HL Spätné klapky

ZJednou z požiadaviek pri odkanalizovaní budov je aj zabránenie spätnému toku v kanalizácií. K dosiahnutiu tohoto stavu je potrebné použit’ zariadenia, ktoré ochránia priestory nachádzajúce sa pod úrovnou vzdutia. K takýmto patria rôzne typy klapiek a vpustov, ktoré sú vybavené na tento út’el a tak môžu zabránit’ vel’kým škodám. HL ponúka v tomto segmente vel’mi širokú škálu výrobkov od tých najjednoduchších klapiek až po tie najzložitejšie, vybavené elektronikou. Uzatváracie klapky z nerezu, so schopnost’ou sa úplne otvorit’, s možnost’ou jednoduchého dodatočného ručného ovládania (bezpečnostné uzatváranie). Vel’ký čistiaci resp. kontrolný otvor. Spätné klapky ponúkajú vysokú mieru tesnosti prostredníctvom kvalitnej gumennej manžety, ktoré im zabezpečujú vysokú mieru kvality pri konštrukcií, zhotovovaní a tým aj ich funkcií.Samozrejme ,že spätné klapky zodpovedajú všetkým stavebným normám a predpisom na základe EN-SK13564-1, vydanej 1. 10. 2002 a môžu podl’a jednotlivých typov byt’ použité ako pre bezfekálnu, tak aj pre fekálnu kanalizáciu, aby tak zabránili vzdutiu (opačnému toku) pod úrovnou možného vzdutia v zmysle noriem.

- pre fekálie obsahujúce kanalizácie

Spätná klapka s 2 automaticky pracujúcimi nerezovými klapkami, s ručným zaistením a čistiacim otvorom

HL710.2 DN110
HL712.2 DN125
HL715.2 DN160
HL720.2 DN200

Spätná klapka s automaticky pracujúcou nerezovou klapkou, s ručným zaistením a čistiacim otvorom

HL710.2EPC DN110
HL712.2EPC DN125
HL715.2EPC DN160

- pre daždové kanalizácie

Spätná klapka s automaticky pracujúcou nerezovou klapkou a čistiacim otvorom

HL710 DN110
HL712 DN125
HL715 DN160
HL720 DN200

Spätná klapka s automaticky pracujúcou nerezovou klapkou, s ručným zaistením a čistiacim otvorom

HL710.1 DN110
HL712.1 DN125
HL715.1 DN160
HL720.1 DN200

HL70

PE-Podlahový vpust DN75/110 horizontálny s izolačnou prírubou, protizápachovým uzáverom, ochranou proti vzdutiu (automaticky pracujúcou a mechanicky nastavitel’nou), čistiacim otvorom, 3 prítokmi DN40/50, skrátitel’ným nadstavcom 12-70 mm/123 x 123 mm a nerezovou vtokovou mriežkou 115 x 115 mm, stavebnou krytkou.
- izolovatel’ná so sériou HL83

HL70G

PE-Podlahový vpust DN75/110 horizontálny s izolačnou prírubou, protizápachovým uzáverom, ochranou proti vzdutiu (automaticky pracujúcou a mechanicky nastavitel’nou), čistiacim otvorom, 3 prítokmi DN40/50, skrátitel’ným plastovým nadstavcom 34-78 mm, liatinovým rámikom 150 x 150 mm a liatinovou vtokovou mriežkou 137 x 137 mm, stavebnou krytkou.
- izolovatel’ná so sériou HL83

HL77

Pivničný vpust DN110 horizontálny s vyberatel’ným 3-násobným spätným uzáverom (2x automatickým, 1x ručným), plastová vtoková mriežka 180 x 125 mm, kontrolný otvor 180 x 125 mm a nádobkou na nečistoty

HL77.1

Pivničný vpust DN110 horizontálny s prítokom DN50, vyberatel’ným 3-násobným spätným uzáverom (2x automatickým, 1x ručným), plastová vtoková mriežka 180 x 125 mm, kontrolný otvor 180 x 125 mm a nádobkou na nečistoty

Cookies/Web-Analysis

This site uses Google Analytics. These cookies may track things such as how long you spend on the site and the pages that you visit so we can continue to produce engaging content.