HL62.1/1Përmbledhja e artikullit / shkarkues tavani / vertikalisht / element mbërthyesShkarkues tavani DN110 me element mbërthyes dhe nxehje (10-30ë/230V)  HL62.1/2Përmbledhja e artikullit / shkarkues tavani / vertikalisht / element mbërthyesShkarkues tavani DN125 me element mbërthyes dhe nxehje (10-30ë/230V)  HL62.1/5Përmbledhja e artikullit / shkarkues tavani / vertikalisht / element mbërthyesShkarkues tavani DN160 me element mbërthyes dhe nxehje (10-30ë/230V)  HL62.1/7Përmbledhja e artikullit / shkarkues tavani / vertikalisht / element mbërthyesShkarkues tavani DN75 me element mbërthyes dhe nxehje (10-30ë/230V)  HL62.1B/1Përmbledhja e artikullit / shkarkues tavani / vertikalisht / element mbërthyesShkarkues tavani DN110 me element mbërthyes dhe nxehje (10-30ë/230V). I shkelshëm - 148x148mm / 137x137mm  HL62.1B/2Përmbledhja e artikullit / shkarkues tavani / vertikalisht / element mbërthyesShkarkues tavani DN125 me element mbërthyes dhe nxehje (10-30ë/230V). I shkelshëm - 148x148mm / 137x137mm  HL62.1B/5Përmbledhja e artikullit / shkarkues tavani / vertikalisht / element mbërthyesShkarkues tavani DN160 me element mbërthyes dhe nxehje (10-30ë/230V). I shkelshëm - 148x148mm / 137x137mm  HL62.1B/7Përmbledhja e artikullit / shkarkues tavani / vertikalisht / element mbërthyesShkarkues tavani DN75 me element mbërthyes dhe nxehje (10-30ë/230V). I shkelshëm - 148x148mm / 137x137mm  HL62.1BF/1Përmbledhja e artikullit / shkarkues tavani / vertikalishtShkarkues tavani DN110 vertikal me kollare-PP dhe nxehje (10-30ë/230V). I shkelshëm - 148x148mm / 137x137mm  HL62.1BF/2Përmbledhja e artikullit / shkarkues tavani / vertikalishtShkarkues tavani DN125 vertikal me kollare-PP dhe nxehje (10-30ë/230V). I shkelshëm - 148x148mm / 137x137mm  HL62.1BF/7Përmbledhja e artikullit / shkarkues tavani / vertikalishtShkarkues tavani DN75 vertikal me kollare-PP dhe nxehje (10-30ë/230V). I shkelshëm - 148x148mm / 137x137mm  HL62.1BH/1Përmbledhja e artikullit / shkarkues tavani / vertikalisht / Manshetë bitumiShkarkues tavani DN110 me manshetë bitumi dhe nxehje (10-30ë/230V). I shkelshëm - 148x148mm / 137x137mm  HL62.1BH/2Përmbledhja e artikullit / shkarkues tavani / vertikalisht / Manshetë bitumiShkarkues tavani DN125 me manshetë bitumi dhe nxehje (10-30ë/230V). I shkelshëm - 148x148mm / 137x137mm  HL62.1BH/5Përmbledhja e artikullit / shkarkues tavani / vertikalisht / Manshetë bitumiShkarkues tavani DN160 me manshetë bitumi dhe nxehje (10-30ë/230V). I shkelshëm - 148x148mm / 137x137mm  HL62.1BH/7Përmbledhja e artikullit / shkarkues tavani / vertikalisht / Manshetë bitumiShkarkues tavani DN75 me manshetë bitumi dhe nxehje (10-30ë/230V). I shkelshëm - 148x148mm / 137x137mm  HL62.1BP/1Përmbledhja e artikullit / shkarkues tavani / vertikalisht / PVC-kollareShkarkues tavani DN110 me kollare-PVC dhe nxehje (10-30ë/230V). I shkelshëm - 148x148mm / 137x137mm  HL62.1BP/2Përmbledhja e artikullit / shkarkues tavani / vertikalisht / PVC-kollareShkarkues tavani DN125 me kollare-PVC dhe nxehje (10-30ë/230V). I shkelshëm - 148x148mm / 137x137mm  HL62.1BP/5Përmbledhja e artikullit / shkarkues tavani / vertikalisht / PVC-kollareShkarkues tavani DN160 me kollare-PVC dhe nxehje (10-30ë/230V). I shkelshëm - 148x148mm / 137x137mm  HL62.1BP/7Përmbledhja e artikullit / shkarkues tavani / vertikalisht / PVC-kollareShkarkues tavani DN75 me kollare-PVC dhe nxehje (10-30ë/230V). I shkelshëm - 148x148mm / 137x137mm  HL62.1F/1Përmbledhja e artikullit / shkarkues tavani / vertikalishtShkarkues tavani DN110 vertikal me kollare-PP dhe nxehje (10-30ë/230V)  HL62.1F/2Përmbledhja e artikullit / shkarkues tavani / vertikalishtShkarkues tavani DN125 vertikal me kollare-PP dhe nxehje (10-30ë/230V)  HL62.1F/7Përmbledhja e artikullit / shkarkues tavani / vertikalishtShkarkues tavani DN75 vertikal me kollare-PP dhe nxehje (10-30ë/230V)  HL62.1FSafe/1Përmbledhja e artikullit / shkarkues tavani / vertikalishtSafety roof drain DN110 with PP collar, heating and height-adjustable inlet edge  HL62.1FSafe/2Përmbledhja e artikullit / shkarkues tavani / vertikalishtSafety roof drain DN125 with PP collar, heating and height-adjustable inlet edge  HL62.1FSafe/7Përmbledhja e artikullit / shkarkues tavani / vertikalishtSafety roof drain DN75 with PP collar, heating and height-adjustable inlet edge  HL62.1H/1Përmbledhja e artikullit / shkarkues tavani / vertikalisht / Manshetë bitumiShkarkues tavani DN110 me manshetë bitumi dhe nxehje (10-30ë/230V)  HL62.1H/2Përmbledhja e artikullit / shkarkues tavani / vertikalisht / Manshetë bitumiShkarkues tavani DN125 me manshetë bitumi dhe nxehje (10-30ë/230V)  HL62.1H/5Përmbledhja e artikullit / shkarkues tavani / vertikalisht / Manshetë bitumiShkarkues tavani DN160 me manshetë bitumi dhe nxehje (10-30ë/230V)  HL62.1H/7Përmbledhja e artikullit / shkarkues tavani / vertikalisht / Manshetë bitumiShkarkues tavani DN75 me manshetë bitumi dhe nxehje (10-30ë/230V)  HL62.1HSafe/1Përmbledhja e artikullit / shkarkues tavani / vertikalisht / Manshetë bitumiUjëmbledhës sigurie DN110 me membranë bitumi, me ngrohje dhe hyrje me lartësi të rregjistrueshme  HL62.1HSafe/2Përmbledhja e artikullit / shkarkues tavani / vertikalisht / Manshetë bitumiUjëmbledhës sigurie DN125 me membranë bitumi, me ngrohje dhe hyrje me lartësi të rregjistrueshme  HL62.1HSafe/5Përmbledhja e artikullit / shkarkues tavani / vertikalisht / Manshetë bitumiUjëmbledhës sigurie DN160 me membranë bitumi, me ngrohje dhe hyrje me lartësi të rregjistrueshme  HL62.1HSafe/7Përmbledhja e artikullit / shkarkues tavani / vertikalisht / Manshetë bitumiUjëmbledhës sigurie DN75 me membranë bitumi, me ngrohje dhe hyrje me lartësi të rregjistrueshme  HL62.1P/1Përmbledhja e artikullit / shkarkues tavani / vertikalisht / PVC-kollareShkarkues tavani DN110 me kollare-PVC dhe nxehje (10-30ë/230V)  HL62.1P/2Përmbledhja e artikullit / shkarkues tavani / vertikalisht / PVC-kollareShkarkues tavani DN125 me kollare-PVC dhe nxehje (10-30ë/230V)  HL62.1P/5Përmbledhja e artikullit / shkarkues tavani / vertikalisht / PVC-kollareShkarkues tavani DN160 me kollare-PVC dhe nxehje (10-30ë/230V)  HL62.1P/7Përmbledhja e artikullit / shkarkues tavani / vertikalisht / PVC-kollareShkarkues tavani DN75 me kollare-PVC dhe nxehje (10-30ë/230V)  HL62.1PSafe/1Përmbledhja e artikullit / shkarkues tavani / vertikalisht / PVC-kollareUjëmbledhës sigurie DN110 me fllanxhë PVC me ngrohje dhe hyrje me lartësi të rregjistrueshme  HL62.1PSafe/2Përmbledhja e artikullit / shkarkues tavani / vertikalisht / PVC-kollareUjëmbledhës sigurie DN125 me fllanxhë PVC me ngrohje dhe hyrje me lartësi të rregjistrueshme  HL62.1PSafe/5Përmbledhja e artikullit / shkarkues tavani / vertikalisht / PVC-kollareUjëmbledhës sigurie DN160 me fllanxhë PVC me ngrohje dhe hyrje me lartësi të rregjistrueshme  HL62.1PSafe/7Përmbledhja e artikullit / shkarkues tavani / vertikalisht / PVC-kollareUjëmbledhës sigurie DN75 me fllanxhë PVC me ngrohje dhe hyrje me lartësi të rregjistrueshme  