HL62.1/1преглед на продукта / Воронки / с долно оттичане / притискащ пръстенВоронка DN110, долно оттичане, фланец и притискащ пръстен за хидроизолацията, вграден нагревател, листоуловител  HL62.1/2преглед на продукта / Воронки / с долно оттичане / притискащ пръстенВоронка DN125, долно оттичане, фланец и притискащ пръстен за хидроизолацията, вграден нагревател, листоуловител  HL62.1/5преглед на продукта / Воронки / с долно оттичане / притискащ пръстенВоронка DN160, долно оттичане, фланец и притискащ пръстен за хидроизолацията, вграден нагревател, листоуловител  HL62.1/7преглед на продукта / Воронки / с долно оттичане / притискащ пръстенВоронка DN75, долно оттичане, фланец и притискащ пръстен за хидроизолацията, вграден нагревател, листоуловител  HL62.1B/1преглед на продукта / Воронки / с долно оттичане / притискащ пръстенВоронка DN110 за обитаем покрив, долно оттичане, фланец и притискащ пръстен за хидроизолацията, вграден нагревател, решетка  HL62.1B/2преглед на продукта / Воронки / с долно оттичане / притискащ пръстенВоронка DN125 за обитаем покрив, долно оттичане, фланец и притискащ пръстен за хидроизолацията, вграден нагревател, решетка  HL62.1B/5преглед на продукта / Воронки / с долно оттичане / притискащ пръстенВоронка DN160 за обитаем покрив, долно оттичане, фланец и притискащ пръстен за хидроизолацията, вграден нагревател, решетка  HL62.1B/7преглед на продукта / Воронки / с долно оттичане / притискащ пръстенВоронка DN75 за обитаем покрив, долно оттичане, фланец и притискащ пръстен за хидроизолацията, вграден нагревател, решетка  HL62.1BF/1преглед на продукта / Воронки / с долно оттичанеВоронка долно оттичане DN110, с топлоизолирано тяло, вграден нагревател, фланец за мембрани от TPO/FPO, наставка  HL62.1BF/2преглед на продукта / Воронки / с долно оттичанеВоронка долно оттичане DN125, с топлоизолирано тяло, вграден нагревател, фланец за мембрани от TPO/FPO, наставка  HL62.1BF/7преглед на продукта / Воронки / с долно оттичанеВоронка долно оттичане DN75, с топлоизолирано тяло, вграден нагревател, фланец за мембрани от TPO/FPO, наставка  HL62.1BH/1преглед на продукта / Воронки / с долно оттичане / битумен маншетВоронка DN110 за обитаем покрив, долно оттичане, фланец с SBS битумна мембрана, вграден нагревател, с решетка  HL62.1BH/2преглед на продукта / Воронки / с долно оттичане / битумен маншетВоронка DN125 за обитаем покрив, долно оттичане, фланец с SBS битумна мембрана, вграден нагревател, с решетка  HL62.1BH/5преглед на продукта / Воронки / с долно оттичане / битумен маншетВоронка DN160 за обитаем покрив, долно оттичане, фланец с SBS битумна мембрана, вграден нагревател, с решетка  HL62.1BH/7преглед на продукта / Воронки / с долно оттичане / битумен маншетВоронка DN75 за обитаем покрив, долно оттичане, фланец с SBS битумна мембрана, вграден нагревател, с решетка  HL62.1BP/1преглед на продукта / Воронки / с долно оттичане / PVC-маншетВоронка DN110 с PVC-маншет и вграден нагревател (10-30W/220V), с решетка  HL62.1BP/2преглед на продукта / Воронки / с долно оттичане / PVC-маншетВоронка DN125 с PVC-маншет и вграден нагревател (10-30W/220V), с решетка  HL62.1BP/5преглед на продукта / Воронки / с долно оттичане / PVC-маншетВоронка DN160 с PVC-маншет и вграден нагревател (10-30W/220V), с решетка  HL62.1BP/7преглед на продукта / Воронки / с долно оттичане / PVC-маншетВоронка DN75 с PVC-маншет и вграден нагревател (10-30W/220V), с решетка  HL62.1F/1преглед на продукта / Воронки / с долно оттичанеВоронка долно оттичане DN110, фланец за мембрани от TPO/FPO, вграден нагревател  