HL62.1/1преглед на продукта / Воронки / с долно оттичане / притискащ пръстенВоронка DN110, долно оттичане, фланец и притискащ пръстен за хидроизолацията, вграден нагревател, листоуловител  HL62.1/2преглед на продукта / Воронки / с долно оттичане / притискащ пръстенВоронка DN125, долно оттичане, фланец и притискащ пръстен за хидроизолацията, вграден нагревател, листоуловител  HL62.1/5преглед на продукта / Воронки / с долно оттичане / притискащ пръстенВоронка DN160, долно оттичане, фланец и притискащ пръстен за хидроизолацията, вграден нагревател, листоуловител  HL62.1/7преглед на продукта / Воронки / с долно оттичане / притискащ пръстенВоронка DN75, долно оттичане, фланец и притискащ пръстен за хидроизолацията, вграден нагревател, листоуловител  HL62.1B/1преглед на продукта / Воронки / с долно оттичане / притискащ пръстенВоронка DN110 за обитаем покрив, долно оттичане, фланец и притискащ пръстен за хидроизолацията, вграден нагревател, решетка  HL62.1B/2преглед на продукта / Воронки / с долно оттичане / притискащ пръстенВоронка DN125 за обитаем покрив, долно оттичане, фланец и притискащ пръстен за хидроизолацията, вграден нагревател, решетка  HL62.1B/5преглед на продукта / Воронки / с долно оттичане / притискащ пръстенВоронка DN160 за обитаем покрив, долно оттичане, фланец и притискащ пръстен за хидроизолацията, вграден нагревател, решетка  HL62.1B/7преглед на продукта / Воронки / с долно оттичане / притискащ пръстенВоронка DN75 за обитаем покрив, долно оттичане, фланец и притискащ пръстен за хидроизолацията, вграден нагревател, решетка  HL62.1BF/1преглед на продукта / Воронки / с долно оттичанеВоронка долно оттичане DN110, с топлоизолирано тяло, вграден нагревател, фланец за мембрани от TPO/FPO, наставка  HL62.1BF/2преглед на продукта / Воронки / с долно оттичанеВоронка долно оттичане DN125, с топлоизолирано тяло, вграден нагревател, фланец за мембрани от TPO/FPO, наставка  HL62.1BF/7преглед на продукта / Воронки / с долно оттичанеВоронка долно оттичане DN75, с топлоизолирано тяло, вграден нагревател, фланец за мембрани от TPO/FPO, наставка  HL62.1BH/1преглед на продукта / Воронки / с долно оттичане / битумен маншетВоронка DN110 за обитаем покрив, долно оттичане, фланец с SBS битумна мембрана, вграден нагревател, с решетка  HL62.1BH/2преглед на продукта / Воронки / с долно оттичане / битумен маншетВоронка DN125 за обитаем покрив, долно оттичане, фланец с SBS битумна мембрана, вграден нагревател, с решетка  HL62.1BH/5преглед на продукта / Воронки / с долно оттичане / битумен маншетВоронка DN160 за обитаем покрив, долно оттичане, фланец с SBS битумна мембрана, вграден нагревател, с решетка  HL62.1BH/7преглед на продукта / Воронки / с долно оттичане / битумен маншетВоронка DN75 за обитаем покрив, долно оттичане, фланец с SBS битумна мембрана, вграден нагревател, с решетка  HL62.1BP/1преглед на продукта / Воронки / с долно оттичане / PVC-маншетВоронка DN110 с PVC-маншет и вграден нагревател (10-30W/220V), с решетка  HL62.1BP/2преглед на продукта / Воронки / с долно оттичане / PVC-маншетВоронка DN125 с PVC-маншет и вграден нагревател (10-30W/220V), с решетка  HL62.1BP/5преглед на продукта / Воронки / с долно оттичане / PVC-маншетВоронка DN160 с PVC-маншет и вграден нагревател (10-30W/220V), с решетка  HL62.1BP/7преглед на продукта / Воронки / с долно оттичане / PVC-маншетВоронка DN75 с PVC-маншет и вграден нагревател (10-30W/220V), с решетка  HL62.1F/1преглед на продукта / Воронки / с долно оттичанеВоронка долно оттичане DN110, фланец за мембрани от TPO/FPO, вграден нагревател  HL62.1F/2преглед на продукта / Воронки / с долно оттичанеВоронка