Калкулатор за необходимите щуцери за универсалния редуктор HL801-подземен преход

HL800/160  or HL800P/160
 • min:160 [mm] max:165 [mm]
HL800/125  or HL800P/125
 • min:125 [mm] max:130 [mm]
HL800/110  or HL800P/110
 • min:110 [mm] max:115 [mm]
HL800/63-75  or HL800P/63-75
 • min:63 [mm] max:75 [mm]
HL800.2/63-75  or HL800P.2/63-75
 • min:63 [mm] max:75 [mm]
 • min:63 [mm] max:75 [mm]
HL800/40-50  or HL800P/40-50
 • min:40 [mm] max:50 [mm]
HL800.2/40-50  or HL800P.2/40-50
 • min:40 [mm] max:50 [mm]
 • min:40 [mm] max:50 [mm]
HL801
 • min:8 [mm] max:25 [mm]
 • min:8 [mm] max:33 [mm]
 • min:8 [mm] max:38 [mm]
 • min:8 [mm] max:52 [mm]
Този калкулатор пресмята оптималния набор щуцери за Вашите нужди. През HL801 можете да прекарате максимално 4 тръби или кабели с диаметри от 8 мм до 52 мм.

Моля, задайте външния диаметър на Вашите тръби/кабели

mm
mm
mm
mm