Свързване на подофи сифони с хидроизолационни мембрани

Изолирането на мокри помещения, балкони и тераси против просмукващата се вода, преди всичко уплътняването и изборът на подходящите подови сифони, често създава определени трудности. Голяма част от техническите въпроси, които достигат до нас, засягат тази тема.
С тази статия искаме да ви разкрием възможностите, които предлагат подовите сифони от HL и да ви покажем някои монтажи.

Броят на използваните материали, които са подходящи за хидроизолации, става все по-голям и технологията на тяхното полагане се различава една от друга.
Директното полагане на хидроизолация върху фланеца на подовия сифон, който е направен от РР или РЕ не е надеждно, защото тези материали са с лоши качества на залепване и не встъпват във връзка с разнородните по химичен състав хидроизолационни материали.
Вие можете да направите едно трайно съединение само чрез заваряване, тоест под термично въздействие да се свържат материали от един и същи вид. Ние като производители на висококачествени подови сифони сме си поставили като наш важен приоритет - плътното преминаване между подов сифон и хидроизолация.
На практика това означава да се намерят такива мембрани, които да могат от една страна плътно да се свържат към подовия сифон, а от друга страна да получат трайна и плътна връзка с използваната хидроизолация.
Затова ние Ви предлагаме възможности за механично затягане на мембраната, залепване или заваряване на фабрично фиксирана мембрана към тялото на сифона с еднотипна хидроизолация (напр. полимерни битуми). За тази цел ние предлагаме и 2 възможности за модерните тънкослойни керамични подове – идеалните системи "CeraDrain" и "FlexDrain".

Изолационни гарнитури и притискащи пръстени

серия HL83
серия HL84
серия HL86

Подови сифони със заводски заварени битумни мембрани -Нови изолиращи технологии

CeraDrain
FlexDrain

Cookies/Web-Analysis

This site uses Google Analytics. These cookies may track things such as how long you spend on the site and the pages that you visit so we can continue to produce engaging content.