Удължител с маншет от PE за заваряване на TPO/FPO-мембрани на химичен базис от РЕ.
Допълнително съдържа в опаковката и плосък листоуловител HL170.