HL600NKatalog / Lapač strešných naplavenínLapač strešných naplavenín DN 110/125 s otočným kĺbom, záchytným košom, zápachovou klapkou, čistiacim otvorom a nadstavcami  HL600NGKatalog / Lapač strešných naplavenínLapač strešných naplavenín DN110/125 s kĺbom na odtoku, lapačom nečistôt, protizápachovou nezámrznou klapkou, čistiacim krytom, pohľadové diely z latiny  HL600NGHOKatalog / Lapač strešných naplavenínLapač strešných naplavenín s horizontálnym vstupným pripojením DN 110 a výstupom DN 110/125; pohľadové diely z latiny, s otočným kĺbom, záchytným košom, zápachovou klapkou, čistiacim otvorom a nadstavcami  HL600NHOKatalog / Lapač strešných naplavenínLapač strešných naplavenín s horizontálnym vstupným pripojením DN 110 a výstupom DN 110/125; s otočným kĺbom, záchytným košom, zápachovou klapkou, čistiacim otvorom a nadstavcami  HL601Katalog / Lapač strešných naplavenínNadstavec 50mm  HL601IKatalog / Lapač strešných naplavenínIndividuel-nadstavec pre HL600N/HL600NHO na napĺňanie so štrkom, alebo dlaždicami  HL660/2Katalog / Lapač strešných naplavenínMinimax-Lapač strešných naplavenín DN110/125 s košíkom zachytávajúcim naplaveniny, pasovnými krúžkami d 75-110mm a nezamŕzajúcou protizápachovou klapkou  HL660/2-80Katalog / Lapač strešných naplavenínMinimax-Lapač strešných naplavenín DN110/125 s košíkom zachytávajúcim naplaveniny, pasovným krúžkom d 80mm a nezamŕzajúcou protizápachovou klapkou  HL660EKatalog / Lapač strešných naplavenín Lapač strešných naplavenín so zvislým vstupom na rôzne priemery potrubí a zvislý s výstupom na DN110/125

Cookies/Web-Analysis

This site uses Google Analytics. These cookies may track things such as how long you spend on the site and the pages that you visit so we can continue to produce engaging content.