долно оттичане DN125, фланец за мембрани от TPO/FPO, вграден нагревател  HL62.1F/7преглед на продукта / Воронки / с долно оттичанеВоронка долно оттичане DN75, фланец за мембрани от TPO/FPO, вграден нагревател  HL62.1FSafe/1преглед на продукта / Воронки / с долно оттичанеАварийна воронка DN110 с маншет от РР, електро-нагревател и преливен ръб регулируем по височина  HL62.1FSafe/2преглед на продукта / Воронки / с долно оттичанеАварийна воронка DN125 с маншет от РР, електро-нагревател и преливен ръб регулируем по височина  HL62.1FSafe/7преглед на продукта / Воронки / с долно оттичанеАварийна воронка DN75 с маншет от РР, електро-нагревател и преливен ръб регулируем по височина  HL62.1H/1преглед на продукта / Воронки / с долно оттичане / битумен маншетВоронка DN110, долно оттичане, фланец с SBS битумна мембрана, вграден нагревател, с листоуловител  HL62.1H/2преглед на продукта / Воронки / с долно оттичане / битумен маншетВоронка DN125, долно оттичане, фланец с SBS битумна мембрана, вграден нагревател, с листоуловител  HL62.1H/5преглед на продукта / Воронки / с долно оттичане / битумен маншетВоронка DN160, долно оттичане, фланец с SBS битумна мембрана, вграден нагревател, с листоуловител  HL62.1H/7преглед на продукта / Воронки / с долно оттичане / битумен маншетВоронка DN75, долно оттичане, фланец с SBS битумна мембрана, вграден нагревател, с листоуловител  HL62.1HSafe/1преглед на продукта / Воронки / с долно оттичане / битумен маншетАварийна воронка DN110 с битумен маншет, електро-нагревател и преливен ръб, регулируем по височина  HL62.1HSafe/2преглед на продукта / Воронки / с долно оттичане / битумен маншетАварийна воронка DN125 с битумен маншет, електро-нагревател и преливен ръб, регулируем по височина  HL62.1HSafe/5преглед на продукта / Воронки / с долно оттичане / битумен маншетАварийна воронка DN160 с битумен маншет, електро-нагревател и преливен ръб, регулируем по височина  HL62.1HSafe/7преглед на продукта / Воронки / с долно оттичане / битумен маншетАварийна воронка DN75 с битумен маншет, електро-нагревател и преливен ръб, регулируем по височина  HL62.1P/1преглед на продукта / Воронки / с долно оттичане / PVC-маншетВоронка DN110 с PVC-маншет и вграден нагревател (10-30W/220V)  HL62.1P/2преглед на продукта / Воронки / с долно оттичане / PVC-маншетВоронка DN125 с PVC-маншет и вграден нагревател (10-30W/220V)  HL62.1P/5преглед на продукта / Воронки / с долно оттичане / PVC-маншетВоронка DN160 с PVC-маншет и вграден нагревател (10-30W/220V)  HL62.1P/7преглед на продукта / Воронки / с долно оттичане / PVC-маншетВоронка DN75 с PVC-маншет и вграден нагревател (10-30W/220V)  HL62.1PSafe/1преглед на продукта / Воронки / с долно оттичане / PVC-маншетАварийна воронка DN110 с PVC-маншет, електро-нагревател и преливен ръб, регулируем по височина  HL62.1PSafe/2преглед на продукта / Воронки / с долно оттичане / PVC-маншетАварийна воронка DN125 с PVC-маншет, електро-нагревател и преливен ръб, регулируем по височина  HL62.1PSafe/5преглед на продукта / Воронки / с долно оттичане / PVC-маншетАварийна воронка DN160 с PVC-маншет, електро-нагревател и преливен ръб, регулируем по височина  HL62.1PSafe/7преглед на продукта / Воронки / с долно оттичане / PVC-маншетАварийна воронка DN75 с PVC-маншет, електро-нагревател и преливен ръб, регулируем по височина  HL62.1Safe/1преглед на продукта / Воронки / с долно оттичане / притискащ пръстенАварийна воронка DN110 с електро-нагревател и преливен ръб, регулируем по височина  HL62.1Safe/2преглед на продукта / Воронки / с долно оттичане / притискащ пръстенАварийна воронка DN125 с електро-нагревател и