Калкулатор за необходимите щуцери за универсалния редуктор HL801-подземен преход

HL800/160  or HL800P/160
 • min:160 [mm] max:165 [mm]
HL800/125  or HL800P/125
 • min:125 [mm] max:130 [mm]
HL800/110  or HL800P/110
 • min:110 [mm] max:115 [mm]
HL800/63-75  or HL800P/63-75
 • min:63 [mm] max:75 [mm]
HL800.2/63-75  or HL800P.2/63-75
 • min:63 [mm] max:75 [mm]
 • min:63 [mm] max:75 [mm]
HL800/40-50  or HL800P/40-50
 • min:40 [mm] max:50 [mm]
HL800.2/40-50  or HL800P.2/40-50
 • min:40 [mm] max:50 [mm]
 • min:40 [mm] max:50 [mm]
HL801
 • min:8 [mm] max:25 [mm]
 • min:8 [mm] max:33 [mm]
 • min:8 [mm] max:38 [mm]
 • min:8 [mm] max:52 [mm]
Този калкулатор пресмята оптималния набор щуцери за Вашите нужди. През HL801 можете да прекарате максимално 4 тръби или кабели с диаметри от 8 мм до 52 мм.

Моля, задайте външния диаметър на Вашите тръби/кабели

mm
mm
mm
mm

Cookies/Web-Analysis

This site uses Google Analytics. These cookies may track things such as how long you spend on the site and the pages that you visit so we can continue to produce engaging content.