Воден затвор PRIMUS

'Primus' е воден затвор от нов тип, който работи с или без вода в него. Допълването на подовия сифон с вода вече не е необходимо! Известният стар проблем – проникването на канални миризми през подовия сифон – вече остава в миналото.

Начин на функциониране:

приток на вода "Primus" функционира като традиционните водни затвори: поплавковото тяло се повдига дотолкова, че да може да протича максимално количество вода...
Също когато няма приток на вода, функцията му е идентична с традиционните водни затвори. Каналните газове се спират от водния стълб в затвора...
С времето водния затвор в сифона се изпарява – отдавна известен проблем. Доколкото обаче имаме наличност на воден стълб, каналните газове са спрени...
Когато водата в затвора се изпари, тогава традиционните водни затвори пропускат каналните миризми в помещението – започва да вони! "Primus" предотвратява това, понеже поплавковото тяло ляга върху вертикалната отточна тръба и я уплътнява, като спира каналните газове!

Cookies/Web-Analysis

This site uses Google Analytics. These cookies may track things such as how long you spend on the site and the pages that you visit so we can continue to produce engaging content.