(bg) Building Information Modeling

Kакво означава BIM ?
Терминът Building Information Modeling (накратко BIM; на немски: Gebäudedatenmodellierung) описва един метод за оптимизирано проектиране, изпълнение и управление на сгради с помощта на софтуер. При това всички съществени данни на сградата са цифрово записани, комбинирани и свързани. Сградата е визуализирана - както като виртуален сграден модел, така и геометрично (компютърен модел). Building Information Modeling се използва както в строителната индустрия за строително проектиране и изпълнение, така също и в фасилити мениджмънт.

Идеята зад всичко това:
За сградата трябва да се дадат не само чертежи, но също така и информация за вложените продукти или продуктови групи. Общият резултат е цифров модел на строителния обект.

Стандарти:
Междувременно по тази тема има някои стандарти за BIM.

HL - Part?
HL предоставя на разположение данни за Revit.

След като регистрирате вашия e-mail адрес, можете да смъкнете данните, При разширяване или обновяване на базата данни, вие ще бъдете информирани автоматично по e-mail 

За тази версия, засега само следните Артикули са на разположение:

 

BIM - Video illustration (Youtube)

въведете кода

изисква се код

erforderlich ... необходими данни
optional ... данни по изборCookies/Web-Analysis

This site uses Google Analytics. These cookies may track things such as how long you spend on the site and the pages that you visit so we can continue to produce engaging content.