HL62.1F/2преглед на продукта / Воронки / с долно оттичанеВоронка долно оттичане DN125, фланец за мембрани от TPO/FPO, вграден нагревател  HL62.1F/7преглед на продукта / Воронки / с долно оттичанеВоронка долно оттичане DN75, фланец за мембрани от TPO/FPO, вграден нагревател  HL62.1FSafe/1преглед на продукта / Воронки / с долно оттичанеАварийна воронка DN110 с маншет от РР, електро-нагревател и преливен ръб регулируем по височина  HL62.1FSafe/2преглед на продукта / Воронки / с долно оттичанеАварийна воронка DN125 с маншет от РР, електро-нагревател и преливен ръб регулируем по височина  HL62.1FSafe/7преглед на продукта / Воронки / с долно оттичанеАварийна воронка DN75 с маншет от РР, електро-нагревател и преливен ръб регулируем по височина  HL62.1H/1преглед на продукта / Воронки / с долно оттичане / битумен маншетВоронка DN110, долно оттичане, фланец с SBS битумна мембрана, вграден нагревател, с листоуловител  HL62.1H/2преглед на продукта / Воронки / с долно оттичане / битумен маншетВоронка DN125, долно оттичане, фланец с SBS битумна мембрана, вграден нагревател, с листоуловител  HL62.1H/5преглед на продукта / Воронки / с долно оттичане / битумен маншетВоронка DN160, долно оттичане, фланец с SBS битумна мембрана, вграден нагревател, с листоуловител  HL62.1H/7преглед на продукта / Воронки / с долно оттичане / битумен маншетВоронка DN75, долно оттичане, фланец с SBS битумна мембрана, вграден нагревател, с листоуловител  HL62.1HSafe/1преглед на продукта / Воронки / с долно оттичане / битумен маншетАварийна воронка DN110 с битумен маншет, електро-нагревател и преливен ръб, регулируем по височина  HL62.1HSafe/2преглед на продукта / Воронки / с долно оттичане / битумен маншетАварийна воронка DN125 с битумен маншет, електро-нагревател и преливен ръб, регулируем по височина  HL62.1HSafe/5преглед на продукта / Воронки / с долно оттичане / битумен маншетАварийна воронка DN160 с битумен маншет, електро-нагревател и преливен ръб, регулируем по височина  HL62.1HSafe/7преглед на продукта / Воронки / с долно оттичане / битумен маншетАварийна воронка DN75 с битумен маншет, електро-нагревател и преливен ръб, регулируем по височина  HL62.1P/1преглед на продукта / Воронки / с долно оттичане / PVC-маншетВоронка DN110 с PVC-маншет и вграден нагревател (10-30W/220V)  HL62.1P/2преглед на продукта / Воронки / с долно оттичане / PVC-маншетВоронка DN125 с PVC-маншет и вграден нагревател (10-30W/220V)  HL62.1P/5преглед на продукта / Воронки / с долно оттичане / PVC-маншетВоронка DN160 с PVC-маншет и вграден нагревател (10-30W/220V)  HL62.1P/7преглед на продукта / Воронки / с долно оттичане / PVC-маншетВоронка DN75 с PVC-маншет и вграден нагревател (10-30W/220V)  HL62.1PSafe/1преглед на продукта / Воронки / с долно оттичане / PVC-маншетАварийна воронка DN110 с PVC-маншет, електро-нагревател и преливен ръб, регулируем по височина  HL62.1PSafe/2преглед на продукта / Воронки / с долно оттичане / PVC-маншетАварийна воронка DN125 с PVC-маншет, електро-нагревател и преливен ръб, регулируем по височина  HL62.1PSafe/5преглед на продукта / Воронки / с долно оттичане / PVC-маншетАварийна воронка DN160 с PVC-маншет, електро-нагревател и преливен ръб, регулируем по височина  HL62.1PSafe/7преглед на продукта / Воронки / с долно оттичане / PVC-маншетАварийна воронка DN75 с PVC-маншет, електро-нагревател и преливен ръб, регулируем по височина  HL62.1Safe/1преглед на продукта / Воронки / с долно оттичане / притискащ пръстенАварийна воронка DN110 с електро-нагревател и преливен ръб, регулируем по височина  HL62.1Safe/2преглед на