HL62.1Safe/1Përmbledhja e artikullit / shkarkues tavani / vertikalisht / element mbërthyesUjëmbledhës sigurie DN110 me ngrohje dhe hyrje me lartësi të rregjistrueshme  HL62.1Safe/2Përmbledhja e artikullit / shkarkues tavani / vertikalisht / element mbërthyesUjëmbledhës sigurie DN125 me ngrohje dhe hyrje me lartësi të rregjistrueshme  HL62.1Safe/5Përmbledhja e artikullit / shkarkues tavani / vertikalisht / element mbërthyesUjëmbledhës sigurie DN160 me ngrohje dhe hyrje me lartësi të rregjistrueshme  HL62.1Safe/7Përmbledhja e artikullit / shkarkues tavani / vertikalisht / element mbërthyesUjëmbledhës sigurie DN75 me ngrohje dhe hyrje me lartësi të rregjistrueshme  HL62/1Përmbledhja e artikullit / shkarkues tavani / vertikalisht / element mbërthyesShkarkues tavani DN110 me element mbërthyes  HL62/2Përmbledhja e artikullit / shkarkues tavani / vertikalisht / element mbërthyesShkarkues tavani DN125 me element mbërthyes  HL62/5Përmbledhja e artikullit / shkarkues tavani / vertikalisht / element mbërthyesShkarkues tavani DN160 me element mbërthyes  HL62/7Përmbledhja e artikullit / shkarkues tavani / vertikalisht / element mbërthyesShkarkues tavani DN75 me element mbërthyes  HL62B/1Përmbledhja e artikullit / shkarkues tavani / vertikalisht / element mbërthyesShkarkues tavani DN110 me element mbërthyes. I shkelshëm - 148x148mm / 137x137mm  HL62B/2Përmbledhja e artikullit / shkarkues tavani / vertikalisht / element mbërthyesShkarkues tavani DN125 me element mbërthyes. I shkelshëm - 148x148mm / 137x137mm  HL62B/5Përmbledhja e artikullit / shkarkues tavani / vertikalisht / element mbërthyesShkarkues tavani DN160 me element mbërthyes. I shkelshëm - 148x148mm / 137x137mm  HL62B/7Përmbledhja e artikullit / shkarkues tavani / vertikalisht / element mbërthyesShkarkues tavani DN75 me element mbërthyes. I shkelshëm - 148x148mm / 137x137mm  HL62BF/1Përmbledhja e artikullit / shkarkues tavani / vertikalishtShkarkues tavani DN110 vertikal me kollare-PP. I shkelshëm - 148x148mm / 137x137mm  HL62BF/2Përmbledhja e artikullit / shkarkues tavani / vertikalishtShkarkues tavani DN125 vertikal me kollare-PP. I shkelshëm - 148x148mm / 137x137mm  HL62BF/7Përmbledhja e artikullit / shkarkues tavani / vertikalishtShkarkues tavani DN75 vertikal me kollare-PP. I shkelshëm - 148x148mm / 137x137mm  HL62BH/1Përmbledhja e artikullit / shkarkues tavani / vertikalisht / Manshetë bitumiShkarkues tavani DN110 me manshetë bitumi. I shkelshëm - 148x148mm / 137x137mm  HL62BH/2Përmbledhja e artikullit / shkarkues tavani / vertikalisht / Manshetë bitumiShkarkues tavani DN125 me manshetë bitumi. I shkelshëm - 148x148mm / 137x137mm  HL62BH/5Përmbledhja e artikullit / shkarkues tavani / vertikalisht / Manshetë bitumiShkarkues tavani DN160 me manshetë bitumi. I shkelshëm - 148x148mm / 137x137mm  HL62BH/7Përmbledhja e artikullit / shkarkues tavani / vertikalisht / Manshetë bitumiShkarkues tavani DN75 me manshetë bitumi. I shkelshëm - 148x148mm / 137x137mm  HL62BP/1Përmbledhja e artikullit / shkarkues tavani / vertikalisht / PVC-kollareShkarkues tavani DN110 me kollare-PVC. I shkelshëm - 148x148mm / 137x137mm  HL62BP/2Përmbledhja e artikullit / shkarkues tavani / vertikalisht / PVC-kollareShkarkues tavani DN125 me kollare-PVC. I shkelshëm - 148x148mm / 137x137mm  HL62BP/5Përmbledhja e artikullit / shkarkues tavani / vertikalisht / PVC-kollareShkarkues tavani DN160 me kollare-PVC. I shkelshëm - 148x148mm / 137x137mm  HL62BP/7Përmbledhja e artikullit / shkarkues