HL72.1Katalog / Podlahové vpusty / horizontálne / Izolačná prírubaPivničný vpust DN110 horizontálny s izolačným tanierom sifónom, plast 147x147mm/138x138mm  HL72.1KKatalog / Podlahové vpusty / horizontálne / Izolačná prírubaTeleso podlahovej vpuste DN75 horizontálnej s izolačným tanierom  HL72.1NKatalog / Podlahové vpusty / horizontálne / Izolačná prírubaPodlahová vpusť DN75/110 horizontálnej s izolačným tanierom , 147x147mm/138x138mm  HL80.1Katalog / Podlahové vpusty / vertikálne / Izolačná prírubaPodlahový vpust DN50/75 otočný,s protizápachovým uzáverom 100x100mm/ 94x94mm  HL80.1RKatalog / Podlahové vpusty / vertikálne / Izolačná prírubaPodlahový vpust DN50/75 otočný s izolačným tanierom, sifónom, d 133mm/d 112mm  HL80.2Katalog / Podlahové vpusty / vertikálne / Izolačná prírubaPodlahový vpust DN50/75 otočný s izolačným tanierom, sifónom, ventilovou platničkou a plexi vertikálnou trubkou 100mm  HL80KKatalog / Podlahové vpusty / vertikálne / Izolačná prírubaPodlahové, balkónové a terasové teleso DN50/75 otočné  HL81.1GKatalog / Podlahové vpusty / vertikálne / Izolačná prírubaPodlahový vpust DN50/75 otočný, sifónom, liatina 150x150mm/137x137mm  HL90KKatalog / Podlahové vpusty / horizontálne / Izolačná prírubaBalkónové a terasové teleso vpuste DN40/50 horizontálne  HL90K-3020Katalog / Podlahové vpusty / horizontálne / Izolačná prírubaPodlahový vpust DN 40/50 horizontálny, so stavebnou hlbokou krytkou, bez nadstavca.  HL90KDKatalog / Podlahové vpusty / horizontálne / Izolačná prírubaTeleso podlahového vpustu s flisovou, nalepenou textíliou na plastovej prírube  HL90PrKatalog / Podlahové vpusty / horizontálne / Izolačná prírubaPodlahový vpust DN40/50 horizontálny s protizápachovým uzáverom Primus, 123x123mm/115x115mm  HL90Pr-3000Katalog / Podlahové vpusty / horizontálne / Izolačná prírubaPodlahový vpust DN40/50 horizontálny s protizápachovým uzáverom Primus, 121x121mm, Klick-Klack, 115x115mm  HL300Katalog / Podlahové vpusty / horizontálne / Izolačná prírubaPodlahový vpust DN50 horizontálny, bočným prítokom DN40/50, 147x147/140x140mm  HL300-3020Katalog / Podlahové vpusty / horizontálne / Izolačná prírubaPodlahový vpust DN 50 horizontálny s prítokom DN40/50 a s nadstavcom s možnosťou nalepenia dlažby 132 x 132 mm/112 x 112 mm  HL300GKatalog / Podlahové vpusty / horizontálne / Izolačná prírubaPodlahový vpust DN50 horizontálny, s bočným prítokom DN40/50, 150x150/137x137mm, z liatiny  HL300KKatalog / Podlahové vpusty / horizontálne / Izolačná prírubaTelo podlahovej vpuste DN50 s horizontálne s izolačným tanierom, sifónom proti vzdutej vode a bočným prítokom DN40/50  HL300K-3020Katalog / Podlahové vpusty / horizontálne / Izolačná prírubaPodlahový vpust DN 50 horizontálny s prítokom DN40/50 a stavebnou hlbokou krytkou, bez nadstavca  HL300RKatalog / Podlahové vpusty / horizontálne / Izolačná prírubaPodlahový vpust DN50 horizontálny, DN40/50, d 131mm a kruhovou krytkou d 112mm  HL304Katalog / Podlahové vpusty / horizontálne / Izolačná prírubaPodlahový vpust DN50 horizontálny, 3 bočnými prítokmi DN40, 147x144/140x140mm  HL304KKatalog / Podlahové vpusty / horizontálne / Izolačná prírubaPodlahový vpust DN50 horizontálny, 3 bočnými prítokmi DN40,  HL304K-3020Katalog / Podlahové vpusty / horizontálne / Izolačná prírubaPodlahový vpust DN 50 horizontálny s 3 bočnými prítokmi DN40 a stavebnou hlbokou krytkou, bez nadstavca.  