Zpětné armatury proti vzduté vodě

K nejnáročnějším úkolům při odvodnování budov patří zamezení zpětnému vzdutí. Aby se zabránilo vnikání vzduté vody ze stokové sítě do prostor se zařizovacími předměty nebo vpustmi, které leží pod hladinou zpětného vzdutí, lze podle čSN EN 12056-4v některých případech použít zpětných armatur. Další požadavky pro použití jednotlivých typů, instalaci a provoz zpětných armaturstanovuje čSN 75 6760 platná od května 2003. Firma HL řeší problém ochrany před vzdutou vodou prostřednictvím kompletního sortimentu výrobků. Zpětné armatury konstrukční řady HL710.2 až HL715.2 EPC tak poskytují spolehlivou ochranu na potrubích,kterými protéká odpadní voda s obsahem fekálií. Tato série odpovídá nejen čSN EN 13564-1 (13 6370), ale navíc se vyznačuje vysokým technickým standardem, snadnou montáží a pro uživatele jednoduchou údržbou.Pro kompletaci sortimentu má firma HLve výrobním programu samozřejmě také zpětné armatury pro instalaci na potrubí, kterým protékají odpadní vody bez fekálií. Pro tento účel jsou osazovány HL710 až HL720.1.

- pro odpadní vody s obsahem fekálií

Automatická zpětná armatura proti vzduté vodě se dvěma klapkami z nerezové oceli, s přídavným ručním zajištěním klapky a revizním čistícím krytem

HL710.2 DN110
HL712.2 DN125
HL715.2 DN160
HL720.2 DN200

Automatická zpětná armatura proti vzduté vodě s elektronicky řízenou klapkou z ušlechtilé oceli, s možností ručního uzavírání a s otvorem pro čištění. Rozhraní pro připojení k PC nebo k dispečerskému pracovišti v budově.

Optická i akustická signalizace na ovládacím modulu

HL710.2EPC DN110
HL712.2EPC DN125
HL715.2EPC DN160

- pro odpadní vody bez obsahu fekálií

Automatická zpětná armatura proti vzduté vodě s klapkou z nerezové oceli a revizním čistícím krytem

HL710 DN110
HL712 DN125
HL715 DN160
HL720 DN200

Automatická zpětná armatura proti vzduté vodě s klapkou z nerezové oceli a revizním čistícím krytem s přídavným ručním zajištěním klapky

HL710.1 DN110
HL712.1 DN125
HL715.1 DN160
HL720.1 DN200

HL70

Podlahová vpust DN75/110 s vodorovným odtokem, s izolačním límcem, s automatickým a ručním uzávěrem proti vzduté vodě, se zápachovým uzávěrem, 3 boční přítokové trubky DN 40/50, s plastovým výškově stavitelným nástavcem 12 - 70mm a rámečkem 123x123mm, mřížkou z nerezové oceli 115x115 mm. Stavební kryt v balení .
> izolovatelná pomocí izolační soupravy série HL83

HL70G

Podlahová vpust DN75/110 s vodorovným odtokem, s izolačním límcem, s automatickým a ručním uzávěrem proti vzduté vodě, se zápachovým uzávěrem, 3 boční přítokové trubky DN 40/50, s plastovým výškově stavitelným nástavcem 34 - 78mm, rámečkem 150x150mm a mřížkou z litiny 137x137 mm. Stavební kryt v balení. dodávky.
> utěsnitelné pomocí izolační soupravy HL83 Serie

HL77

Podlahová vpust DN110 s vodorovným odtokem, s 3 – násobným uzávěrem proti vzduté vodě (2x automatický, 1x ruční), s plastovou vtokovou mřížkou 180 x 125 mm, revizním poklopem a lapačem nečistot.

HL77.1

Podlahová vpust DN110 s vodorovným odtokem, s možností boční přípojky DN50, s 3 – násobným uzávěrem proti vzduté vodě (2x automatický, 1x ruční), s plastovou vtokovou mřížkou 180 x 125 mm, revizním poklopem a lapačem nečistot.