tavani / vertikalisht / PVC-kollareShkarkues tavani DN75 me kollare-PVC. I shkelshëm - 148x148mm / 137x137mm  HL62F/1Përmbledhja e artikullit / shkarkues tavani / vertikalishtShkarkues tavani DN110 vertikal me kollare-PP  HL62F/2Përmbledhja e artikullit / shkarkues tavani / vertikalishtShkarkues tavani DN125 vertikal me kollare-PP  HL62F/7Përmbledhja e artikullit / shkarkues tavani / vertikalishtShkarkues tavani DN75 vertikal me kollare-PP  HL62FSafe/1Përmbledhja e artikullit / shkarkues tavani / vertikalishtUjëmbledhës sigurie DN110 me fllanxhë PP dhe hyrje me lartësi të rregjistrueshme  HL62FSafe/2Përmbledhja e artikullit / shkarkues tavani / vertikalishtUjëmbledhës sigurie DN125 me fllanxhë PP dhe hyrje me lartësi të rregjistrueshme  HL62FSafe/7Përmbledhja e artikullit / shkarkues tavani / vertikalishtUjëmbledhës sigurie DN75 me fllanxhë PP dhe hyrje me lartësi të rregjistrueshme  HL62H/1Përmbledhja e artikullit / shkarkues tavani / vertikalisht / Manshetë bitumiShkarkues tavani DN110 me manshetë bitumi  HL62H/2Përmbledhja e artikullit / shkarkues tavani / vertikalisht / Manshetë bitumiShkarkues tavani DN125 me manshetë bitumi  HL62H/5Përmbledhja e artikullit / shkarkues tavani / vertikalisht / Manshetë bitumiShkarkues tavani DN160 me manshetë bitumi  HL62H/7Përmbledhja e artikullit / shkarkues tavani / vertikalisht / Manshetë bitumiShkarkues tavani DN75 me manshetë bitumi  HL62HSafe/1Përmbledhja e artikullit / shkarkues tavani / vertikalisht / Manshetë bitumiUjëmbledhës sigurie DN110 me membranë bitumi dhe hyrje me lartësi të rregjistrueshme  HL62HSafe/2Përmbledhja e artikullit / shkarkues tavani / vertikalisht / Manshetë bitumiUjëmbledhës sigurie DN125 me membranë bitumi dhe hyrje me lartësi të rregjistrueshme  HL62HSafe/5Përmbledhja e artikullit / shkarkues tavani / vertikalisht / Manshetë bitumiUjëmbledhës sigurie DN160 me membranë bitumi dhe hyrje me lartësi të rregjistrueshme  HL62HSafe/7Përmbledhja e artikullit / shkarkues tavani / vertikalisht / Manshetë bitumiUjëmbledhës sigurie DN75 me membranë bitumi dhe hyrje me lartësi të rregjistrueshme  HL62P/1Përmbledhja e artikullit / shkarkues tavani / vertikalisht / PVC-kollareShkarkues tavani DN110 me kollare-PVC  HL62P/2Përmbledhja e artikullit / shkarkues tavani / vertikalisht / PVC-kollareShkarkues tavani DN125 me kollare-PVC  HL62P/5Përmbledhja e artikullit / shkarkues tavani / vertikalisht / PVC-kollareShkarkues tavani DN160 me kollare-PVC  HL62P/7Përmbledhja e artikullit / shkarkues tavani / vertikalisht / PVC-kollareShkarkues tavani DN75 me kollare-PVC  HL62PSafe/1Përmbledhja e artikullit / shkarkues tavani / vertikalisht / PVC-kollareUjëmbledhës sigurie DN110 me fllanxhë PVC dhe hyrje me lartësi të rregjistrueshme  HL62PSafe/2Përmbledhja e artikullit / shkarkues tavani / vertikalisht / PVC-kollareUjëmbledhës sigurie DN125 me fllanxhë PVC dhe hyrje me lartësi të rregjistrueshme  HL62PSafe/5Përmbledhja e artikullit / shkarkues tavani / vertikalisht / PVC-kollareUjëmbledhës sigurie DN160 me fllanxhë PVC dhe hyrje me lartësi të rregjistrueshme  HL62PSafe/7Përmbledhja e artikullit / shkarkues tavani / vertikalisht / PVC-kollareUjëmbledhës sigurie DN75 me fllanxhë PVC dhe hyrje me lartësi të rregjistrueshme  HL62Safe/1Përmbledhja e artikullit / shkarkues tavani / vertikalisht / element mbërthyesUjëmbledhës sigurie DN110 me hyrje me lartësi të rregjistrueshme  HL62Safe/2Përmbledhja e artikullit / shkarkues tavani / vertikalisht / element mbërthyesUjëmbledhës