HL възвратни канални клапи

За взискателните изисквания на сградната канализация се числи и предотвратяването от връщане на вода от уличната канализация. За ефективното предотвратяване проникването на такава канална вода в помещения, намиращи се под нивото на подприщване и снабдени с подови сифони или канали, необходимо е да се монтират канални възвратни клапи. За тези цели HL предлага един комплексен, добре обмислен асортимент от клапи, от обикновената единична клапа до електронните клапи, управляеми със сензори. Широко отварящия се клапен елемент от неръждаема стомана, лесен за манипулация ръчен затвор (аварийно затваряне), голям отвор за почистване, респективно ревизионен отвор, масивен уплътнителен гумен елемент, това са особените отличителни характеристики на високото качество и производство на тези клапи. Разбира се, възвратните канални клапи от всички модели отговарят на изискванията от нормата ÖNORM EN13564-1, издание 2002-10-01 за канални води с или без фекалии. Те могат да се монтират на сградните отклонения, предпазвайки помещения, намиращи се под нивото на подприщване в смисъла на ÖNORM B2501, издание 2002-07-01 и в зависимост от типа им се използват за канални води натоварени с фекалии или без фекалии.

- за канални води с фекалии

Възвратна канална клапа с 2 автоматично действащи клапни елемента от неръждаема стомана, допълнителен ръчен затвор и ревизионен капак

HL710.2 DN110
HL712.2 DN125
HL715.2 DN160
HL720.2 DN200

Възвратна канална клапа с автоматично електронно управляем клапен елемент от неръждаема стомана, допълнителен ръчен затвор и ревизионен капак. Възможност за връзка към PC или към алармената система на сградата

HL710.2EPC DN110
HL712.2EPC DN125
HL715.2EPC DN160

- за канални води без фекалии

Възвратна канална клапа с автоматично действащ клапен елемент от неръждаема стомана и ревизионен капак

HL710 DN110
HL712 DN125
HL715 DN160
HL720 DN200

Възвратна канална клапа с автоматично действащ клапен елемент от неръждаема стомана, допълнителен ръчен затвор и ревизионен капак

HL710.1 DN110
HL712.1 DN125
HL715.1 DN160
HL720.1 DN200

HL70

Подов сифон DN75/110, странично оттичане, фланец за хидроизолацията, воден затвор, автоматична възвратна клапа + ръчно затваряне, ревизионен отвор, 3 допълнителни входа DN50/40, наставка с рамка 115 х 115мм и променяема височина 12 - 70мм, решетка 123 х 123мм от неръждаема стомана и полирана. Защитната капачка при монтажа се съдържа в опаковката.
> връзката с хидроизолации става с гарнитурите от серия HL83

HL70G

Подов сифон DN75/110 странично оттичане, фланец за хидроизолацията, воден затвор, автоматична възвратна клапа + ръчно затваряне, ревизионен отвор, 3 допълнителни входа DN50/40, пластмасова наставка с рамка от чугун 150х150 мм и променяема височина 34-78 мм, решетка 137 х 137 мм от чугун. Защитната капачка при монтажа се съдържа в опаковката.
> връзката с хидроизолации става с гарнитурите от серия HL83

HL77

Подов сифон за сутерен DN110, странично оттичане, 3 възвратни клапи разглобяеми (2 автоматично действащи и 1 ръчен затвор), пластмасова решетка 180 х 125 мм, ревизионен отвор 180 х 125 мм, пясъкоуловител

HL77.1

Подов сифон за сутерен DN110, странично оттичане, 1 допълнителен вход DN50, 3 възвратни клапи разглобяеми (2 автоматично действащи и 1 ръчен затвор), пластмасова решетка 180х125 мм, ревизионен отвор 180х125 мм, пясъкоуловител

Cookies/Web-Analysis

This site uses Google Analytics. These cookies may track things such as how long you spend on the site and the pages that you visit so we can continue to produce engaging content.