HL600NKatalog / sabirnica za kišnicu ( kišni kolektor )Kolektor za kišnicu DN110/125, kuglasti zglob, hvatač lišća, protusmradna klapna, otvor za čišćenje s poklopcem i prijelaznim spojnicama na kišnu vertikalu  HL600NGKatalog / sabirnica za kišnicu ( kišni kolektor )Kišni kolektor DN110/125 za zaokretnim izlazom (podesiv od 0°- 90°), suhi zatvarač zadaha (klapna)  HL600NGHOKatalog / sabirnica za kišnicu ( kišni kolektor )Kolektor za kišnicu sa bočnim priključkom DN110 i izlazom DN110/125, suhi zatvarač zadaha (klapna), sa kuglastim zglobom, hvatačem lišća, suhim zatvaračem zadaha otpornim na smrzavanje i otvorom za čišćenje s poklopcem  HL600NHOKatalog / sabirnica za kišnicu ( kišni kolektor )Kolektor za kišnicu sa bočnim priključkom DN110 i izlazom DN110/125, sa kuglastim zglobom, hvatačem lišća, suhim zatvaračem zadaha otpornim na smrzavanje i otvorom za čišćenje s poklopcem  HL601Katalog / sabirnica za kišnicu ( kišni kolektor )Nastavni element 5 cm za seriju HL600  HL601IKatalog / sabirnica za kišnicu ( kišni kolektor )Nastavak za individualnu ispunu za HL600N/HL600HNO, za ispunu šljunkom ili pločicama  HL660/2Katalog / sabirnica za kišnicu ( kišni kolektor )Kišni kolektor DN110/125 sa hvatačem lišća, prelaznim prstenovima d 75-110mm i suhim zatvaračem mirisa (klapna) otpornim na smrzavanje.  HL660/2-80Katalog / sabirnica za kišnicu ( kišni kolektor )Kišni kolektor DN110/125 sa hvatačem lišća, prelaznim prstenom d 80mm i suhim zatvaračem mirisa (klapna) otpornim na smrzavanje.  HL660EKatalog / sabirnica za kišnicu ( kišni kolektor )Kišni kolektor DN110/125 sa hvatačem lišća, prelaznim prstenovima d 75-110mm i suhim zatvaračem mirisa (klapna) otpornim na smrzavanje.

Cookies/Web-Analysis

This site uses Google Analytics. These cookies may track things such as how long you spend on the site and the pages that you visit so we can continue to produce engaging content.