преливен ръб, регулируем по височина  HL62.1Safe/5преглед на продукта / Воронки / с долно оттичане / притискащ пръстенАварийна воронка DN160 с електро-нагревател и преливен ръб, регулируем по височина  HL62.1Safe/7преглед на продукта / Воронки / с долно оттичане / притискащ пръстенАварийна воронка DN75 с електро-нагревател и преливен ръб, регулируем по височина  HL62/1преглед на продукта / Воронки / с долно оттичане / притискащ пръстенВоронка DN110, долно оттичане, фланец и притискащ пръстен за хидроизолацията, с листоуловител  HL62/2преглед на продукта / Воронки / с долно оттичане / притискащ пръстенВоронка DN125, долно оттичане, фланец и притискащ пръстен за хидроизолацията, с листоуловител  HL62/5преглед на продукта / Воронки / с долно оттичане / притискащ пръстенВоронка DN160, долно оттичане, фланец и притискащ пръстен за хидроизолацията, с листоуловител  HL62/7преглед на продукта / Воронки / с долно оттичане / притискащ пръстенВоронка DN75, долно оттичане, фланец и притискащ пръстен за хидроизолацията, с листоуловител  HL62B/1преглед на продукта / Воронки / с долно оттичане / притискащ пръстенВоронка DN110 за обитаем покрив, долно оттичане, фланец и притискащ пръстен за хидроизолацията, с решетка 137х137мм  HL62B/2преглед на продукта / Воронки / с долно оттичане / притискащ пръстенВоронка DN125 за обитаем покрив, долно оттичане, фланец и притискащ пръстен за хидроизолацията, с решетка 137х137мм  HL62B/5преглед на продукта / Воронки / с долно оттичане / притискащ пръстенВоронка DN160 за обитаем покрив, долно оттичане, фланец и притискащ пръстен за хидроизолацията, с решетка 137х137мм  HL62B/7преглед на продукта / Воронки / с долно оттичане / притискащ пръстенВоронка DN75 за обитаем покрив, долно оттичане, фланец и притискащ пръстен за хидроизолацията, с решетка 137х137мм  HL62BF/1преглед на продукта / Воронки / с долно оттичанеВоронка долно оттичане DN110, с фланец за мембрани от TPO/FPO, за обитаем покрив - 148х148/137х137 мм.  HL62BF/2преглед на продукта / Воронки / с долно оттичанеВоронка долно оттичане DN125, с фланец за мембрани от TPO/FPO, за обитаем покрив - 148х148/137х137 мм.  HL62BF/7преглед на продукта / Воронки / с долно оттичанеВоронка долно оттичане DN75, с фланец за мембрани от TPO/FPO, за обитаем покрив - 148х148/137х137 мм.  HL62BH/1преглед на продукта / Воронки / с долно оттичане / битумен маншетВоронка DN110 за обитаем покрив, долно оттичане, фланец с SBS битумна мембрана, с решетка 137х137мм  HL62BH/2преглед на продукта / Воронки / с долно оттичане / битумен маншетВоронка DN125 за обитаем покрив, долно оттичане, фланец с SBS битумна мембрана, с решетка 137х137мм  HL62BH/5преглед на продукта / Воронки / с долно оттичане / битумен маншетВоронка DN160 за обитаем покрив, долно оттичане, фланец с SBS битумна мембрана, с решетка 137х137мм  HL62BH/7преглед на продукта / Воронки / с долно оттичане / битумен маншетВоронка DN75 за обитаем покрив, долно оттичане, фланец с SBS битумна мембрана, с решетка 137х137мм  HL62BP/1преглед на продукта / Воронки / с долно оттичане / PVC-маншетВоронка DN110 с PVC-маншет, с решетка - 148x148mm/137x137mm  HL62BP/2преглед на продукта / Воронки / с долно оттичане / PVC-маншетВоронка DN125 с PVC-маншет, с решетка - 148x148mm/137x137mm  HL62BP/5преглед на продукта / Воронки / с долно оттичане / PVC-маншетВоронка DN160 с PVC-маншет, с решетка - 148x148mm/137x137mm  HL62BP/7преглед на продукта / Воронки / с долно оттичане / PVC-маншетВоронка DN75 с PVC-маншет, с решетка - 148x148mm/137x137mm  HL62F/1преглед на продукта / Воронки / с долно оттичанеВоронка долно оттичане DN110, с фланец за