sigurie DN125 me hyrje me lartësi të rregjistrueshme  HL62Safe/5Përmbledhja e artikullit / shkarkues tavani / vertikalisht / element mbërthyesUjëmbledhës sigurie DN160 me hyrje me lartësi të rregjistrueshme  HL62Safe/7Përmbledhja e artikullit / shkarkues tavani / vertikalisht / element mbërthyesUjëmbledhës sigurie DN75 me hyrje me lartësi të rregjistrueshme  HL63.1/1Përmbledhja e artikullit / shkarkues tavani / vertikalisht / element mbërthyesShkarkues tavani DrainBox DN110 me element mbërthyes dhe nxehje (10-30ë/230V)  HL63.1/2Përmbledhja e artikullit / shkarkues tavani / vertikalisht / element mbërthyesShkarkues tavani DrainBox DN125 me element mbërthyes dhe nxehje (10-30ë/230V)  HL63.1/7Përmbledhja e artikullit / shkarkues tavani / vertikalisht / element mbërthyesShkarkues tavani DrainBox DN75 me element mbërthyes dhe nxehje (10-30ë/230V)  HL63.1H/1Përmbledhja e artikullit / shkarkues tavani / vertikalisht / Manshetë bitumiShkarkues tavani DrainBox DN110 me manshetë bitumi dhe nxehje (10-30ë/230V)  HL63.1H/2Përmbledhja e artikullit / shkarkues tavani / vertikalisht / Manshetë bitumiShkarkues tavani DrainBox DN125 me manshetë bitumi dhe nxehje (10-30ë/230V)  HL63.1H/7Përmbledhja e artikullit / shkarkues tavani / vertikalisht / Manshetë bitumiShkarkues tavani DrainBox DN75 me manshetë bitumi dhe nxehje (10-30ë/230V)  HL63.1P/1Përmbledhja e artikullit / shkarkues tavani / vertikalisht / PVC-kollareShkarkues tavani DrainBox DN110 me kollare-PVC dhe nxehje (10-30ë/230V)  HL63.1P/2Përmbledhja e artikullit / shkarkues tavani / vertikalisht / PVC-kollareShkarkues tavani DrainBox DN125 me kollare-PVC dhe nxehje (10-30ë/230V)  HL63.1P/7Përmbledhja e artikullit / shkarkues tavani / vertikalisht / PVC-kollareShkarkues tavani DrainBox DN75 me kollare-PVC dhe nxehje (10-30ë/230V)  HL63/1Përmbledhja e artikullit / shkarkues tavani / vertikalisht / element mbërthyesShkarkues tavani DrainBox DN110 me element mbërthyes  HL63/2Përmbledhja e artikullit / shkarkues tavani / vertikalisht / element mbërthyesShkarkues tavani DrainBox DN125 me element mbërthyes  HL63/7Përmbledhja e artikullit / shkarkues tavani / vertikalisht / element mbërthyesShkarkues tavani DrainBox DN75 me element mbërthyes  HL63H/1Përmbledhja e artikullit / shkarkues tavani / vertikalisht / Manshetë bitumiShkarkues tavani DrainBox DN110 me manshetë bitumi  HL63H/2Përmbledhja e artikullit / shkarkues tavani / vertikalisht / Manshetë bitumiShkarkues tavani DrainBox DN125 me manshetë bitumi  HL63H/7Përmbledhja e artikullit / shkarkues tavani / vertikalisht / Manshetë bitumiShkarkues tavani DrainBox DN75 me manshetë bitumi  HL63P/1Përmbledhja e artikullit / shkarkues tavani / vertikalisht / PVC-kollareShkarkues tavani DrainBox DN110 me kollare-PVC  HL63P/2Përmbledhja e artikullit / shkarkues tavani / vertikalisht / PVC-kollareShkarkues tavani DrainBox DN125 me kollare-PVC  HL63P/7Përmbledhja e artikullit / shkarkues tavani / vertikalisht / PVC-kollareShkarkues tavani DrainBox DN75 me kollare-PVC  HL64Përmbledhja e artikullit / shkarkues tavani / horizontalisht / element mbërthyesShkarkues tavani DN75/110 horizontal me element mbërthyes  HL64.1Përmbledhja e artikullit / shkarkues tavani / horizontalisht / element mbërthyesShkarkues tavani DN75/110 horizontal me element mbërthyes dhe nxehje (10-30ë/230V)  HL64.1BPërmbledhja e artikullit / shkarkues tavani / horizontalisht / element mbërthyesShkarkues tavani DN75/110 horizontal me element mbërthyes dhe nxehje (10-30ë/230V). I shkelshëm - 148x148mm / 137x137mm  HL64.1BF/1Përmbledhja e artikullit / shkarkues tavani / horizontalishtShkarkues tavani DN110 horizontal me kollare-PP dhe nxehje (10-30ë/230V). I shkelshëm-148x148mm/137x137mm  HL64.1BF/7Përmbledhja e artikullit / shkarkues tavani / horizontalishtShkarkues tavani DN75 horizontal me kollare-PP dhe nxehje (10-30ë/230V). I shkelshëm-148x148mm/137x137mm  HL64.1BHPërmbledhja e artikullit / shkarkues tavani / horizontalisht / Manshetë bitumiShkarkues tavani DN75/110 horizontal me element mbërthyes dhe nxehje (10-30ë/230V). I shkelshëm - 148x148mm / 137x137mm  HL64.1BP/1Përmbledhja e artikullit / shkarkues tavani / horizontalisht / PVC-kollareShkarkues tavani DN110 horizontal me kollare-PVC dhe nxehje (10-30ë/230V). I shkelshëm-148x148mm/137x137mm  HL64.1BP/7Përmbledhja e artikullit / shkarkues tavani / horizontalisht / PVC-kollareShkarkues tavani DN75 horizontal me kollare-PVC dhe nxehje (10-30ë/230V). I shkelshëm-148x148mm/137x137mm  HL64.1F/1Përmbledhja e artikullit / shkarkues tavani / horizontalishtShkarkues tavani DN110 horizontal me kollare-PP dhe nxehje (10-30ë/230V)  HL64.1F/7Përmbledhja e artikullit / shkarkues tavani / horizontalishtShkarkues tavani DN75 horizontal me kollare-PP dhe nxehje (10-30ë/230V)  HL64.1FSafe/1Përmbledhja e artikullit / shkarkues tavani / horizontalishtUjëmbledhës sigurie DN110 me fllanxhë PP, me ngrohje dhe hyrje me lartësi të rregjistrueshme  HL64.1FSafe/7Përmbledhja e artikullit / shkarkues tavani / horizontalishtUjëmbledhës sigurie DN75 me fllanxhë PP, me ngrohje dhe hyrje me lartësi të rregjistrueshme  HL64.1HPërmbledhja e artikullit / shkarkues tavani / horizontalisht / Manshetë bitumiShkarkues tavani DN75/110 horizontal me manshetë bitumi dhe nxehje (10-30ë/230V)  HL64.1HSafePërmbledhja e artikullit / shkarkues tavani / horizontalisht / Manshetë bitumiUjëmbledhës sigurie DN75/110 me membranë bitumi, me ngrohje dhe hyrje me lartësi të rregjistrueshme  HL64.1P/1Përmbledhja e artikullit / shkarkues tavani / horizontalisht / PVC-kollareShkarkues tavani DN110 horizontal me kollare-PVC dhe nxehje (10-30ë/230V)  HL64.1P/7Përmbledhja e artikullit / shkarkues tavani / horizontalisht / PVC-kollareShkarkues tavani DN75 horizontal me kollare-PVC dhe nxehje (10-30ë/230V)  HL64.1PSafe/1Përmbledhja e artikullit / shkarkues tavani / horizontalisht / PVC-kollareUjëmbledhës sigurie DN110 me fllanxhë PVC, me ngrohje dhe hyrje me lartësi të rregjistrueshme  HL64.1PSafe/7Përmbledhja e artikullit / shkarkues tavani / horizontalisht / PVC-kollareUjëmbledhës sigurie DN75 me fllanxhë PVC, me ngrohje dhe hyrje me lartësi të rregjistrueshme  HL64.1SafePërmbledhja e artikullit / shkarkues tavani / horizontalisht / element mbërthyesUjëmbledhës sigurie DN75/110 me ngrohje dhe hyrje me lartësi të rregjistrueshme  HL64BPërmbledhja e artikullit / shkarkues tavani / horizontalisht / element mbërthyesShkarkues tavani DN75/110 horizontal me element mbërthyes. I shkelshëm - 148x148mm / 137x137mm  HL64BF/1Përmbledhja e artikullit / shkarkues tavani / horizontalishtShkarkues tavani PP DN110 horizontal me kollare-PP. I shkelshëm-148x148mm/137x137mm  HL64BF/7Përmbledhja e artikullit / shkarkues tavani / horizontalishtShkarkues tavani PP DN75 horizontal me kollare-PP. I shkelshëm-148x148mm/137x137mm  HL64BHPërmbledhja e artikullit / shkarkues tavani / horizontalisht / Manshetë bitumiShkarkues tavani DN75/110 horizontal me manshetë bitumi. I shkelshëm - 148x148mm / 137x137mm  HL64BP/1Përmbledhja e artikullit / shkarkues tavani / horizontalisht / PVC-kollareShkarkues tavani DN110 horizontal me kollare-PVC. I shkelshëm-148x148mm/137x137mm  HL64BP/7Përmbledhja e artikullit / shkarkues tavani / horizontalisht / PVC-kollareShkarkues tavani DN75 horizontal me kollare-PVC. I shkelshëm-148x148mm/137x137mm  HL64F/1Përmbledhja e artikullit / shkarkues tavani / horizontalishtShkarkues tavani DN110 horizontal me kollare-PP  HL64F/7Përmbledhja e artikullit / shkarkues tavani / horizontalishtShkarkues tavani DN75 horizontal me kollare-PP  HL64FPowerPërmbledhja e artikullit / shkarkues tavani / horizontalishtUjëmbledhës sigurie "Power" DN75 me fllanxhë PP  HL64FPowerSafePërmbledhja e artikullit / shkarkues tavani / horizontalishtUjëmbledhës sigurie "Powersafe" DN75, horizontal, me fllanxhë PP dhe hyrje me lartësi të rregjistrueshme  HL64FSafe/1Përmbledhja e artikullit / shkarkues tavani / horizontalishtUjëmbledhës sigurie DN110, horizontal, me fllanxhë PP dhe hyrje me lartësi të rregjistrueshme  HL64FSafe/7Përmbledhja e artikullit / shkarkues tavani / horizontalishtUjëmbledhës sigurie DN75, horizontal, me fllanxhë PP dhe hyrje me lartësi të rregjistrueshme  HL64HPërmbledhja e artikullit / shkarkues tavani / horizontalisht / Manshetë bitumiShkarkues tavani DN75/110 horizontal me manshetë bitumi  HL64HPowerPërmbledhja e artikullit / shkarkues tavani / horizontalisht / Manshetë bitumiUjëmbledhës sigurie "Power" DN75 me membranë bitumi  HL64HPowerSafePërmbledhja e artikullit / shkarkues tavani / horizontalisht / Manshetë bitumiUjëmbledhës sigurie "Powersafe" DN75, horizontal, me membranë bitumi dhe hyrje me lartësi të rregjistrueshme  HL64HSafePërmbledhja e artikullit / shkarkues tavani / horizontalisht / Manshetë bitumiUjëmbledhës sigurie DN75/110 horizontal me membranë bitumi  HL64P/1Përmbledhja e artikullit / shkarkues tavani / horizontalisht / PVC-kollareShkarkues tavani DN110 horizontal me kollare-PVC  HL64P/7Përmbledhja e artikullit / shkarkues tavani / horizontalisht / PVC-kollareShkarkues tavani DN75 horizontal me kollare-PVC  HL64PPowerPërmbledhja e artikullit / shkarkues tavani / horizontalisht / PVC-kollareUjëmbledhës sigurie "Power" DN75 me fllanxhë PVC  HL64PPowerSafePërmbledhja e artikullit / shkarkues tavani / horizontalisht / PVC-kollareUjëmbledhës sigurie "Powersafe" DN75, horizontal, me fllanxhë PVC dhe hyrje me lartësi të rregjistrueshme  HL64PSafe/1Përmbledhja e artikullit / shkarkues tavani / horizontalisht / PVC-kollareUjëmbledhës sigurie DN110, horizontal, me fllanxhë PVC dhe hyrje me lartësi të rregjistrueshme  HL64PSafe/7Përmbledhja e artikullit / shkarkues tavani / horizontalisht / PVC-kollareUjëmbledhës sigurie DN75, horizontal, me fllanxhë PVC dhe hyrje me lartësi të rregjistrueshme  HL64SafePërmbledhja e artikullit / shkarkues tavani / horizontalisht / element mbërthyesUjëmbledhës sigurie DN75/110, horizontal, me hyrje me lartësi të rregjistrueshme  HL65Përmbledhja e artikullit / shkarkues tavani / vertikalisht / element mbërthyesZgjatues 300mm / d 125mm me element mbërthyes  HL65FPërmbledhja e artikullit / shkarkues tavani / zgjatuesZgjatues 345mm / d 125mm me kollare-PP  HL65HPërmbledhja e artikullit / shkarkues tavani / vertikalisht / Manshetë bitumiZgjatues 300mm / d 125mm me manshetë bitumi  HL65PPërmbledhja e artikullit / shkarkues tavani / vertikalisht / PVC-kollareZgjatues 345mm / d 125mm me kollare-PVC  HL65PEPërmbledhja e artikullit / shkarkues