HL510NKatalog / Podlahové vpusty / horizontálne / Izolačná prírubaPodlahový vpust DN40/50 horizontálny 147x147/140x140mm  HL510N-3000Katalog / Podlahové vpusty / horizontálne / Izolačná prírubaPodlahový vpust DN40/50 horizontálny s protizápachovým uzáverom, 121x121mm KLICK-KLACK/115x115mm  HL510N-3020Katalog / Podlahové vpusty / horizontálne / Izolačná prírubaPodlahový vpust DN 40/50 horizontálny, so zápachovým uzáverom, nadstavcom s možnosťou nalepenia dlažby 132 x 132 mm/112 x 112 mm  HL510N-3120Katalog / Podlahové vpusty / horizontálne / Izolačná prírubaPodlahový vpust DN40/50 horizontálny s protizápachovým uzáverom, 121x121mm KLICK-KLACK/115x115mm "Quadra"  HL510N-3121Katalog / Podlahové vpusty / horizontálne / Izolačná prírubaPodlahový vpust DN40/50 horizontálny s protizápachovým uzáverom, 121x121mm KLICK-KLACK/115x115mm "Seine"  HL510N-3123Katalog / Podlahové vpusty / horizontálne / Izolačná prírubaPodlahový vpustDN40/50 horizontálny s protizápachovým uzáverom, 121x121mm KLICK-KLACK/115x115mm "Orinoco"  HL510N-3124Katalog / Podlahové vpusty / horizontálne / Izolačná prírubaPodlahový vpust DN40/50 horizontálny s protizápachovým uzáverom, 121x121mm KLICK-KLACK/115x115mm "Nil"  HL510N-3125Katalog / Podlahové vpusty / horizontálne / Izolačná prírubaPodlahový vpust DN40/50 horizontálny s protizápachovým uzáverom, 121x121mm KLICK-KLACK/115x115mm "Yukon"  HL510NGKatalog / Podlahové vpusty / horizontálne / Izolačná prírubaPodlahový vpust DN40/50 horizontálny 150x150/137x137mm, liatina  HL510NKKatalog / Podlahové vpusty / horizontálne / Izolačná prírubaTeleso vpuste DN40/50 horizontálne s izolačným tanierom  HL510NK-3020Katalog / Podlahové vpusty / horizontálne / Izolačná prírubaPodlahový vpust DN 40/50 horizontálny, so stavebnou hlbokou krytkou, bez nadstavca.  HL510NPrKatalog / Podlahové vpusty / horizontálne / Izolačná prírubaPodlahový vpust DN40/50 horizontálny, zápachový uzáver PRIMUS 147x147/140x140mm  HL510NPr-3000Katalog / Podlahové vpusty / horizontálne / Izolačná prírubaPodlahový vpust DN40/50 horizontálny s protizápachovým uzáverom PRIMUS, 121x121mm KLICK-KLACK/115x115mm  HL510NPr-3020Katalog / Podlahové vpusty / horizontálne / Izolačná prírubaPodlahový vpust DN 40/50 horizontálny, so zápachovým uzáverom PRIMUS, nadstavcom s možnosťou nalepenia dlažby 132 x 132 mm/112 x 112 mm  HL510NPr-3120Katalog / Podlahové vpusty / horizontálne / Izolačná prírubaPodlahový vpust DN40/50 horizontálny s protizápachovým uzáverom PRIMUS, 121x121mm KLICK-KLACK/115x115mm "Quadra"  HL510NPr-3121Katalog / Podlahové vpusty / horizontálne / Izolačná prírubaPodlahový vpust DN40/50 horizontálny s protizápachovým uzáverom PRIMUS, 121x121mm KLICK-KLACK/115x115mm "Seine"  HL510NPr-3123Katalog / Podlahové vpusty / horizontálne / Izolačná prírubaPodlahový vpust DN40/50 horizontálny s protizápachovým uzáverom PRIMUS, 121x121mm KLICK-KLACK/115x115mm "Orinoco"  HL510NPr-3124Katalog / Podlahové vpusty / horizontálne / Izolačná prírubaPodlahový vpust DN40/50 horizontálny s protizápachovým uzáverom PRIMUS, 121x121mm KLICK-KLACK/115x115mm "Nil"  HL510NPr-3125Katalog / Podlahové vpusty / horizontálne / Izolačná prírubaPodlahový vpust DN40/50 horizontálny s protizápachovým uzáverom PRIMUS, 121x121mm KLICK-KLACK/115x115mm "Yukon"  HL510NPrGKatalog / Podlahové vpusty / horizontálne / Izolačná prírubaPodlahový vpust DN40/50 horizontálny, so sifónom PRIMUS, 150x150/1378x137mm, liatina  HL510NPrRKatalog / Podlahové vpusty / horizontálne / Izolačná prírubaPodlahový vpust DN40/50 horizontálny, sifónom PRIMUS, s kruhový d 133mm/d 112mm  HL510NRKatalog / Podlahové vpusty / horizontálne / Izolačná prírubaPodlahový vpust DN40/50 horizontálny 147x147/140x140mm,d 133/d 112 mm  HL5100Katalog / Podlahové vpusty / horizontálne / Izolačná prírubaPodlahový vpust DN50/75 horizontálny 145x145mm, Klick-Klack/138x138mm  HL5100KKatalog / Podlahové vpusty / horizontálne / Izolačná prírubaTeleso podlahového vpustu DN50/75 horizontálne  HL5100PrKatalog / Podlahové vpusty / horizontálne / Izolačná prírubaPodlahový vpust DN50/75 horizpntálny s protizápachovým uzáverom "Primus", 145x145mm, Klick-Klack/138x138mm

Cookies/Web-Analysis

This site uses Google Analytics. These cookies may track things such as how long you spend on the site and the pages that you visit so we can continue to produce engaging content.