HL protipožarna zaščita

Pri inštalacijah za odvajanje odplak se uporabljajo tudi gorljive cevi in plastični odtoki.

Etažni stropovi morajo predvsem v javnih zgradbah vzdržati požar v dolžini 90 minut (F90). Strop je vsaj toliko varen, kot njegovo najslabše mesto, npr. prehod cevi ali tudi odtok.

Takšni prehodi morajo biti zaščiteni s protipožarno manšeto R90. Talni odtoki veljajo pri tem z ozirom na protipožarno zaščito še vedno kot tvegani cevni prehodi.
HL je intenzivno iskal rešitve, s katerimi bi lahko v povezavi s plastičnimi odtoki razvil praktično protipožarno zaščito.

Kot rezultat lahko med tem predstavimo preprost in hitro izvedljiv montažni sistem, pri katerem je ohišje odtoka vključeno v gradbeni element. Ta element je opremljen s polnilom iz neke ekspanzijske mase (Quellstoff), ki se pod vplivom cca. 150°C pričenja peniti in stropni prehod zanesljivo zapre.

V kolikor ogenj še gori in nastaja dim, lahko razširite aktivnosti z naslednjimi izvedbami.

Dobavljivi takoj so naslednji elementi protipožarne zaščite:

HL830 element protipožarne zaščite R90 - ustrezen za HL511, HL511KE
HL840 element protipožarne zaščite R90 - ustrezen za ohišje odtoka HL310N
HL850 element protipožarne zaščite R90 - ustrezen za ohišje odtoka HL317
HL860 element protipožarne zaščite R90 - ustrezen za ohišja odtokov serije „Perfekt“: HL606 – HL616 DN110

Cookies/Web-Analysis

This site uses Google Analytics. These cookies may track things such as how long you spend on the site and the pages that you visit so we can continue to produce engaging content.