мембрани от TPO/FPO  HL62F/2преглед на продукта / Воронки / с долно оттичанеВоронка долно оттичане DN125, с фланец за мембрани от TPO/FPO  HL62F/7преглед на продукта / Воронки / с долно оттичанеВоронка долно оттичане DN75, с фланец за мембрани от TPO/FPO  HL62FSafe/1преглед на продукта / Воронки / с долно оттичанеАварийна воронка DN110 с маншет от РР и преливен ръб регулируем по височина  HL62FSafe/2преглед на продукта / Воронки / с долно оттичанеАварийна воронка DN125 с маншет от РР и преливен ръб регулируем по височина  HL62FSafe/7преглед на продукта / Воронки / с долно оттичанеАварийна воронка DN75 с маншет от РР и преливен ръб регулируем по височина  HL62H/1преглед на продукта / Воронки / с долно оттичане / битумен маншетВоронка DN110, долно оттичане, фланец с SBS битумна мембрана, с листоуловител  HL62H/2преглед на продукта / Воронки / с долно оттичане / битумен маншетВоронка DN125, долно оттичане, фланец с SBS битумна мембрана, с листоуловител  HL62H/5преглед на продукта / Воронки / с долно оттичане / битумен маншетВоронка DN160, долно оттичане, фланец с SBS битумна мембрана, с листоуловител  HL62H/7преглед на продукта / Воронки / с долно оттичане / битумен маншетВоронка DN75, долно оттичане, фланец с SBS битумна мембрана, с листоуловител  HL62HSafe/1преглед на продукта / Воронки / с долно оттичане / битумен маншетАварийна воронка DN110 с битумен маншет и преливен ръб, регулируем по височина  HL62HSafe/2преглед на продукта / Воронки / с долно оттичане / битумен маншетАварийна воронка DN125 с битумен маншет и преливен ръб, регулируем по височина  HL62HSafe/5преглед на продукта / Воронки / с долно оттичане / битумен маншетАварийна воронка DN160 с битумен маншет и преливен ръб, регулируем по височина  HL62HSafe/7преглед на продукта / Воронки / с долно оттичане / битумен маншетАварийна воронка DN75 с битумен маншет и преливен ръб, регулируем по височина  HL62P/1преглед на продукта / Воронки / с долно оттичане / PVC-маншетВоронка DN110 с PVC-маншет  HL62P/2преглед на продукта / Воронки / с долно оттичане / PVC-маншетВоронка DN125 с PVC-маншет  HL62P/5преглед на продукта / Воронки / с долно оттичане / PVC-маншетВоронка DN160 с PVC-маншет  HL62P/7преглед на продукта / Воронки / с долно оттичане / PVC-маншетВоронка DN75 с PVC-маншет  HL62PSafe/1преглед на продукта / Воронки / с долно оттичане / PVC-маншетАварийна воронка верткална DN110, с маншет от твърдо PVC, преливен ръб, регулируем по височина 28-68 мм  HL62PSafe/2преглед на продукта / Воронки / с долно оттичане / PVC-маншетАварийна воронка верткална DN125, с маншет от твърдо PVC, преливен ръб, регулируем по височина 28-68 мм  HL62PSafe/5преглед на продукта / Воронки / с долно оттичане / PVC-маншетАварийна воронка верткална DN160, с маншет от твърдо PVC, преливен ръб, регулируем по височина 28-68 мм  HL62PSafe/7преглед на продукта / Воронки / с долно оттичане / PVC-маншетАварийна воронка верткална DN75, с маншет от твърдо PVC, преливен ръб, регулируем по височина 28-68 мм  HL62Safe/1преглед на продукта / Воронки / с долно оттичане / притискащ пръстенАварийна воронка DN110 с преливен ръб, регулируем по височина  HL62Safe/2преглед на продукта / Воронки / с долно оттичане / притискащ пръстенАварийна воронка DN125 с преливен ръб, регулируем по височина  HL62Safe/5преглед на продукта / Воронки / с долно оттичане / притискащ пръстенАварийна воронка DN160 с преливен ръб, регулируем по височина  HL62Safe/7преглед на продукта / Воронки / с долно оттичане / притискащ пръстенАварийна воронка DN75 с преливен ръб, регулируем по височина  HL63.1/1преглед на продукта / Воронки / с долно