Protizápachový uzáver PRIMUS

PRIMUS je nový typ zápachového uzáveru, ktorý pracuje ako s vodou, tak aj bez nej. Dopĺňanie sifónov vodou už nie je viac potrebné!
Starý známy problém-zápach cez podlahový vpust-je tak minulosťou.

Tu je princíp fungovania:

Vo východiskovej situácií zabranuje vystupujúcim kanalizačným plynom voda nachádzajúca sa v sifóne
Pri prítoku vody pracuje „PRIMUS“ podobne ako klasický vodný uzáver - plávajúca časť na nadvihne, aby umožnila prietoku maximálneho množstva vody...
Aj keď nepriteká žiadna voda do sifónu, je funkcia identická. Kanalizačné plyny budú z dôvodu vody obsiahnutej v sifóne uzavreté...
Pôsobením času sa voda stráca-je to vo všetkých krajinách známy fenomén. Pokiaľ je ešte dostatok vody v sifóne, kanalizačné plyny zostávajú stále uzavreté...
Keď sa kvapalina, ktorá uzatvárala prístup kanalizačných plynov vyparí, potom dochádza u klasických sistémov ku problému.
Kanalizačné plyny môžu vystupovat - a to smrdí! „PRIMUS“ tomu zabráni a to tak, že plávajúca časť sa „posadí“ na prepadovú trubicu, uzatvori otvor a tým zadrží zápach.

Cookies/Web-Analysis

This site uses Google Analytics. These cookies may track things such as how long you spend on the site and the pages that you visit so we can continue to produce engaging content.