tavani / zgjatuesZgjatues 345mm / d 125mm me kollare-PE  HL69/1Përmbledhja e artikullit / shkarkues tavani / vertikalisht / element mbërthyesShkarkues tavani për meremetim me element mbërthyes për DN110  HL69/2Përmbledhja e artikullit / shkarkues tavani / vertikalisht / element mbërthyesShkarkues tavani për meremetim me element mbërthyes për DN125  HL69/5Përmbledhja e artikullit / shkarkues tavani / vertikalisht / element mbërthyesShkarkues tavani për meremetim me element mbërthyes për DN160  HL69/7Përmbledhja e artikullit / shkarkues tavani / vertikalisht / element mbërthyesShkarkues tavani për meremetim me element mbërthyes për DN75  HL69H/1Përmbledhja e artikullit / shkarkues tavani / vertikalisht / Manshetë bitumiShkarkues tavani për meremetim për DN110 me manshetë bitumi  HL69H/2Përmbledhja e artikullit / shkarkues tavani / vertikalisht / Manshetë bitumiShkarkues tavani për meremetim për DN125 me manshetë bitumi  HL69H/5Përmbledhja e artikullit / shkarkues tavani / vertikalisht / Manshetë bitumiShkarkues tavani për meremetim për DN160 me manshetë bitumi  HL69H/7Përmbledhja e artikullit / shkarkues tavani / vertikalisht / Manshetë bitumiShkarkues tavani për meremetim për DN75 me manshetë bitumi  HL69P/1Përmbledhja e artikullit / shkarkues tavani / vertikalisht / PVC-kollareShkarkues tavani për meremetim me kollare-PVC për DN110  HL69P/2Përmbledhja e artikullit / shkarkues tavani / vertikalisht / PVC-kollareShkarkues tavani për meremetim me kollare-PVC për DN125  HL69P/5Përmbledhja e artikullit / shkarkues tavani / vertikalisht / PVC-kollareShkarkues tavani për meremetim me kollare-PVC për DN160  HL69P/7Përmbledhja e artikullit / shkarkues tavani / vertikalisht / PVC-kollareShkarkues tavani për meremetim me kollare-PVC për DN75  HL80.3Përmbledhja e artikullit / shkarkues tavani / rrotullues / fllanxhë guarnacioniShkarkues tavani DN50/75 i rrotullueshëm me kosh për mbledhje gjethesh  HL80.3HPërmbledhja e artikullit / shkarkues tavani / vertikalisht / Manshetë bitumiShkarkues tavani DN50/75 i rrotullueshëm me manshetë bitumi dhe kosh për mbledhje gjethesh  HL157Përmbledhja e artikullit / shkarkues tavani / pjesë shtesëKosh për mbledhje gjethesh adekuat për shkarkues ballkoni-seria HL3100T dhe HL5100T  HL160Përmbledhja e artikullit / shkarkues tavani / pjesë shtesëUnazë drenazhi d 150mm  HL161Përmbledhja e artikullit / shkarkues tavani / pjesë shtesëElement drenazhi për serinë HL65  HL170Përmbledhja e artikullit / shkarkues tavani / pjesë shtesëZgarë për mbledhje gjethesh d 150mm  HL175Përmbledhja e artikullit / shkarkues tavani / pjesë shtesëKosh për mbledhje gjethesh inoksi  HL603/1Përmbledhja e artikullit / shkarkues tavani / vertikalishtTub bllokues kundërmimi DN110  HL603/5Përmbledhja e artikullit / shkarkues tavani / vertikalishtTub bllokues kundërmimi DN160  HL635NPërmbledhja e artikullit / shkarkues tavaniPusetë drenazhimi dhe inspektimi për taraca të gjelbëruara dhe taraca me granil. Përmban kornizën plastike dhe grilën plastike  HL635N.0Përmbledhja e artikullit / shkarkues tavaniPusetë drenazhimi dhe inspektimi për taraca të gjelbëruara dhe taraca me granil. Përmban kornizën plastike, pa grilë  HL636NPërmbledhja e artikullit / shkarkues tavaniZgjatues për pusetën e drenazhimit dhe inspektimit HL635N(.0)

Cookies/Web-Analysis

This site uses Google Analytics. These cookies may track things such as how long you spend on the site and the pages that you visit so we can continue to produce engaging content.