Zapore povratnega toka

K najbolj zahtevnim nalogam odvodnjavanja zgradb prištevamo preprečevanje povratnega toka. Da bi učinkovito preprečili vdor povratne vode v prostore, ki ležijo pod nivojem njene gladine, uporabljamo zapore povratnega toka. V ta namen ponuja HL kompleten, dozorel sortiment od najpreprostejših nihalnih loput do elektronsko – senzorsko krmiljenih zapor povratnega toka. Možnost širokega odpiranja zapornih loput iz nerjavečega jekla, za posluževanje lahke in eksaktne ročne zapore (zasilne zapore), velike čistilne oz. vzdrževalne odprtine in visoka stopnja tesnosti s solidnimi gumi tesnilnimi elementi, so posebne značilnosti za visoko kvaliteto v konstrukciji in proizvodnji. Razume se, da odgovarjajo zapore povratnega toka vsem zahtevam ÖNORM EN13564-1, izdaja 2002-10-01 in so lahko uporabljene za preprečevanje povratnega toka v prostorih pod nivojem zastojne vode po tipih za nefekalne ali za fekalne odplake tudi v smislu der ÖNORM B2501, Ausgabe 2002-07-01.

- za fekalne odplake

Zapora povratnega toka z 2 avtomatsko delujočima nerjavečima jeklenima loputama, ročnim zapiranjem in čistilno odprtino.

HL710.2 DN110
HL712.2 DN125
HL715.2 DN160
HL720.2 DN200

Zapora povratnega toka z elektronsko krmiljeno nerjavečo jekleno loputo, ročnim zapiranjem in čistilno odprtino. Vmesnik za priključitev na PC ali hišno komando.

HL710.2EPC DN110
HL712.2EPC DN125
HL715.2EPC DN160

- za fekalne odplake

Zapora povratnega toka z avtomatsko delujočo nerjavečo jekleno loputo

HL710 DN110
HL712 DN125
HL715 DN160
HL720 DN200

Zapora povratnega toka z avtomatsko delujočo nerjavečo jekleno loputo, ročnim zapiranjem in čistilno odprtino

HL710.1 DN110
HL712.1 DN125
HL715.1 DN160
HL720.1 DN200

HL70

PE-talni odtok DN75/110, horizontalni s tesnilno prirobnico, smradno zaporo, varovanjem povratnega toka (avtomatsko delujočim in mehansko nastavljivim), čistilno odprtino, 3 možnostmi dotoka DN50/40, skrajšljivim okvirnim nastavkom 12 - 70 mm / 123 x 123 mm in nerjavečo jekleno rešetko 115 x 115 mm. Gradbena zaščita je vsebovana s pošiljko.
> tesnenje s tesnilno garnituro serije HL83

HL70G

PE-talni odtok DN75/110, horizontalni s tesnilno prirobnico, smradno zaporo, varovanjem povratnega toka (avtomatsko delujočim in mehansko nastavljivim), čistilno odprtino, 3 možnostmi dotoka DN50/40, skrajšljivim plastičnim nastavkom 34 – 78 mm, lito železnim okvirjem 150 x 150 mm in rešetko 137 x 137 mm. Gradbena zaščita je vsebovana s pošiljko.
> tesnenje s tesnilno garnituro serije HL83

HL77

Horizontalni kletni odtok DN110 s snemljivo 3-kratno zaporo povratnega toka (2x avtomatsko, 1x ročno zapiranje) plastična rešetka 180 x 125 mm, vzdrževalna odprtina 180 x 125 mm in vedro za mulj.

HL77.1

Horizontalni kletni odtok DN110 z dovodom DN50, snemljivo 3-kratno zaporo povratnega toka (2x avtomatsko, 1x ročno zapiranje) plastična rešetka 180 x 125 mm, vzdrževalna odprtina 180 x 125 mm in vedro za mulj.