Воден затвор Primus blue, комплект. Този воден затвор спира миризмите с или без вода в него. Допълнителното пълнене на сифона вече не е необходимо.