HL Hutterer & Lechner GmbH

Произвежда сифони, воронки и свързващи части за санитарни инсталации от пластмаса