продукта / Воронки / с долно оттичане / притискащ пръстенАварийна воронка DN125 с електро-нагревател и преливен ръб, регулируем по височина  HL62.1Safe/5преглед на продукта / Воронки / с долно оттичане / притискащ пръстенАварийна воронка DN160 с електро-нагревател и преливен ръб, регулируем по височина  HL62.1Safe/7преглед на продукта / Воронки / с долно оттичане / притискащ пръстенАварийна воронка DN75 с електро-нагревател и преливен ръб, регулируем по височина  HL62/1преглед на продукта / Воронки / с долно оттичане / притискащ пръстенВоронка DN110, долно оттичане, фланец и притискащ пръстен за хидроизолацията, с листоуловител  HL62/2преглед на продукта / Воронки / с долно оттичане / притискащ пръстенВоронка DN125, долно оттичане, фланец и притискащ пръстен за хидроизолацията, с листоуловител  HL62/5преглед на продукта / Воронки / с долно оттичане / притискащ пръстенВоронка DN160, долно оттичане, фланец и притискащ пръстен за хидроизолацията, с листоуловител  HL62/7преглед на продукта / Воронки / с долно оттичане / притискащ пръстенВоронка DN75, долно оттичане, фланец и притискащ пръстен за хидроизолацията, с листоуловител  HL62B/1преглед на продукта / Воронки / с долно оттичане / притискащ пръстенВоронка DN110 за обитаем покрив, долно оттичане, фланец и притискащ пръстен за хидроизолацията, с решетка 137х137мм  HL62B/2преглед на продукта / Воронки / с долно оттичане / притискащ пръстенВоронка DN125 за обитаем покрив, долно оттичане, фланец и притискащ пръстен за хидроизолацията, с решетка 137х137мм  HL62B/5преглед на продукта / Воронки / с долно оттичане / притискащ пръстенВоронка DN160 за обитаем покрив, долно оттичане, фланец и притискащ пръстен за хидроизолацията, с решетка 137х137мм  HL62B/7преглед на продукта / Воронки / с долно оттичане / притискащ пръстенВоронка DN75 за обитаем покрив, долно оттичане, фланец и притискащ пръстен за хидроизолацията, с решетка 137х137мм  HL62BF/1преглед на продукта / Воронки / с долно оттичанеВоронка долно оттичане DN110, с фланец за мембрани от TPO/FPO, за обитаем покрив - 148х148/137х137 мм.  HL62BF/2преглед на продукта / Воронки / с долно оттичанеВоронка долно оттичане DN125, с фланец за мембрани от TPO/FPO, за обитаем покрив - 148х148/137х137 мм.  HL62BF/7преглед на продукта / Воронки / с долно оттичанеВоронка долно оттичане DN75, с фланец за мембрани от TPO/FPO, за обитаем покрив - 148х148/137х137 мм.  HL62BH/1преглед на продукта / Воронки / с долно оттичане / битумен маншетВоронка DN110 за обитаем покрив, долно оттичане, фланец с SBS битумна мембрана, с решетка 137х137мм  HL62BH/2преглед на продукта / Воронки / с долно оттичане / битумен маншетВоронка DN125 за обитаем покрив, долно оттичане, фланец с SBS битумна мембрана, с решетка 137х137мм  HL62BH/5преглед на продукта / Воронки / с долно оттичане / битумен маншетВоронка DN160 за обитаем покрив, долно оттичане, фланец с SBS битумна мембрана, с решетка 137х137мм  HL62BH/7преглед на продукта / Воронки / с долно оттичане / битумен маншетВоронка DN75 за обитаем покрив, долно оттичане, фланец с SBS битумна мембрана, с решетка 137х137мм  HL62BP/1преглед на продукта / Воронки / с долно оттичане / PVC-маншетВоронка DN110 с PVC-маншет, с решетка - 148x148mm/137x137mm  HL62BP/2преглед на продукта / Воронки / с долно оттичане / PVC-маншетВоронка DN125 с PVC-маншет, с решетка - 148x148mm/137x137mm  HL62BP/5преглед на продукта / Воронки / с долно оттичане / PVC-маншетВоронка DN160 с PVC-маншет, с решетка - 148x148mm/137x137mm  HL62BP/7преглед на продукта / Воронки / с долно оттичане / PVC-маншетВоронка