Materiály

Všetky materiály podliehajú nepretržitej výrobnej kontrole. Ďalej sú výrobky označované znakom výstupnej kontroly, ktorá zodpovedá ONORM. Ohl'adom zvaritel'nosti našich PE vpustí so všetkými na trhu sa nachádzajúcimi výrobcami PE- potrubných systémov máme certifikát „Rakúskeho inštitútu pre plastové materiály.

Liatina

Materiál podle je DIN EN1561 EN-GJL-200 šedá litina s lamelárním grafitem. Při dodání jsou díly opatřeny černou barvou, která slouží jako ochrana při přepravě. Díky svým přírodním vlastnostem jsou v průběhu času možné povrchové jevy koroze, které nemají negativní vliv na pevnost a funkci.

Fólie

Polymérbitumen

Polymérasfaltový pás s elastomeromé, polyestervlies 235g/m²
Hrúbka 4,5 mm, zodpovedá DIN52133, DIN52123, a DIN4102(stabilný voči letiacemu plameňu a sálajúcemu teplu), stály proti všetkým v atmosfére sa nachádzajúcim chemikáliám, zvaritel'ný pomocou ručného propánového horáku .

EPDM (Ethylen-Propylen-Terpolymer)

Viacúčelová izolácia, obojstranne rastrovaná, stála pred ozónom, UV a IR žiareniu podl'a DIN 4062, DIN4102, v stavebnej triede „B2“ (stála proti letiacemu plameňu a sálavému teplu). 1,0-1,2 mm hrubá, Hmotnost' 1,2 až 1,4 kg/m². Lepit' možno na živičnú izoláciu, alebo studenú lepiacu masu.

Olovo (Pb 0,15%Sb)

1mm hrubá olovenná izolačná fólia k tradičným olovenným izoláciám, je na olovenné pásy (možné kúpit' aj u HL) naletovaná.

Flisovaná kašírovaná fólia

Flisovaná kašírovaná fólia - flisovaná z vrchu aj zo spodu, dlhodobo plastickým, nestarnúcim, termoplastickým elastomérom 0,7 mm hrubým, hmotnosť 360g/m², pre altternatívne izolácie s 2-zložkovými epoxydovými vytvrdzovadlami a 2-komponentnými umelohmotnými disperziami.

Cookies/Web-Analysis

This site uses Google Analytics. These cookies may track things such as how long you spend on the site and the pages that you visit so we can continue to produce engaging content.