Защита от пожар от HL

В инсталациите за сградна канализация се използват тръби и подови сифони от горима пластмаса.

Междуетажните плочи, най-вече в обществените сгради, трябва да могат да издържат на пожар в продължение на 90 минути (норма F90). Сигурността на една бетонна плоча се определя от нейното най-слабо място, като например тръбопровод или подов сифон.

Такива тръбни съединения трябва да бъдат осигурени с един огнезащитен елемент R90. Следователно и подовите сифони, като част от тръбопровода са валиден рисков елемент с оглед огнезащитата на междуетажните плочи.
HL интензивно търсеше да разработи практично решение за огнезащита от тип R90, във връзка с пластмасовите подови сифони.

В резултат на това, беше представена една опростена и бърза за монтаж инсталационна система, при която тялото на подовия сифон влиза в един елемент за вграждане. Този елемент е изпълнен с една набъбваща маса, която под въздействие на температура от около 150°C започва да се разпенва и така затваря надеждно отвора в междуетажната плоча, направен за преминаване на подовия сифон и тръбата под него.

Така нито топлина, нито огън, нито задушливи или отровни газове могат да се разпространяват през този отвор.

Следните огнезащитни елементи са вече на разположение:

HL830 огнезащитен елемент срещу пожар R 120/90 - подходящ за сифон HL511KE
HL840 огнезащитен елемент срещу пожар R 120/90 - подходящ за серия HL310N
HL850 огнезащитен елемент срещу пожар R 120/90 - подходящ за серия HL317
HL860 огнезащитен елемент срещу пожар R 120/90 - подходящ за серия „Perfekt“: HL606 – HL616 (DN110 с долно оттичане)

Cookies/Web-Analysis

This site uses Google Analytics. These cookies may track things such as how long you spend on the site and the pages that you visit so we can continue to produce engaging content.