DN75 с PVC-маншет, с решетка - 148x148mm/137x137mm  HL62F/1преглед на продукта / Воронки / с долно оттичанеВоронка долно оттичане DN110, с фланец за мембрани от TPO/FPO  HL62F/2преглед на продукта / Воронки / с долно оттичанеВоронка долно оттичане DN125, с фланец за мембрани от TPO/FPO  HL62F/7преглед на продукта / Воронки / с долно оттичанеВоронка долно оттичане DN75, с фланец за мембрани от TPO/FPO  HL62FSafe/1преглед на продукта / Воронки / с долно оттичанеАварийна воронка DN110 с маншет от РР и преливен ръб регулируем по височина  HL62FSafe/2преглед на продукта / Воронки / с долно оттичанеАварийна воронка DN125 с маншет от РР и преливен ръб регулируем по височина  HL62FSafe/7преглед на продукта / Воронки / с долно оттичанеАварийна воронка DN75 с маншет от РР и преливен ръб регулируем по височина  HL62H/1преглед на продукта / Воронки / с долно оттичане / битумен маншетВоронка DN110, долно оттичане, фланец с SBS битумна мембрана, с листоуловител  HL62H/2преглед на продукта / Воронки / с долно оттичане / битумен маншетВоронка DN125, долно оттичане, фланец с SBS битумна мембрана, с листоуловител  HL62H/5преглед на продукта / Воронки / с долно оттичане / битумен маншетВоронка DN160, долно оттичане, фланец с SBS битумна мембрана, с листоуловител  HL62H/7преглед на продукта / Воронки / с долно оттичане / битумен маншетВоронка DN75, долно оттичане, фланец с SBS битумна мембрана, с листоуловител  HL62HSafe/1преглед на продукта / Воронки / с долно оттичане / битумен маншетАварийна воронка DN110 с битумен маншет и преливен ръб, регулируем по височина  HL62HSafe/2преглед на продукта / Воронки / с долно оттичане / битумен маншетАварийна воронка DN125 с битумен маншет и преливен ръб, регулируем по височина  HL62HSafe/5преглед на продукта / Воронки / с долно оттичане / битумен маншетАварийна воронка DN160 с битумен маншет и преливен ръб, регулируем по височина  HL62HSafe/7преглед на продукта / Воронки / с долно оттичане / битумен маншетАварийна воронка DN75 с битумен маншет и преливен ръб, регулируем по височина  HL62P/1преглед на продукта / Воронки / с долно оттичане / PVC-маншетВоронка DN110 с PVC-маншет  HL62P/2преглед на продукта / Воронки / с долно оттичане / PVC-маншетВоронка DN125 с PVC-маншет  HL62P/5преглед на продукта / Воронки / с долно оттичане / PVC-маншетВоронка DN160 с PVC-маншет  HL62P/7преглед на продукта / Воронки / с долно оттичане / PVC-маншетВоронка DN75 с PVC-маншет  HL62PSafe/1преглед на продукта / Воронки / с долно оттичане / PVC-маншетАварийна воронка верткална DN110, с маншет от твърдо PVC, преливен ръб, регулируем по височина 28-68 мм  HL62PSafe/2преглед на продукта / Воронки / с долно оттичане / PVC-маншетАварийна воронка верткална DN125, с маншет от твърдо PVC, преливен ръб, регулируем по височина 28-68 мм  HL62PSafe/5преглед на продукта / Воронки / с долно оттичане / PVC-маншетАварийна воронка верткална DN160, с маншет от твърдо PVC, преливен ръб, регулируем по височина 28-68 мм  HL62PSafe/7преглед на продукта / Воронки / с долно оттичане / PVC-маншетАварийна воронка верткална DN75, с маншет от твърдо PVC, преливен ръб, регулируем по височина 28-68 мм  HL62Safe/1преглед на продукта / Воронки / с долно оттичане / притискащ пръстенАварийна воронка DN110 с преливен ръб, регулируем по височина  HL62Safe/2преглед на продукта / Воронки / с долно оттичане / притискащ пръстенАварийна воронка DN125 с преливен ръб, регулируем по височина  HL62Safe/5преглед на продукта / Воронки / с долно оттичане / притискащ пръстенАварийна воронка DN160 с преливен ръб, регулируем