Калкулатор за необходимите щуцери за универсалния редуктор HL801-подземен преход

HL800P/160   HL800/160
 • min:160 [mm] max:165 [mm]
HL800P/125   HL800/125
 • min:125 [mm] max:130 [mm]
HL800P/110   HL800/110
 • min:110 [mm] max:115 [mm]
HL800P/63-75   HL800/63-75
 • min:63 [mm] max:75 [mm]
HL800P.2/63-75   HL800.2/63-75
 • min:63 [mm] max:75 [mm]
 • min:63 [mm] max:75 [mm]
HL800P/40-50   HL800/40-50
 • min:40 [mm] max:50 [mm]
HL800P.2/40-50   HL800.2/40-50
 • min:40 [mm] max:50 [mm]
 • min:40 [mm] max:50 [mm]
HL801
 • min:8 [mm] max:25 [mm]
 • min:8 [mm] max:33 [mm]
 • min:8 [mm] max:38 [mm]
 • min:8 [mm] max:52 [mm]
Този калкулатор пресмята оптималния набор щуцери за Вашите нужди. През HL801 можете да прекарате максимално 4 тръби или кабели с диаметри от 8 мм до 52 мм.

Моля, задайте външния диаметър на Вашите тръби/кабели

mm
mm
mm
mm

Cookies/Web-Analysis

This site uses Google Analytics. These cookies may track things such as how long you spend on the site and the pages that you visit so we can continue to produce engaging content.