HL Spätné klapky

ZJednou z požiadaviek pri odkanalizovaní budov je aj zabránenie spätnému toku v kanalizácií. K dosiahnutiu tohoto stavu je potrebné použit’ zariadenia, ktoré ochránia priestory nachádzajúce sa pod úrovnou vzdutia. K takýmto patria rôzne typy klapiek a vpustov, ktoré sú vybavené na tento út’el a tak môžu zabránit’ vel’kým škodám. HL ponúka v tomto segmente vel’mi širokú škálu výrobkov od tých najjednoduchších klapiek až po tie najzložitejšie, vybavené elektronikou. Uzatváracie klapky z nerezu, so schopnost’ou sa úplne otvorit’, s možnost’ou jednoduchého dodatočného ručného ovládania (bezpečnostné uzatváranie). Vel’ký čistiaci resp. kontrolný otvor. Spätné klapky ponúkajú vysokú mieru tesnosti prostredníctvom kvalitnej gumennej manžety, ktoré im zabezpečujú vysokú mieru kvality pri konštrukcií, zhotovovaní a tým aj ich funkcií.Samozrejme ,že spätné klapky zodpovedajú všetkým stavebným normám a predpisom na základe EN-SK13564-1, vydanej 1. 10. 2002 a môžu podl’a jednotlivých typov byt’ použité ako pre bezfekálnu, tak aj pre fekálnu kanalizáciu, aby tak zabránili vzdutiu (opačnému toku) pod úrovnou možného vzdutia v zmysle noriem.

- pre fekálie obsahujúce kanalizácie

Spätná klapka s 2 automaticky pracujúcimi nerezovými klapkami, s ručným zaistením a čistiacim otvorom

HL710.2 DN110
HL712.2 DN125
HL715.2 DN160
HL720.2 DN200

Spätná klapka s automaticky pracujúcou nerezovou klapkou, s ručným zaistením a čistiacim otvorom

HL710.2EPC DN110
HL712.2EPC DN125
HL715.2EPC DN160

- pre daždové kanalizácie

Spätná klapka s automaticky pracujúcou nerezovou klapkou a čistiacim otvorom

HL710 DN110
HL712 DN125
HL715 DN160
HL720 DN200

Spätná klapka s automaticky pracujúcou nerezovou klapkou, s ručným zaistením a čistiacim otvorom

HL710.1 DN110
HL712.1 DN125
HL715.1 DN160
HL720.1 DN200

HL70

PE-Podlahový vpust DN75/110 horizontálny s izolačnou prírubou, protizápachovým uzáverom, ochranou proti vzdutiu (automaticky pracujúcou a mechanicky nastavitel’nou), čistiacim otvorom, 3 prítokmi DN40/50, skrátitel’ným nadstavcom 12-70 mm/123 x 123 mm a nerezovou vtokovou mriežkou 115 x 115 mm, stavebnou krytkou.
- izolovatel’ná so sériou HL83

HL70G

PE-Podlahový vpust DN75/110 horizontálny s izolačnou prírubou, protizápachovým uzáverom, ochranou proti vzdutiu (automaticky pracujúcou a mechanicky nastavitel’nou), čistiacim otvorom, 3 prítokmi DN40/50, skrátitel’ným plastovým nadstavcom 34-78 mm, liatinovým rámikom 150 x 150 mm a liatinovou vtokovou mriežkou 137 x 137 mm, stavebnou krytkou.
- izolovatel’ná so sériou HL83

HL77

Pivničný vpust DN110 horizontálny s vyberatel’ným 3-násobným spätným uzáverom (2x automatickým, 1x ručným), plastová vtoková mriežka 180 x 125 mm, kontrolný otvor 180 x 125 mm a nádobkou na nečistoty

HL77.1

Pivničný vpust DN110 horizontálny s prítokom DN50, vyberatel’ným 3-násobným spätným uzáverom (2x automatickým, 1x ručným), plastová vtoková mriežka 180 x 125 mm, kontrolný otvor 180 x 125 mm a nádobkou na nečistoty