HL3преглед на продукта / Кухненски сифони / ПринадлежностиВъзвратна клапа 1"  HL6преглед на продукта / Кухненски сифони / ПринадлежностиДвойнa връзка за пералня 6/4" (за 2бр. връзки HL19 на 3/4" шлаух)  HL10/40преглед на продукта / Кухненски сифони / ПринадлежностиУдължителна тръба DN40  HL10/50преглед на продукта / Кухненски сифони / ПринадлежностиУдължителна тръба DN50  HL11/40преглед на продукта / Кухненски сифони / ПринадлежностиУдължително коляно 90°, DN40  HL11/50преглед на продукта / Кухненски сифони / ПринадлежностиУдължително коляно 90°, DN50  HL12.1преглед на продукта / Кухненски сифони / ПринадлежностиРедуциращ пръстен 5/4"x6/4"  HL12.2преглед на продукта / Кухненски сифони / ПринадлежностиПръстен 6/4"x6/4"  HL12.3преглед на продукта / Кухненски сифони / ПринадлежностиРедуциращ пръстен 6/4"х5/4"  HL12.4преглед на продукта / Кухненски сифони / ПринадлежностиРедуциращ пръстен 2"х6/4"  HL13.0/40преглед на продукта / Кухненски сифони / ПринадлежностиПотопяема тръба DN40x6/4", прозрачна, с връзка за пералня (съдомиячна)  HL13/30преглед на продукта / Кухненски сифони / ПринадлежностиПотопяема тръба DN32x5/4" с връзка за пералня, (съдомиячна)  HL13/40преглед на продукта / Кухненски сифони / ПринадлежностиПотопяема тръба DN40x6/4" с връзка за пералня, (съдомиячна)  HL13/50преглед на продукта / Кухненски сифони / ПринадлежностиПотопяема тръба DN50x6/4" с връзка за пералня, (съдомиячна)  HL13-2/40преглед на продукта / Кухненски сифони / ПринадлежностиПотопяема тръба DN40x6/4" с 2 връзки за пералня, (съдомиячна)  HL13G.0/40преглед на продукта / Кухненски сифони / ПринадлежностиПотопяема тръба DN40x6/4" , прозрачна  HL13G/30преглед на продукта / Кухненски сифони / ПринадлежностиПотопяема тръба DN32x5/4"  HL13G/40преглед на продукта / Кухненски сифони / ПринадлежностиПотопяема тръба DN40x6/4"  HL13G/50преглед на продукта / Кухненски сифони / ПринадлежностиПотопяема тръба DN50x6/4"  HL14/90преглед на продукта / Кухненски сифони / ПринадлежностиИзпускател за светъл отвор d 90mm, присъединителна резба 6/4".  HL15-5/4преглед на продукта / Кухненски сифони / ПринадлежностиИзпускател чашка 5/4", присъединителна резба 6/4"  HL15-6/4преглед на продукта / Кухненски сифони / ПринадлежностиИзпускател с чашка 6/4", присъединителна резба 6/4"  HL15U-5/4преглед на продукта / Кухненски сифони / ПринадлежностиИзпускател с преливник, чашка 5/4", присъединителна резба 6/4"  HL15U-6/4преглед на продукта / Кухненски сифони / ПринадлежностиИзпускател с преливник, чашка 6/4", присъединителна резба 6/4"  HL15U-90преглед на продукта / Кухненски сифони / ПринадлежностиИзпускател с преливник 3", присъединителна резба 6/4"  HL22преглед на продукта / Кухненски сифони / ПринадлежностиОтточна тръба за двoйна мивка 6/4"xDN40, 160-510мм  HL23преглед на продукта / Кухненски сифони / ПринадлежностиОтточна тръба за двoйна мивка DN40x6/4"  HL24-5/4преглед на продукта / Кухненски сифони / ПринадлежностиОтточна тръба за двoйна мивка DN40x5/4" с 2 изпускателя  HL24-6/4преглед на продукта / Кухненски сифони / ПринадлежностиОтточна тръба за двoйна мивка DN40x6/4" с 2 изпускателя  HL24U-5/4преглед на продукта / Кухненски сифони / ПринадлежностиОтточна тръба за двoйна мивка DN40x5/4" с 2 изпускателя и преливник  HL24U-6/4преглед на продукта / Кухненски сифони / ПринадлежностиОтточна тръба за двoйна мивка DN40x6/4" с 2 изпускателя и преливник  HL25U-6/4преглед на продукта / Кухненски сифони / ПринадлежностиОтточна тръба за реверсна двoйна мивка DN40, 2 изпускателя на 6/4", преливник  HL26преглед на продукта / Кухненски сифони / ПринадлежностиКомпактна връзка DN40х6/4"  HL27преглед на продукта / Кухненски сифони / ПринадлежностиВръзка за двойна мивка DN40x6/4" променяема височина на второто корито  HL28преглед на продукта / Кухненски сифони / ПринадлежностиВръзка за мивка с три корита DN40x6/4"  HL100/40преглед на продукта / Кухненски сифони / ПродуктиСифон за мивка DN40x6/4", с връзка за пералня, отточна тръба на шарнирна връзка  HL100/50преглед на продукта / Кухненски сифони / ПродуктиСифон за мивка DN50x6/4", с връзка за пералня, отточна тръба на шарнирна връзка  HL100G/40преглед на продукта / Кухненски сифони / ПродуктиСифон за мивка DN40x6/4", отточна тръба на шарнирна връзка  HL100G/50преглед на продукта / Кухненски сифони / ПродуктиСифон за мивка DN50x6/4", отточна тръба на шарнирна връзка  HL126.2/40преглед на продукта / Кухненски сифони / ПродуктиСифон за двойна кухненска мивка DN40х2x6/4", спестяващ място, отточна тръба на шарнирна връзка, допълнителен вход за пералня (съдомиячна) с възвратна клапа  HL126.2/50преглед на продукта / Кухненски сифони / ПродуктиСифон за двойна кухненска мивка DN50х2x6/4", спестяващ място, отточна тръба на шарнирна връзка, допълнителен вход за пералня (съдомиячна) с възвратна клапа  HL126/40преглед на продукта / Кухненски сифони / ПродуктиСифон за кухненска мивка DN40х6/4", спестяващ място, отточна тръба на шарнирна връзка, допълнителен вход за пералня (съдомиячна) с възвратна клапа  HL126/50преглед на продукта / Кухненски сифони / ПродуктиСифон за кухненска мивка DN50х6/4", спестяващ място, отточна тръба на шарнирна връзка, допълнителен вход за пералня (съдомиячна) с възвратна клапа

Cookies/Web-Analysis

This site uses Google Analytics. These cookies may track things such as how long you spend on the site and the pages that you visit so we can continue to produce engaging content.