Възвратна канализационна клапа DN110 за вертикален монтаж, автоматично действащ клапен елемент със задвижващо тяло, допълнителен ръчен затвор и ревизионен отвор