по височина  HL62Safe/7преглед на продукта / Воронки / с долно оттичане / притискащ пръстенАварийна воронка DN75 с преливен ръб, регулируем по височина  HL63.1/1преглед на продукта / Воронки / с долно оттичане / притискащ пръстенВоронка DrainBoх DN110, тип "ВАРИО", долно оттичане, фланец и притискащ пръстен за хидроизолацията, вграден нагревател, листоуловител  HL63.1/2преглед на продукта / Воронки / с долно оттичане / притискащ пръстенВоронка DrainBoх DN125, тип "ВАРИО", долно оттичане, фланец и притискащ пръстен за хидроизолацията, вграден нагревател, листоуловител  HL63.1/7преглед на продукта / Воронки / с долно оттичане / притискащ пръстенВоронка DrainBoх DN75, тип "ВАРИО", долно оттичане, фланец и притискащ пръстен за хидроизолацията, вграден нагревател, листоуловител  HL63.1H/1преглед на продукта / Воронки / с долно оттичане / битумен маншетВоронка DrainBoх DN110, тип "ВАРИО", долно оттичане, фланец с SBS битумна мембрана, вграден нагревател, листоуловител  HL63.1H/2преглед на продукта / Воронки / с долно оттичане / битумен маншетВоронка DrainBoх DN125, тип "ВАРИО", долно оттичане, фланец с SBS битумна мембрана, вграден нагревател, листоуловител  HL63.1H/7преглед на продукта / Воронки / с долно оттичане / битумен маншетВоронка DrainBoх DN75, тип "ВАРИО", долно оттичане, фланец с SBS битумна мембрана, вграден нагревател, листоуловител  HL63.1P/1преглед на продукта / Воронки / с долно оттичане / PVC-маншетВоронка DrainBox DN110 с PVC-маншет и вграден нагревател (10-30W/220V)  HL63.1P/2преглед на продукта / Воронки / с долно оттичане / PVC-маншетВоронка DrainBox DN125 с PVC-маншет и вграден нагревател (10-30W/220V)  HL63.1P/7преглед на продукта / Воронки / с долно оттичане / PVC-маншетВоронка DrainBox DN75 с PVC-маншет и вграден нагревател (10-30W/220V)  HL63/1преглед на продукта / Воронки / с долно оттичане / притискащ пръстенВоронка DrainBoх DN110, тип "ВАРИО", долно оттичане, фланец и притискащ пръстен за хидроизолацията, листоуловител  HL63/2преглед на продукта / Воронки / с долно оттичане / притискащ пръстенВоронка DrainBoх DN125, тип "ВАРИО", долно оттичане, фланец и притискащ пръстен за хидроизолацията, листоуловител  HL63/7преглед на продукта / Воронки / с долно оттичане / притискащ пръстенВоронка DrainBoх DN75, тип "ВАРИО", долно оттичане, фланец и притискащ пръстен за хидроизолацията, листоуловител  HL63H/1преглед на продукта / Воронки / с долно оттичане / битумен маншетВоронка DrainBoх DN110, тип "ВАРИО", долно оттичане, фланец с SBS битумна мембрана, листоуловител  HL63H/2преглед на продукта / Воронки / с долно оттичане / битумен маншетВоронка DrainBoх DN125, тип "ВАРИО", долно оттичане, фланец с SBS битумна мембрана, листоуловител  HL63H/7преглед на продукта / Воронки / с долно оттичане / битумен маншетВоронка DrainBoх DN75, тип "ВАРИО", долно оттичане, фланец с SBS битумна мембрана, листоуловител  HL63P/1преглед на продукта / Воронки / с долно оттичане / PVC-маншетВоронка DrainBox DN110 с PVC-маншет  HL63P/7преглед на продукта / Воронки / с долно оттичане / PVC-маншетВоронка DrainBox DN75 с PVC-маншет  HL64преглед на продукта / Воронки / странично оттичане / притискащ пръстенВоронка DN75/110, странично оттичане, фланец и притискащ пръстен за хидроизолацията, листоуловител  HL64.1преглед на продукта / Воронки / странично оттичане / притискащ пръстенВоронка DN75/110, странично оттичане, фланец и притискащ пръстен за хидроизолацията, вграден нагревател, листоуловител  HL64.1Bпреглед на продукта / Воронки / странично оттичане / притискащ пръстенВоронка DN75/110 