HL – zgodba o uspehu!

Leta 1950 sta gospoda Leopold Hutterer in Viktor Lechner ustanovila podjetje, ki je proizvajalo predvsem produkte iz svinca za vodovodne instalacije in kemično industrijo. Z ustanovitvijo podjetja, ki je zadovoljevalo takratne potrebe branže, so bile izpolnjene tako tehnične, kot poslovne zahteve.

Po prvih skromnih začetkih, je bila kmalu zgrajena majhna delavnica, nekaj let kasneje pa že pridobljeno (na sedanji lokaciji) tudi celotno območje podjetja. S skrbnostjo in preudarnostjo se je proizvodnja počasi širila.

Na inštalacijskem področju se je z leti zgodil pomemben preobrat - namesto svinca se je pričela uporabljati plastika. Ta sprememba je bila pravočasno zaznana tako, da je bil prehod iz svinca na plastiko izveden sistematično v nekaj letih. Pot je bila težka, vendar uspešna. S plastičnimi produkti danes ni oskrbovan samo avstrijski trg, saj je več kot polovico izdelkov namenjenih v izvoz.

Ko je družbenik Leopold Hutterer leta 1982 umrl, ga je v upravi družbe nasledila njegova hči, ga. Christiana Schütz-Hutterer, ki je podjetje vodila skupaj z družbenikom Viktorjem Lechnerjem do njegove smrti leta 1998. Po smrti g. Viktorja Lechnerja, so dediči prodali njegov 50% delež preostalemu delničarju. V letu 2000 se je s prodajo svojega 50% deleža sestri Christiani Schütz-Hutterer od družbe poslovil delničar Dipl.Kfm. Leopold Hutterer mlajši. Od maja 2003 upravlja podjetje kot drugi predsednik uprave g. Christoph Schütz. V letu 2001 se je družba preoblikovala v družbo z omejeno odgovornostjo (GmbH). Družba posluje sedaj pod imenom

HL Hutterer & Lechner GmbH

V letu 1993 je bila dokupljena soseščina velikosti 6.000 m² tako, da je bilo za nadaljnje širitve na razpolago zadosti prostora. V letu 2004 so bile od občine Himberg na razpolago za odkup nadaljnje površine, ki so omogočile postavitev dveh novih hal in ureditev dovozne ceste. HL razpolaga danes s površino velikosti 16.000 m².


S stalnim razvijanjem novih produktov, ter intenzivno oskrbo grosistov in instalaterjev, si je podjetje ustvarilo dobro ime tako doma, kot v tujini.

Na površini 10.000 m² so danes obrati podjetja opremljeni z najmodernejšimi proizvodnimi- in predelovalnimi stroji, razpolagajo pa tudi z dobro urejenima orodjarno- in modelarno, v katerih se izdelujejo podjetju potrebni modeli za brizganje plastike, naprave in specialni stroji. V HL je zaposleno trenutno cca. 100 delavcev.

HL si od leta 1990 prizadeva za izvoz v tranzicijske države vzhodne in srednje Evrope. Leta 1990 je bil v Budimpešti ustanovljen informativni biro za Madžarsko. V kratkem času so nato sledili še biroji v Brnu, Bratislavi, Varšavi, Mariboru, Milanu in Sofiji, ter leta 1998 še v Moskvi. Izvozni trgi zahodne Evrope so bili oskrbovani iz Nemčije. HL inovativni produkti, ter intenzivna obdelava tržišča so omogočili, da se danes 60% proizvodnje izvaža.
Leta 2008 je ga. Christiana Schütz-Hutterer prejela od g. LH Dr. Erwina Prölla zlato odlikovanje dežele NÖ za zasluge. Leta 2009 ji je bil s strani zveznega predsednika, g. dr. Heinza Fischerja podeljen strokovni naziv „Komercialna svetovalka“.


V stalnem prizadevanju za kakovost, je podjetje v letu 1995 pridobilo Certifikat kakovosti ISO 9001. Kvaliteta in inovativnost ter stremljenje, da zadovolji želje kupcev hitro in zanesljivo, ostajajo v ospredju podjetniške filozofije hiše HL, kajti:

HL Hutterer & Lechner GmbH – Mejniki

1950 – Ustanovitev HL s strani Leopolda Huttererja in Viktorja Lechnerja Svinčeni produkti za instalacije odvajanja vode in kemično industrijo Sprememba trenda: predvidevajoč sistematski prehod iz svinca na plastiko .

1982 – Generacijska sprememba: Po smrti očeta Leopolda Huttererja je v upravo podjetja vstopila Christiana Schütz-Hutterer. Skupaj z Viktorjem Lechnerjem sta vodila poslovanje podjetja do njegove smrti leta 1998. Dediči so nato prodali svoj 50-odstotni poslovni delež preostalemu družabniku - Dipl. Kfm Leopoldu Huttererju mlajšemu, ki je podjetje zapustil leta 2000, svoj delež v podjetju pa prodal svoji sestri Christiani Schütz-Hutterer.

1990 – Odprtje prve HL informacijske pisarne za Madžarsko v Budimpešti. Sledili so nadaljnji uradi v Brnu, Bratislavi, Varšavi, Mariboru, Milanu, Sofiji in v Moskvi 1998.

995 – v nenehnem prizadevanju za kakovost, prejme HL Certifikat kakovosti ISO 9001. Interni oddelek se je s tem pokazal odgovornega za zanesljivost kvalitete, spoštovanje visokih standardov, ohranjanje nivoja vrhunskega dobavitelja veleprodajam, ter za različne preizkuse kakovosti na produktih. Zavedajoč se pomembnosti visokih standardov kakovosti, je HL kot vodilni na avstrijskem trgu že od nekdaj igral ključno vlogo pri nastajanju standardov na področju odpadnih voda.

2001 – Prestrukturiranje družbe v GmbH. Od takrat deluje podjetje kot HL Hutterer & Lechner GmbH.

2003 - Christiana Schütz-Hutterer podpre Christopha Schütza za 2. direktorja.

2007 - Začetek trženja nerjavečih jeklenih tuš žlebov, lastni 3D tiskalnik za konstruiranje prototipov.


2008 – Christiani Schütz-Hutterer se podeli zlato odlikovanje za zasluge Zvezne dežele Niederösterreich s strani LH Dr. Erwin Prölla.

2009 - Christiana Schütz-Hutterer prejeme strokovni naziv „Komercialni svetnik“ od BP Dr. Heinz Fischerja.

2011 - Praznovanje 60. obletnice podjetja HL LH Dr. Erwin Pröll čestita Christiani Schütz-Hutterer za "... podjetniški duh, vizijo, marljivost in pogum pri odločitvah. Kajti pravilne odločitve, sprejete v pravem času, ter pokončna drža z obema nogama trdno na temeljih zdravega podjetniškega razumevanja, predstavljajo faktorje 60 letne podjetniške zgodbe o uspehu".

2013 - Christoph Schütz nasledi Christiano Schütz-Hutterer kot edini generalni direktor.


2016 - Ustanovitev podjetja HL RUS GmbH v Schukowskiju / Moskva, proizvodnja in montaža plastičnih odtokov.

2018 - Ureditev servisnega in izobraževalnega centra "HL Haus" na 600m², vključno z razstavnim prostorom za tuše brez ovir in učilnico.

2019 -Začetek gradnje novega logističnega centra cca. 1800 m² na obstoječem območju, dokončanje in stavljanje v pogon v letu 2020.

HL skrbi za dober odtok.

Cookies/Web-Analysis

This site uses Google Analytics. These cookies may track things such as how long you spend on the site and the pages that you visit so we can continue to produce engaging content.