom prirubnicom  HL69P/1Pregled proizvoda / krovni odljevi / okomito / PVC - ogrlicaKrovni slivnik za sanaciju ravnog krova sa PVC-prirubnicom za DN110  HL69P/2Pregled proizvoda / krovni odljevi / okomito / PVC - ogrlicaKrovni slivnik za sanaciju ravnog krova sa PVC-prirubnicom za DN125  HL69P/5Pregled proizvoda / krovni odljevi / okomito / PVC - ogrlicaKrovni slivnik za sanaciju ravnog krova sa PVC-prirubnicom za DN160  HL69P/7Pregled proizvoda / krovni odljevi / okomito / PVC - ogrlicaKrovni slivnik za sanaciju ravnog krova sa PVC-prirubnicom za DN75  HL80.3Pregled proizvoda / krovni odljevi / zakretni / brveća prirubnicaKrovni slivnik DN 50/75 zaokretni sa košarom za lišće  HL80.3HPregled proizvoda / krovni odljevi / okomito / bitumenska obujmicaKrovni slivnik DN 50/75 zaokretni sa bitumenskom prirubnicom i košarom za lišće  HL160Pregled proizvoda / krovni odljevi / priborPrsten za odvodnjavanje d 150mm  HL161Pregled proizvoda / krovni odljevi / priborProcjedni prsten za seriju HL65  HL170Pregled proizvoda / krovni odljevi / priborPlitki hvatač lišća d 150mm  HL175Pregled proizvoda / krovni odljevi / priborHvatač lišća od INOXA  HL603/1Pregled proizvoda / krovni odljevi / okomitoCijevni zatvarač zadaha DN110  HL603/5Pregled proizvoda / krovni odljevi / okomitoCijevni zatvarač zadaha DN160  HL635NPregled proizvoda / krovni odljeviRevizijsko i drenažno okno za terase, zelene i šljunčane krovove. Uključujući plastični okvir i poklopac.  HL635N.0Pregled proizvoda / krovni odljeviRevizijsko i drenažno okno za terase, zelene i šljunčane krovove. Uključujući plastični okvir bez poklopca  HL636NPregled proizvoda / krovni odljeviProduljenje za revizijsko i drenažno okno HL635N(.0)