HL83преглед на продукта / Гарнитури за хидроизолации/Удължители / Гарнитури за хидроизолацииПритискащ пръстен за хидроизолацията към подовите сифони серии 70, 80, 81, 90, 300, 301, 304, 310, 510, мембрана 400х400мм oт EPDM  HL83.0преглед на продукта / Гарнитури за хидроизолации/Удължители / Гарнитури за хидроизолацииПритискащ пръстен за хидроизолацията към подовите сифони серии 70, 80, 81, 90, 300, 301, 304, 310, 510  HL83.Hпреглед на продукта / Гарнитури за хидроизолации/Удължители / Гарнитури за хидроизолацииПритискащ пръстен за хидроизолацията към подовите сифони серии 70, 80, 81, 90, 300, 301, 304, 310, 510, мембрана 400х400 мм oт SBS битум  HL83.Mпреглед на продукта / Гарнитури за хидроизолации/Удължители / Гарнитури за хидроизолацииГарнитура за хидроизолация с каширан маншет  HL83.Pпреглед на продукта / Гарнитури за хидроизолации/Удължители / Гарнитури за хидроизолацииПритискащ пръстен за хидроизолацията към подовите сифони серии 70, 80, 81, 90, 300, 301, 304, 310, 510, с мембрана d 287 мм от PVC  HL83.PPпреглед на продукта / Гарнитури за хидроизолации/Удължители / Гарнитури за хидроизолацииПритискащ пръстен захидроизолация от РР  HL84преглед на продукта / Гарнитури за хидроизолации/Удължители / Гарнитури за хидроизолацииПритискащ пръстен за хидроизолацията към подови сифони и воронки от серии 72.1, 317, удължител HL350.1, мембрана 500х500мм oт EPDM  HL84.0преглед на продукта / Гарнитури за хидроизолации/Удължители / Гарнитури за хидроизолацииПритискащ пръстен за хидроизолацията към подови сифони и воронки от серии 62, 64, 69, 72, 317  HL84.CUпреглед на продукта / Гарнитури за хидроизолации/Удължители / Гарнитури за хидроизолацииПритискащ пръстен за хидроизолацията към подови сифони и воронки от серии 62, 64, 69, 72, 317, мембрана 500х500мм oт медна ламарина  HL84.Eпреглед на продукта / Гарнитури за хидроизолации/Удължители / Гарнитури за хидроизолацииПритискащ пръстен за хидроизолацията към подови сифони и воронки от серии 62, 64, 69, 72, 317, мембрана 500х500мм oт поцинкована ламарина  HL84.Hпреглед на продукта / Гарнитури за хидроизолации/Удължители / Гарнитури за хидроизолацииПритискащ пръстен за хидроизолацията към подови сифони и воронки от серии 62, 64, 69, 72, 317, мембрана 500х500мм oт SBS битум  HL84.Mпреглед на продукта / Гарнитури за хидроизолации/Удължители / Гарнитури за хидроизолацииГарнитура за хидроизолация с каширан маншет  HL85Nпреглед на продукта / Гарнитури за хидроизолации/Удължители / Удължителни елементиУдължителен елемент, височина 227мм, за подови сифони серии 70, 80, 81, 90, 300, 301, 304, 310, 510, с фланец за хидроизолацията(но без гарнитура) и О-ринг пръстен  HL85N-3020преглед на продукта / Гарнитури за хидроизолации/Удължители / Удължителни елементиНаставка с фланец за хидроизолацията(но без гарнитура), O-пръстен и дълбок предпазен капак, подходящ за Серия HL3020  HL85NCпреглед на продукта / Гарнитури за хидроизолации/Удължители / Удължителни елементиУдължителен елемент d 110мм, за подови сифони серии 70, 80, 81, 90, 300, 301, 304, 310, 510, с маншет "CeraDrain" от полимербетон и О-ринг пръстен  HL85NHпреглед на продукта / Гарнитури за хидроизолации/Удължители / Удължителни елементиУдължителен елемент, височина 227мм, за подови сифони серии 70, 80, 81, 90, 300, 301, 304, 310, 510, с мембрана oт SBS битум и О-ринг пръстен  HL86преглед на продукта / Гарнитури за хидроизолации/Удължители / Гарнитури за хидроизолацииПритискащ пръстен за хидроизолацията към подовитe сифони от серията PERFEKT, мембрана 500х500мм oт EPDM  HL86.0преглед на продукта / Гарнитури за хидроизолации/Удължители / Гарнитури за хидроизолацииПритискащ пръстен за хидроизолацията към подовитe сифони от