за обитаем покрив, странично оттичане, фланец и притискащ пръстен за хидроизолацията, вграден нагревател, с решетка  HL64.1BF/1преглед на продукта / Воронки / странично оттичанеВоронка странично оттичане DN110, с фланец за мембрани от TPO/FPO, нагревател 220V (10-30 Wat), решетка  HL64.1BF/7преглед на продукта / Воронки / странично оттичанеВоронка странично оттичане DN75, с фланец за мембрани от TPO/FPO, нагревател, решетка  HL64.1BHпреглед на продукта / Воронки / странично оттичане / битумен маншетВоронка DN75/110 за обитаем покрив, странично оттичане, фланец с SBS битумна мембрана, вграден нагревател, с решетка  HL64.1BP/1преглед на продукта / Воронки / странично оттичане / PVC-маншетВоронка странично оттичане DN110, с PVC-фланец за мембрани от PVC, нагревател, решетка  HL64.1BP/7преглед на продукта / Воронки / странично оттичане / PVC-маншетВоронка странично оттичане DN75, с PVC-фланец за мембрани от PVC, нагревател, решетка  HL64.1F/1преглед на продукта / Воронки / странично оттичанеВоронка странично оттичане DN110, с фланец за мембрани от TPO/FPO, нагревател 220V (10-30 Wat)  HL64.1F/7преглед на продукта / Воронки / странично оттичанеВоронка странично оттичане DN75, с фланец за мембрани от TPO/FPO, нагревател 220V (10-30 Wat)  HL64.1FSafe/1преглед на продукта / Воронки / странично оттичанеАварийна воронка хоризонтална DN110, с маншет от твърд PP, електро-нагревател и преливен ръб регулируем по височина  HL64.1FSafe/7преглед на продукта / Воронки / странично оттичанеАварийна воронка хоризонтална DN75, с маншет от твърд PP, електро-нагревател и преливен ръб регулируем по височина  HL64.1Hпреглед на продукта / Воронки / странично оттичане / битумен маншетВоронка DN75/110, странично оттичане, фланец с SBS битумна мембрана, вграден нагревател, с листоуловител  HL64.1HSafeпреглед на продукта / Воронки / странично оттичане / битумен маншетАварийна воронка хоризонтална DN75/110, с битумен маншет, електро-нагревател и преливен ръб регулируем по височина  HL64.1P/1преглед на продукта / Воронки / странично оттичане / PVC-маншетВоронка странично оттичане DN110, с PVC-фланец за мембрани от PVC, нагревател 220V (10-30 Wat)  HL64.1P/7преглед на продукта / Воронки / странично оттичане / PVC-маншетВоронка странично оттичане DN75, с PVC-фланец за мембрани от PVC, нагревател 220V (10-30 Wat)  HL64.1PSafe/1преглед на продукта / Воронки / странично оттичане / PVC-маншетАварийна воронка хоризонтална DN110, с маншет от твърдо PVC, електро-нагревател и преливен ръб регулируем по височина  HL64.1PSafe/7преглед на продукта / Воронки / странично оттичане / PVC-маншетАварийна воронка хоризонтална DN75, с маншет от твърдо PVC, електро-нагревател и преливен ръб регулируем по височина  HL64.1Safeпреглед на продукта / Воронки / странично оттичане / притискащ пръстенАварийна воронка хоризонтална DN75/110, с неръждаем притискащ пръстен, електро-нагревател и преливен ръб регулируем по височина  HL64Bпреглед на продукта / Воронки / странично оттичане / притискащ пръстенВоронка DN75/110 за обитаем покрив, странично оттичане, фланец и притискащ пръстен за хидроизолацията, с решетка  HL64BF/1преглед на продукта / Воронки / странично оттичанеВоронка странично оттичане DN110, с фланец за мембрани от TPO/FPO, за обитаем покрив-148х148/137х137мм.  HL64BF/7преглед на продукта / Воронки / странично оттичанеВоронка странично оттичане DN75, с фланец за мембрани от TPO/FPO, за обитаем покрив-148х148/137х137мм.  