Tuš-slivnik "PRIMUS-DRAIN", slivnik se može pričvrstiti pomoču nožica na konstrukciju i naknadno podesiti po visini. Tijelo slivnika se u fazi ugradnje ne mora podesiti točno na visinu cementne košuljice . Nakon završetka cemente košuljice , slivnik se krati ravno sa površinom košuljice. Poslije ugradnje brtvene garniture i povezivanja sa hidroizolacijom završni okvir se postavi na visnu pločica.