Кондензатен сифон за вграждане с хигиенен адаптор за свързване, според ÖNORM H6020: 2015, например за болници, клиники, старчески домове; за сигурно без миризми отвеждане на кондензната вода от климатични, вентилационни и отоплителни системи в канализационната мрежа. Касета с воден затвор осигурена срещу изсъхване и лесна за почистване. Възможност за свързване с тръби от Ø 20 - 32 мм външен диаметър (минималния вътрешен диаметър е 18 мм). Предпазен монтажен капак за срязване по дълбочина. Минимална дълбочина за монтаж 60 мм.