HL64BHпреглед на продукта / Воронки / странично оттичане / битумен маншетВоронка DN75/110 за обитаем покрив, странично оттичане, фланец с SBS битумна мембрана, с решетка 137х137мм  HL64BP/1преглед на продукта / Воронки / странично оттичане / PVC-маншетВоронка странично оттичане DN110, с PVC-фланец за мембрани от PVC, за обитаем покрив-148х148/137х137мм.  HL64BP/7преглед на продукта / Воронки / странично оттичане / PVC-маншетВоронка странично оттичане DN75, с PVC-фланец за мембрани от PVC, за обитаем покрив-148х148/137х137мм.  HL64F/1преглед на продукта / Воронки / странично оттичанеВоронка странично оттичане DN110, с фланец за мембрани от TPO/FPO  HL64F/7преглед на продукта / Воронки / странично оттичанеВоронка странично оттичане DN75, с фланец за мембрани от TPO/FPO  HL64FPowerпреглед на продукта / Воронки / странично оттичанеВоронка POWER DN75, с фланец от РР  HL64FPowerSafeпреглед на продукта / Воронки / странично оттичанеАварийна воронка POWER хоризонтална DN75, с фланец от РР и преливен ръб регулируем по височина 28-58 мм  HL64FSafe/1преглед на продукта / Воронки / странично оттичанеАварийна воронка хоризонтална DN110, с маншет от твърд PP и преливен ръб регулируем по височина  HL64FSafe/7преглед на продукта / Воронки / странично оттичанеАварийна воронка хоризонтална DN75, с маншет от твърд PP и преливен ръб регулируем по височина  HL64Hпреглед на продукта / Воронки / странично оттичане / битумен маншетВоронка DN75/110, странично оттичане, фланец с SBS битумна мембрана, листоуловител  HL64HPowerпреглед на продукта / Воронки / странично оттичане / битумен маншетВоронка POWER DN75, с битумен маншет  HL64HPowerSafeпреглед на продукта / Воронки / странично оттичане / битумен маншетАварийна воронка POWER хоризонтална DN75, с битумен маншет и преливен ръб регулируем по височина  HL64HSafeпреглед на продукта / Воронки / странично оттичане / битумен маншетАварийна воронка хоризонтална DN75/110, с битумен маншет и преливен ръб регулируем по височина  HL64P/1преглед на продукта / Воронки / странично оттичане / PVC-маншетВоронка странично оттичане DN110, с PVC-фланец за мембрани от PVC  HL64P/7преглед на продукта / Воронки / странично оттичане / PVC-маншетВоронка странично оттичане DN75, с PVC-фланец за мембрани от PVC  HL64PPowerпреглед на продукта / Воронки / странично оттичане / PVC-маншетВоронка POWER DN75, с маншет от твърдо PVC  HL64PPowerSafeпреглед на продукта / Воронки / странично оттичане / PVC-маншетАварийна воронка POWER хоризонтална DN75, с маншет от твърдо PVC и преливен ръб регулируем по височина  HL64PSafe/1преглед на продукта / Воронки / странично оттичане / PVC-маншетАварийна воронка хоризонтална DN110, с маншет от твърдо PVC и преливен ръб регулируем по височина  HL64PSafe/7преглед на продукта / Воронки / странично оттичане / PVC-маншетАварийна воронка хоризонтална DN75, с маншет от твърдо PVC и преливен ръб регулируем по височина  HL64Safeпреглед на продукта / Воронки / странично оттичане / притискащ пръстенАварийна воронка хоризонтална DN75/110 с преливен ръб регулируем по височина  HL65преглед на продукта / Воронки / с долно оттичане / притискащ пръстенУдължителен елемент d 125мм, височина на тръбата 300мм, фланец и притискащ пръстен за хидроизолацията, за воронки от сериите 62 и 64.  HL65Fпреглед на продукта / Воронки / Надставные элементыУдължителен елемент DN 125, h=345mm, с фланец за мембрани от TPO/FPO  HL65Hпреглед на продукта / Воронки / с долно оттичане / битумен маншетУдължителен елемент d 125мм, височина на тръбата 300мм, фланец с SBS битумна мембрана, за воронки от сериите 62 и 64.  