Raznolika cevna izvedba tesnjenja stenskih prebojev cevi in kablov dim. od d 8 mm - d 52 mm (zunanje stene kleti/temeljne plošče itd.). Uporabna je v kombinaciji s tesnilom HL800/160. Z lomom na pripravljenem mestu, predvidenem za prehod (M32-63) in uporabo ustrezne vijačne zveze, je možno izvesti prehod 4 vodov.