Защита от пожар от HL

В инсталациите за сградна канализация се използват тръби и подови сифони от горима пластмаса.

Междуетажните плочи, най-вече в обществените сгради, трябва да могат да издържат на пожар в продължение на 90 минути (норма F90). Сигурността на една бетонна плоча се определя от нейното най-слабо място, като например тръбопровод или подов сифон.

Такива тръбни съединения трябва да бъдат осигурени с един огнезащитен елемент R90. Следователно и подовите сифони, като част от тръбопровода са валиден рисков елемент с оглед огнезащитата на междуетажните плочи.
HL интензивно търсеше да разработи практично решение за огнезащита от тип R90, във връзка с пластмасовите подови сифони.

В резултат на това, беше представена една опростена и бърза за монтаж инсталационна система, при която тялото на подовия сифон влиза в един елемент за вграждане. Този елемент е изпълнен с една набъбваща маса, която под въздействие на температура от около 150°C започва да се разпенва и така затваря надеждно отвора в междуетажната плоча, направен за преминаване на подовия сифон и тръбата под него.

Така нито топлина, нито огън, нито задушливи или отровни газове могат да се разпространяват през този отвор.

Следните огнезащитни елементи са вече на разположение:

HL830 огнезащитен елемент срещу пожар R 120/90 - подходящ за сифон HL511KE
HL840 огнезащитен елемент срещу пожар R 120/90 - подходящ за серия HL310N
HL850 огнезащитен елемент срещу пожар R 120/90 - подходящ за серия HL317
HL860 огнезащитен елемент срещу пожар R 120/90 - подходящ за серия „Perfekt“: HL606 – HL616 (DN110 с долно оттичане)