серията PERFEKT  HL86.Hпреглед на продукта / Гарнитури за хидроизолации/Удължители / Гарнитури за хидроизолацииПритискащ пръстен за хидроизолацията към подовитe сифони от серията PERFEKT, мембрана 500х500мм oт SBS битум  HL86.Mпреглед на продукта / Гарнитури за хидроизолации/Удължители / Гарнитури за хидроизолацииГарнитура за хидроизолация с каширан маншет  HL320преглед на продукта / Гарнитури за хидроизолации/Удължители / Удължителни елементиНаставка за HL92, d 89мм, височина 35мм  HL340Nпреглед на продукта / Гарнитури за хидроизолации/Удължители / Удължителни елементиУдължителен елемент d 110мм, с височина 80мм, О-ринг гумен уплътнител.  HL350преглед на продукта / Гарнитури за хидроизолации/Удължители / Удължителни елементиУдължителен елемент d 145мм/155мм за серии HL62,HL64,HL72,HL317  HL350.0преглед на продукта / Гарнитури за хидроизолации/Удължители / Удължителни елементиУдължителен елемент d 145мм/180мм с фланец за хидроизолацията, подходящ за воронките от серии: HL62, HL64, HL72, HL317  HL350.1преглед на продукта / Гарнитури за хидроизолации/Удължители / Удължителни елементиУдължителен елемент d 145мм/180мм, за серии HL62,HL64,HL72,HL317, фланец и притискащ пръстен комплект HL84  HL350.1Hпреглед на продукта / Гарнитури за хидроизолации/Удължители / Удължителни елементиУдължителен елемент d 145мм/180мм за серии HL62,HL64,HL72,HL317 с битумна мембрана  HL350.2преглед на продукта / Гарнитури за хидроизолации/Удължители / Удължителни елементиУдължителен елемент d 145мм/155мм за серии HL62,HL64,HL72,HL317, допълнителен вход DN40  HL618преглед на продукта / Гарнитури за хидроизолации/Удължители / Удължителни елементиУдължителен елемент за PERFEKT, височина 130мм, d 195мм, с фланец(но без гарнитура), за сериите 615 и 616  HL618Hпреглед на продукта / Гарнитури за хидроизолации/Удължители / Удължителни елементиУдължителен елемент за PERFEKT, височина 130мм, d 195мм, фланец с SBS битумна мембрана, за сериите 615 и 616  HL620преглед на продукта / Гарнитури за хидроизолации/Удължители / Удължителни елементиУдължителен елемент d 195мм, височина 105мм  HL3400преглед на продукта / Гарнитури за хидроизолации/Удължители / Удължителни елементиУдължител d 146 mm, h=200 mm, вкл. O-Ring  HL8300преглед на продукта / Гарнитури за хидроизолации/Удължители / Гарнитури за хидроизолацииПритискащ пръстен комплект с маншет от EPDM-мембрана, 500x500 mm  HL8300.0преглед на продукта / Гарнитури за хидроизолации/Удължители / Гарнитури за хидроизолацииПритискащ пръстен от неръждаема стомана  HL8300.Hпреглед на продукта / Гарнитури за хидроизолации/Удължители / Гарнитури за хидроизолацииПритискащ пръстен комплект с маншет от битумна-мембрана, 500x500 mm, към серии сифони HL3100 и HL5100  HL8300.Mпреглед на продукта / Гарнитури за хидроизолации/Удължители / Гарнитури за хидроизолацииГарнитура за хидроизолация с каширан маншет  HL8300.Pпреглед на продукта / Гарнитури за хидроизолации/Удължители / Гарнитури за хидроизолацииГарнитура за PVC хидроизолация, фланец от РVC d 350мм  HL8300.PPпреглед на продукта / Гарнитури за хидроизолации/Удължители / Гарнитури за хидроизолацииГарнитура за TPO хидроизолация, фланец от PP d 350мм  HL8500преглед на продукта / Гарнитури за хидроизолации/Удължители / Удължителни елементиУдължител d 146 mm, h=200 mm с фланец(но без гарнитура за хидроизолация) и O-Ring  HL8500Hпреглед на продукта / Гарнитури за хидроизолации/Удължители / Удължителни елементиУдължител с битумен маншет и О-ринг, за HL3100T и HL5100T

Cookies/Web-Analysis

This site uses Google Analytics. These cookies may track things such as how long you spend on the site and the pages that you visit so we can continue to produce engaging content.