оттичане / притискащ пръстенВоронка DrainBoх DN110, тип "ВАРИО", долно оттичане, фланец и притискащ пръстен за хидроизолацията, вграден нагревател, листоуловител  HL63.1/2преглед на продукта / Воронки / с долно оттичане / притискащ пръстенВоронка DrainBoх DN125, тип "ВАРИО", долно оттичане, фланец и притискащ пръстен за хидроизолацията, вграден нагревател, листоуловител  HL63.1/7преглед на продукта / Воронки / с долно оттичане / притискащ пръстенВоронка DrainBoх DN75, тип "ВАРИО", долно оттичане, фланец и притискащ пръстен за хидроизолацията, вграден нагревател, листоуловител  HL63.1H/1преглед на продукта / Воронки / с долно оттичане / битумен маншетВоронка DrainBoх DN110, тип "ВАРИО", долно оттичане, фланец с SBS битумна мембрана, вграден нагревател, листоуловител  HL63.1H/2преглед на продукта / Воронки / с долно оттичане / битумен маншетВоронка DrainBoх DN125, тип "ВАРИО", долно оттичане, фланец с SBS битумна мембрана, вграден нагревател, листоуловител  HL63.1H/7преглед на продукта / Воронки / с долно оттичане / битумен маншетВоронка DrainBoх DN75, тип "ВАРИО", долно оттичане, фланец с SBS битумна мембрана, вграден нагревател, листоуловител  HL63.1P/1преглед на продукта / Воронки / с долно оттичане / PVC-маншетВоронка DrainBox DN110 с PVC-маншет и вграден нагревател (10-30W/220V)  HL63.1P/2преглед на продукта / Воронки / с долно оттичане / PVC-маншетВоронка DrainBox DN125 с PVC-маншет и вграден нагревател (10-30W/220V)  HL63.1P/7преглед на продукта / Воронки / с долно оттичане / PVC-маншетВоронка DrainBox DN75 с PVC-маншет и вграден нагревател (10-30W/220V)  HL63/1преглед на продукта / Воронки / с долно оттичане / притискащ пръстенВоронка DrainBoх DN110, тип "ВАРИО", долно оттичане, фланец и притискащ пръстен за хидроизолацията, листоуловител  HL63/2преглед на продукта / Воронки / с долно оттичане / притискащ пръстенВоронка DrainBoх DN125, тип "ВАРИО", долно оттичане, фланец и притискащ пръстен за хидроизолацията, листоуловител  HL63/7преглед на продукта / Воронки / с долно оттичане / притискащ пръстенВоронка DrainBoх DN75, тип "ВАРИО", долно оттичане, фланец и притискащ пръстен за хидроизолацията, листоуловител  HL63H/1преглед на продукта / Воронки / с долно оттичане / битумен маншетВоронка DrainBoх DN110, тип "ВАРИО", долно оттичане, фланец с SBS битумна мембрана, листоуловител  HL63H/2преглед на продукта / Воронки / с долно оттичане / битумен маншетВоронка DrainBoх DN125, тип "ВАРИО", долно оттичане, фланец с SBS битумна мембрана, листоуловител  HL63H/7преглед на продукта / Воронки / с долно оттичане / битумен маншетВоронка DrainBoх DN75, тип "ВАРИО", долно оттичане, фланец с SBS битумна мембрана, листоуловител  HL63P/1преглед на продукта / Воронки / с долно оттичане / PVC-маншетВоронка DrainBox DN110 с PVC-маншет  HL63P/2преглед на продукта / Воронки / с долно оттичане / PVC-маншетВоронка DrainBox DN125 с PVC-маншет  HL63P/7преглед на продукта / Воронки / с долно оттичане / PVC-маншетВоронка DrainBox DN75 с PVC-маншет  HL64преглед на продукта / Воронки / странично оттичане / притискащ пръстенВоронка DN75/110, странично оттичане, фланец и притискащ пръстен за хидроизолацията, листоуловител  HL64.1преглед на продукта / Воронки / странично оттичане / притискащ пръстенВоронка DN75/110, странично оттичане, фланец и притискащ пръстен за хидроизолацията, вграден нагревател, листоуловител  HL64.1Bпреглед на продукта / Воронки / странично оттичане / притискащ пръстенВоронка DN75/110 за обитаем покрив, странично оттичане, фланец и притискащ пръстен за хидроизолацията, вграден нагревател, с решетка  HL64.1BF/1преглед на продукта / Воронки / странично оттичанеВоронка странично оттичане DN110, с фланец за мембрани от TPO/FPO, нагревател 220V (10-30 Wat), решетка  HL64.1BF/7преглед на продукта / Воронки / странично оттичанеВоронка странично оттичане DN75, с фланец за мембрани от TPO/FPO, нагревател, решетка  HL64.1BHпреглед на продукта / Воронки / странично оттичане / битумен маншетВоронка DN75/110 за обитаем покрив, странично оттичане, фланец с SBS битумна мембрана, вграден нагревател, с решетка  HL64.1BP/1преглед на продукта / Воронки / странично оттичане / PVC-маншетВоронка странично оттичане DN110, с PVC-фланец за мембрани от PVC, нагревател, решетка  HL64.1BP/7преглед на продукта / Воронки / странично оттичане / PVC-маншетВоронка странично оттичане DN75, с PVC-фланец за мембрани от PVC, нагревател, решетка  HL64.1F/1преглед на продукта / Воронки / странично оттичанеВоронка странично оттичане DN110, с фланец за мембрани от TPO/FPO, нагревател 220V (10-30 Wat)  HL64.1F/7преглед на продукта / Воронки / странично оттичанеВоронка странично оттичане DN75, с фланец за мембрани от TPO/FPO, нагревател 220V (10-30 Wat)  HL64.1FSafe/1преглед на продукта / Воронки / странично оттичанеАварийна воронка хоризонтална DN110, с маншет от твърд PP, електро-нагревател и преливен ръб регулируем по височина  HL64.1FSafe/7преглед на продукта / Воронки / странично оттичанеАварийна воронка хоризонтална DN75, с маншет от твърд PP, електро-нагревател и преливен ръб регулируем по височина  HL64.1Hпреглед на продукта / Воронки / странично оттичане / битумен маншетВоронка DN75/110, странично оттичане, фланец с SBS битумна мембрана, вграден нагревател, с листоуловител  HL64.1HSafeпреглед на продукта / Воронки / странично оттичане / битумен маншетАварийна воронка хоризонтална DN75/110, с битумен маншет, електро-нагревател и преливен ръб регулируем по височина  HL64.1P/1преглед на продукта / Воронки / странично оттичане / PVC-маншетВоронка странично оттичане DN110, с PVC-фланец за мембрани от PVC, нагревател 220V (10-30 Wat)  HL64.1P/7преглед на продукта / Воронки / странично оттичане / PVC-маншетВоронка странично оттичане DN75, с PVC-фланец за мембрани от PVC, нагревател 220V (10-30 Wat)  HL64.1PSafe/1преглед на продукта / Воронки / странично оттичане / PVC-маншетАварийна воронка хоризонтална DN110, с маншет от твърдо PVC, електро-нагревател и преливен ръб регулируем по височина  HL64.1PSafe/7преглед на продукта / Воронки / странично оттичане / PVC-маншетАварийна воронка хоризонтална DN75, с маншет от твърдо PVC, електро-нагревател и преливен ръб регулируем по височина  HL64.1Safeпреглед на продукта / Воронки / странично оттичане / притискащ пръстенАварийна воронка хоризонтална DN75/110, с неръждаем притискащ пръстен, електро-нагревател и преливен ръб регулируем по височина  HL64Bпреглед на продукта / Воронки / странично оттичане / притискащ пръстенВоронка DN75/110 за обитаем покрив, странично оттичане, фланец и притискащ пръстен за хидроизолацията, с решетка  HL64BF/1преглед на продукта / Воронки / странично оттичанеВоронка странично оттичане DN110, с фланец за мембрани от TPO/FPO, за обитаем покрив-148х148/137х137мм.  HL64BF/7преглед на продукта / Воронки / странично оттичанеВоронка странично оттичане DN75, с фланец за мембрани от TPO/FPO, за обитаем покрив-148х148/137х137мм.  HL64BHпреглед на продукта / Воронки / странично оттичане / битумен маншетВоронка DN75/110 за обитаем покрив, странично оттичане, фланец с SBS битумна мембрана, с решетка 137х137мм  HL64BP/1преглед на продукта / Воронки / странично оттичане / PVC-маншетВоронка странично оттичане DN110, с PVC-фланец за мембрани от PVC, за обитаем покрив-148х148/137х137мм.  