INOX tuš kanalica za ugradnju uz zid, ugradbene visine 110-128 mm, dužine 1.400 mm sa vidljivim dijelom 1.300 mm, sa protokom 1,4 l/s, INOX prirubnicom širokom 5 cm sa slojem kvarcnog pijeska za sigurno povezivanje sa hidroizolacijom, 2 PP horizontalna izlaza DN50 sa kuglastim priključkom, sifonskim umetcima sa 50 mm vodenog stupca koji se može izvaditi radi lakšeg čišćenja, izvedba bez okvira na uljevnom kanalu koja omogućuje drenažu procjedne vode sa hidroizolacije i individualan završetak pločice neovisno od debljine, sa zvučno izoliranim nožicama za precizno podešavanje visine kanalice, bez uljevnog poklopca, građevinska zaštita u isporuci