HL600Nпреглед на продукта / Водосточни канални казанчетаРевизия за водосточни тръби DN110/125, отточна тръба на шарнирна връзка, листоуловител, ревизионен капак, клапа против канални миризми незамръзваща, пръстени поемащи различни диаметри тръби  HL600NGпреглед на продукта / Водосточни канални казанчетаРевизии за водосточни тръби DN110/125; видими части от чугун, с шарнирна връзка, листоуловител, суха клапа срещу миризми, ревизионен капак и компенсационни пръстени  HL600NGHOпреглед на продукта / Водосточни канални казанчетаРевизии за водосточни тръби с хоризонтален вход DN110 и изход DN110/125, видими части от чугун, с шарнирна връзка, листоуловител, суха клапа срещу миризми и ревизионен капак  HL600NHOпреглед на продукта / Водосточни канални казанчетаРевизия за водосточни тръби с хоризонтален вход DN110 и изход DN110/125; отточна тръба на шарнирна връзка, листоуловител, клапа против канални миризми незамръзваща, ревизионен капак  HL601преглед на продукта / Водосточни канални казанчетаУдължител за HL600 и HL660, 50мм височина  HL601Iпреглед на продукта / Водосточни канални казанчетаИндивидуална наставка за HL600N/HL600NHO за запълване с речен филц или тротоарни плочи  HL660/2преглед на продукта / Водосточни канални казанчетаВодосточно канално казанче MINIMAX DN110/125, долно оттичане, клапа против канални миризми и замръзване, листоуловител, за водосточни тръби ?75-?110мм  HL660/2-80преглед на продукта / Водосточни канални казанчетаВодосточно канално казанче MINIMAX DN110/125, долно оттичане, клапа против канални миризми и замръзване, листоуловител, свързване към водосточни тръби d 80мм  HL660Eпреглед на продукта / Водосточни канални казанчетаРевизия за външни водосточни тръби DN110/125 с долно оттичане и отрязващи се преходни пръстени

Cookies/Web-Analysis

This site uses Google Analytics. These cookies may track things such as how long you spend on the site and the pages that you visit so we can continue to produce engaging content.