HL64BP/7преглед на продукта / Воронки / странично оттичане / PVC-маншетВоронка странично оттичане DN75, с PVC-фланец за мембрани от PVC, за обитаем покрив-148х148/137х137мм.  HL64F/1преглед на продукта / Воронки / странично оттичанеВоронка странично оттичане DN110, с фланец за мембрани от TPO/FPO  HL64F/7преглед на продукта / Воронки / странично оттичанеВоронка странично оттичане DN75, с фланец за мембрани от TPO/FPO  HL64FPowerпреглед на продукта / Воронки / странично оттичанеВоронка POWER DN75, с фланец от РР  HL64FPowerSafeпреглед на продукта / Воронки / странично оттичанеАварийна воронка POWER хоризонтална DN75, с фланец от РР и преливен ръб регулируем по височина 28-58 мм  HL64FSafe/1преглед на продукта / Воронки / странично оттичанеАварийна воронка хоризонтална DN110, с маншет от твърд PP и преливен ръб регулируем по височина  HL64FSafe/7преглед на продукта / Воронки / странично оттичанеАварийна воронка хоризонтална DN75, с маншет от твърд PP и преливен ръб регулируем по височина  HL64Hпреглед на продукта / Воронки / странично оттичане / битумен маншетВоронка DN75/110, странично оттичане, фланец с SBS битумна мембрана, листоуловител  HL64HPowerпреглед на продукта / Воронки / странично оттичане / битумен маншетВоронка POWER DN75, с битумен маншет  HL64HPowerSafeпреглед на продукта / Воронки / странично оттичане / битумен маншетАварийна воронка POWER хоризонтална DN75, с битумен маншет и преливен ръб регулируем по височина  HL64HSafeпреглед на продукта / Воронки / странично оттичане / битумен маншетАварийна воронка хоризонтална DN75/110, с битумен маншет и преливен ръб регулируем по височина  HL64P/1преглед на продукта / Воронки / странично оттичане / PVC-маншетВоронка странично оттичане DN110, с PVC-фланец за мембрани от PVC  HL64P/7преглед на продукта / Воронки / странично оттичане / PVC-маншетВоронка странично оттичане DN75, с PVC-фланец за мембрани от PVC  HL64PPowerпреглед на продукта / Воронки / странично оттичане / PVC-маншетВоронка POWER DN75, с маншет от твърдо PVC  HL64PPowerSafeпреглед на продукта / Воронки / странично оттичане / PVC-маншетАварийна воронка POWER хоризонтална DN75, с маншет от твърдо PVC и преливен ръб регулируем по височина  HL64PSafe/1преглед на продукта / Воронки / странично оттичане / PVC-маншетАварийна воронка хоризонтална DN110, с маншет от твърдо PVC и преливен ръб регулируем по височина  HL64PSafe/7преглед на продукта / Воронки / странично оттичане / PVC-маншетАварийна воронка хоризонтална DN75, с маншет от твърдо PVC и преливен ръб регулируем по височина  HL64Safeпреглед на продукта / Воронки / странично оттичане / притискащ пръстенАварийна воронка хоризонтална DN75/110 с преливен ръб регулируем по височина  HL65преглед на продукта / Воронки / с долно оттичане / притискащ пръстенУдължителен елемент d 125мм, височина на тръбата 300мм, фланец и притискащ пръстен за хидроизолацията, за воронки от сериите 62 и 64.  HL65Fпреглед на продукта / Воронки / Надставные элементыУдължителен елемент DN 125, h=345mm, с фланец за мембрани от TPO/FPO  HL65Hпреглед на продукта / Воронки / с долно оттичане / битумен маншетУдължителен елемент d 125мм, височина на тръбата 300мм, фланец с SBS битумна мембрана, за воронки от сериите 62 и 64.  