Smradna zapora PRIMUS

Primus je nova smradna zapora , ki funkcionira brez vode; polnjenje z zaporno vodo ni več potrebno! Star problem – smrad iz talnega odtoka – spada s tem v preteklost.

Način funkcioniranja:

Pri dotoku funkcionira "Primus" kot običajna smradna zapora - sam: vzgonsko telo se dvigne tako, da dopušča maximalen odvod vode
Tudi, ko voda ne doteka več, je funkcija identična z običajno smradno zaporo. Kanalizacijski plini bodo zadržani z vodnim nivojem….
Sčasoma zaporna voda izhlapi - zadosti poznan fenomen. Dokler je zaporna voda vendarle še prisotna, zadržuje kanalizacijske pline.
Ko zaporna voda popolnoma izhlapi, bodo postali običajni sistemi smradne zapore problem - kanalizacijski plini lahko uhajajo - smrdi! "Primus", v katerem se vzgonsko telo naleže na nivojsko cev, to preprečuje in tako zadržuje kanalizacijske pline!

Cookies/Web-Analysis

This site uses Google Analytics. These cookies may track things such as how long you spend on the site and the pages that you visit so we can continue to produce engaging content.