HL65Pпреглед на продукта / Воронки / с долно оттичане / PVC-маншетУдължител 345мм/d 125mm с PVC-маншет  HL65PEпреглед на продукта / Воронки / Надставные элементыУдължител с маншет от PE  HL69/1преглед на продукта / Воронки / с долно оттичане / притискащ пръстенВоронка тип "ВАРИО" за саниране на покриви, за тръба DN110, фланец и притискащ пръстен за хидроизолацията, с листоуловител  HL69/2преглед на продукта / Воронки / с долно оттичане / притискащ пръстенВоронка тип "ВАРИО" за саниране на покриви, за тръба DN125, фланец и притискащ пръстен за хидроизолацията, с листоуловител  HL69/5преглед на продукта / Воронки / с долно оттичане / притискащ пръстенВоронка тип "ВАРИО" за саниране на покриви, за тръба DN160, фланец и притискащ пръстен за хидроизолацията, с листоуловител  HL69/7преглед на продукта / Воронки / с долно оттичане / притискащ пръстенВоронка тип "ВАРИО" за саниране на покриви, за тръба DN75, фланец и притискащ пръстен за хидроизолацията, с листоуловител  HL69H/1преглед на продукта / Воронки / с долно оттичане / битумен маншетВоронка тип "ВАРИО" за саниране на покриви, за тръба DN110, фланец с SBS битумна мембрана, с листоуловител  HL69H/2преглед на продукта / Воронки / с долно оттичане / битумен маншетВоронка тип "ВАРИО" за саниране на покриви, за тръба DN125, фланец с SBS битумна мембрана, с листоуловител  HL69H/5преглед на продукта / Воронки / с долно оттичане / битумен маншетВоронка тип "ВАРИО" за саниране на покриви, за тръба DN160, фланец с SBS битумна мембрана, с листоуловител  HL69H/7преглед на продукта / Воронки / с долно оттичане / битумен маншетВоронка тип "ВАРИО" за саниране на покриви, за тръба DN75, фланец с SBS битумна мембрана, с листоуловител  HL69P/1преглед на продукта / Воронки / с долно оттичане / PVC-маншетВоронка тип "ВАРИО" за бързи ремонти с PVC-маншет за тръба DN110  HL69P/2преглед на продукта / Воронки / с долно оттичане / PVC-маншетВоронка тип "ВАРИО" за бързи ремонти с PVC-маншет за тръба DN125  HL69P/5преглед на продукта / Воронки / с долно оттичане / PVC-маншетВоронка тип "ВАРИО" за бързи ремонти с PVC-маншет за тръба DN160  HL69P/7преглед на продукта / Воронки / с долно оттичане / PVC-маншетВоронка тип "ВАРИО" за бързи ремонти с PVC-маншет за тръба DN75  HL80.3преглед на продукта / Воронки / отточна тръба на шарнирна връзка / фланец за хидроизолациятаВоронка DN50/75, фланец за хидроизолацията(но без гарнитура), отточна тръба на шарнирна връзка, листоуловител  HL80.3Hпреглед на продукта / Воронки / с долно оттичане / битумен маншетВоронка DN50/75, фланец с SBS битумна мембрана, отточна тръба на шарнирна връзка, листоуловител  HL160преглед на продукта / Воронки / ПринадлежностиОтводнителен пръстен DN160 за сериите HL62, HL64, HL72, HL317  HL161преглед на продукта / Воронки / ПринадлежностиДренажен пръстен за серия HL65  HL170преглед на продукта / Воронки / ПринадлежностиПредпазна решетка DN160 за сериите HL62, HL64 (за строителната фаза)  HL175преглед на продукта / Воронки / ПринадлежностиЛистоуловител от неръждаема стомана  HL603/1преглед на продукта / Воронки / с долно оттичанеКлапа против миризми DN110, за водосточна тръба  HL603/5преглед на продукта / Воронки / с долно оттичанеКлапа против миризми DN160, за водосточна тръба  HL635Nпреглед на продукта / ВоронкиРевизионна и дренажна шахта за озелени, филцови покриви и покривни тераси, с пластмасова рамка и пластмасова решетка  HL635N.0преглед на продукта / ВоронкиHL635N.0 Ревизионна и дренажна шахта за озелени, филцови покриви и покривни тераси, с пластмасова рамка, без решетка  HL636Nпреглед на продукта / ВоронкиУдължител за дренажна и ревизионна шахта HL635N(.0)