Protizápachový uzáver PRIMUS

PRIMUS je nový typ zápachového uzáveru, ktorý pracuje ako s vodou, tak aj bez nej. Dopĺňanie sifónov vodou už nie je viac potrebné!
Starý známy problém-zápach cez podlahový vpust-je tak minulosťou.

Tu je princíp fungovania:

Vo východiskovej situácií zabranuje vystupujúcim kanalizačným plynom voda nachádzajúca sa v sifóne
Pri prítoku vody pracuje „PRIMUS“ podobne ako klasický vodný uzáver - plávajúca časť na nadvihne, aby umožnila prietoku maximálneho množstva vody...
Aj keď nepriteká žiadna voda do sifónu, je funkcia identická. Kanalizačné plyny budú z dôvodu vody obsiahnutej v sifóne uzavreté...
Pôsobením času sa voda stráca-je to vo všetkých krajinách známy fenomén. Pokiaľ je ešte dostatok vody v sifóne, kanalizačné plyny zostávajú stále uzavreté...
Keď sa kvapalina, ktorá uzatvárala prístup kanalizačných plynov vyparí, potom dochádza u klasických sistémov ku problému.
Kanalizačné plyny môžu vystupovat - a to smrdí! „PRIMUS“ tomu zabráni a to tak, že plávajúca časť sa „posadí“ na prepadovú trubicu, uzatvori otvor a tým zadrží zápach.