HL65Pпреглед на продукта / Воронки / с долно оттичане / PVC-маншетУдължител 345мм/d 125mm с PVC-маншет  HL65PEпреглед на продукта / Воронки / Надставные элементыУдължител с маншет от PE  HL69/1преглед на продукта / Воронки / с долно оттичане / притискащ пръстенВоронка тип "ВАРИО" за саниране на покриви, за тръба DN110, фланец и притискащ пръстен за хидроизолацията, с листоуловител  HL69/2преглед на продукта / Воронки / с долно оттичане / притискащ пръстенВоронка тип "ВАРИО" за саниране на покриви, за тръба DN125, фланец и притискащ пръстен за хидроизолацията, с листоуловител  HL69/5преглед на продукта / Воронки / с долно оттичане / притискащ пръстенВоронка тип "ВАРИО" за саниране на покриви, за тръба DN160, фланец и притискащ пръстен за хидроизолацията, с листоуловител  HL69/7преглед на продукта / Воронки / с долно оттичане / притискащ пръстенВоронка тип "ВАРИО" за саниране на покриви, за тръба DN75, фланец и притискащ пръстен за хидроизолацията, с листоуловител  HL69H/1преглед на продукта / Воронки / с долно оттичане / битумен маншетВоронка тип "ВАРИО" за саниране на покриви, за тръба DN110, фланец с SBS битумна мембрана, с листоуловител  HL69H/2преглед на продукта / Воронки / с долно оттичане / битумен маншетВоронка тип "ВАРИО" за саниране на покриви, за тръба DN125, фланец с SBS битумна мембрана, с листоуловител  HL69H/5преглед на продукта / Воронки / с долно оттичане / битумен маншетВоронка тип "ВАРИО" за саниране на покриви, за тръба DN160, фланец с SBS битумна мембрана, с листоуловител  HL69H/7преглед на продукта / Воронки / с долно оттичане / битумен маншетВоронка тип "ВАРИО" за саниране на покриви, за тръба DN75, фланец с SBS битумна мембрана, с листоуловител  HL69P/1преглед на продукта / Воронки / с долно оттичане / PVC-маншетВоронка тип "ВАРИО" за бързи ремонти с PVC-маншет за тръба DN110  HL69P/2преглед на продукта / Воронки / с долно оттичане / PVC-маншетВоронка тип "ВАРИО" за бързи ремонти с PVC-маншет за тръба DN125  HL69P/5преглед на продукта / Воронки / с долно оттичане / PVC-маншетВоронка тип "ВАРИО" за бързи ремонти с PVC-маншет за тръба DN160  HL69P/7преглед на продукта / Воронки / с долно оттичане / PVC-маншетВоронка тип "ВАРИО" за бързи ремонти с PVC-маншет за тръба DN75  HL80.3преглед на продукта / Воронки / отточна тръба на шарнирна връзка / фланец за хидроизолациятаВоронка DN50/75, фланец за хидроизолацията(но без гарнитура), отточна тръба на шарнирна връзка, листоуловител  HL80.3Hпреглед на продукта / Воронки / с долно оттичане / битумен маншетВоронка DN50/75, фланец с SBS битумна мембрана, отточна тръба на шарнирна връзка, листоуловител  HL157преглед на продукта / Воронки / ПринадлежностиЛистоуловител, за терасни сифони от серии HL3100T и HL5100T  HL160преглед на продукта / Воронки / ПринадлежностиОтводнителен пръстен DN160 за сериите HL62, HL64, HL72, HL317  HL161преглед на продукта / Воронки / ПринадлежностиДренажен пръстен за серия HL65  HL170преглед на продукта / Воронки / ПринадлежностиПредпазна решетка DN160 за сериите HL62, HL64 (за строителната фаза)  HL175преглед на продукта / Воронки / ПринадлежностиЛистоуловител от неръждаема стомана  HL603/1преглед на продукта / Воронки / с долно оттичанеКлапа против миризми DN110, за водосточна тръба  HL603/5преглед на продукта / Воронки / с долно оттичанеКлапа против миризми DN160, за водосточна тръба  HL635Nпреглед на продукта / ВоронкиРевизионна и дренажна шахта за озелени, филцови покриви и покривни тераси, с пластмасова рамка и пластмасова решетка  HL635N.0преглед на продукта / ВоронкиHL635N.0 Ревизионна и дренажна шахта за озелени, филцови покриви и покривни тераси, с пластмасова рамка, без решетка  HL636Nпреглед на продукта / ВоронкиУдължител за дренажна и ревизионна шахта HL635N(.0)

Cookies/Web-Analysis

This site uses Google Analytics. These cookies may track things such as how long you spend on the site and the pages that you visit so we can continue to produce engaging content.