Smradna zapora PRIMUS

Primus je nova smradna zapora , ki funkcionira brez vode; polnjenje z zaporno vodo ni več potrebno! Star problem – smrad iz talnega odtoka – spada s tem v preteklost.

Način funkcioniranja:

Pri dotoku funkcionira "Primus" kot običajna smradna zapora - sam: vzgonsko telo se dvigne tako, da dopušča maximalen odvod vode
Tudi, ko voda ne doteka več, je funkcija identična z običajno smradno zaporo. Kanalizacijski plini bodo zadržani z vodnim nivojem….
Sčasoma zaporna voda izhlapi - zadosti poznan fenomen. Dokler je zaporna voda vendarle še prisotna, zadržuje kanalizacijske pline.
Ko zaporna voda popolnoma izhlapi, bodo postali običajni sistemi smradne zapore problem - kanalizacijski plini lahko uhajajo - smrdi! "Primus", v katerem se vzgonsko telo naleže na nivojsko cev, to preprečuje in tako zadržuje kanalizacijske pline!