HL68F.0/110Katalog / 12 Balkóny a terasy / horizontálne / Izolačná prírubaAtikový odtok s PP přírubou a PP připojovací trubkou DN110  HL68F.0/50Katalog / 12 Balkóny a terasy / horizontálne / Izolačná prírubaAtikový odtok s PP přírubou a PP připojovací trubkou DN50  HL68F.0/75Katalog / 12 Balkóny a terasy / horizontálne / Izolačná prírubaAtikový odtok s PP přírubou a PP připojovací trubkou DN75  HL68H.0/110Katalog / 12 Balkóny a terasy / horizontálne / Izolačná prírubaAtikový odtok s asfaltovou manžetou a PP připojovací trubkou DN110  HL68H.0/50Katalog / 12 Balkóny a terasy / horizontálne / Izolačná prírubaAtikový odtok s asfaltovou manžetou a PP připojovací trubkou DN50  HL68H.0/75Katalog / 12 Balkóny a terasy / horizontálne / Izolačná prírubaAtikový odtok s asfaltovou manžetou a PP připojovací trubkou DN75  HL68KFKatalog / 12 Balkóny a terasy / horizontálne / Izolačná prírubaAtikový odtok s PP prírubou bez odtokového potrubia  HL68KHKatalog / 12 Balkóny a terasy / horizontálne / Izolačná prírubaAtikový odtok s asfaltovou manžetou bez odtokového potrubia  HL68KPKatalog / 12 Balkóny a terasy / horizontálne / Izolačná prírubaAtikový odtok s PVC prírubou bez odtokového potrubia  HL68P.0/110Katalog / 12 Balkóny a terasy / horizontálne / Izolačná prírubaAtikový odtok s PVC prírubou a PP pripojovacím potrubím DN110  HL68P.0/50Katalog / 12 Balkóny a terasy / horizontálne / Izolačná prírubaAtikový odtok s PVC prírubou a PP pripojovacím potrubím DN50  HL68P.0/75Katalog / 12 Balkóny a terasy / horizontálne / Izolačná prírubaAtikový odtok s PVC prírubou a PP pripojovacím potrubim DN75  HL73.0Katalog / 12 Balkóny a terasy / vertikálneZásuvný podlahový vpust DN110, bez prirubový  HL73.2Katalog / 12 Balkóny a terasy / vertikálneZásuvný podlahový vpust DN110 s nezámrznou zápachovou klapkou, bez prirubový  HL80Katalog / 12 Balkóny a terasy / vertikálne / Izolačná prírubaBalkónový a terasový vpust DN50/75 otočný, nezamŕzajúcou protizápachovou klapkou, 123x123mm/ 115x115mm  HL80-3020Katalog / 12 Balkóny a terasy / vertikálne / Izolačná prírubaBalkónový a terasový vpust DN50/75 s otočným odtokom, nezámrznou protizápachovou klapkou, nadstavcom s možnosťou nalepenia dlažby 132 x 132 mm/112 x 112 mm  HL80CKatalog / 12 Balkóny a terasy / vertikálne / Cera DrainBalkónový a terasový vtok DN50/75 otočný s polymérbetónovým límcom, nezamŕzajúcou protizápachovou klapkou, 123x123mm/ 115x115mm  HL80CRKatalog / 12 Balkóny a terasy / vertikálne / Cera DrainBalkónový a terasový vtok DN50/75 s otočným kľbom, polymerbetónovým límcom a nezamŕzajúcou protizápachovou klapkou, kruhový d 133mm/d 112mm  HL80HKatalog / 12 Balkóny a terasy / vertikálne / Príruba s manžetou so živičnej izolácieBalkónový a terasový vtok DN50/75 otočný s bitumenovou (asfaltovou) izoláciou, nezamŕzajúcou protizápachovou klapkou, 123x123mm/ 115x115mm  HL80HRKatalog / 12 Balkóny a terasy / vertikálne / Príruba s manžetou so živičnej izolácieBalkónový a terasový vtok DN50/75 otočný s bitumenovou (asfaltovou) izoláciou, nezamŕzajúcou protizápachovou klapkou, d 131mm/d 112mm  HL80RKatalog / 12 Balkóny a terasy / vertikálne / Izolačná prírubaBalkónový a terasový vtok DN50/75 otočný s izolačným tanierom, nezámrznou zápachovou klapkou, kruhovounerezovou krykou a rámikom d 133mm/d 112mm  HL81GKatalog / 12 Balkóny a terasy / vertikálne / Izolačná prírubaBalkónový a terasový vpust DN50/75 otočný s izolačným tanierom, nezamŕzajúcou protizápachovou klapkou, liatina 150x150mm/137x137mm  HL81GHKatalog / 12 Balkóny a terasy / vertikálne / Príruba s manžetou so živičnej izoláciePodlahový vpust DN50/75 otočný s bitumenovou (asfaltovou) izoláciou, nezamŕzajúcou protizápachovou klapkou, liatina rámik a mriežka 150x150mm/137x137mm  HL82Katalog / 12 Balkóny a terasy / PríslušenstvoOhrevná sada 18W/230V  HL90Katalog / 12 Balkóny a terasy / horizontálne / Izolačná prírubaBalkónový a terasový vtok DN40/50 horizontálny s izolačným tanierom, Sitko, nadstavec 100x100mm/94x94mm  HL90.2Katalog / 12 Balkóny a terasy / horizontálne / Izolačná prírubaBalkónový a terasový vpust DN40/50 horizontálny s nezámrznou zápachovou klapkou, 123x123mm/115x115mm  HL90.2-3020Katalog / 12 Balkóny a terasy / horizontálne / Izolačná prírubaBalkónový a terasový vpust DN 40/50 horizontálny, s nezámrznou protizápachovou klapkou, nadstavcom s možnosťou nalepenia dlažby 132 x 132 mm/112 x 112 mm  HL90-3020Katalog / 12 Balkóny a terasy / horizontálne / Izolačná prírubaBalkónový a terasový vpust DN 40/50 horizontálny, nadstavcom s možnosťou nalepenia dlažby 132 x 132 mm/112 x 112 mm  HL90KHKatalog / 12 Balkóny a terasy / horizontálne / Izolačná prírubaBalkónové a terasové teleso vpustu DN40/50 s asfaltovou (bitumenovou) manžetou  HL92Katalog / 12 Balkóny a terasy / vertikálne / Izolačná prírubaBalkónový a terasový vtok DN40 horizontálny s izolačným tanierom, Sitko, nadstavec 100x100mm/94x94mm  HL150Katalog / 12 Balkóny a terasy / PríslušenstvoOdvodňovací krúžok vhodný k balkónovým vpustom série HL3100T a HL5100T  HL151Katalog / 12 Balkóny a terasy / PríslušenstvoLapač piesku vhodný k balkónovým vpustom série HL3100T a HL5100T  HL152Katalog / 12 Balkóny a terasy / PríslušenstvoTepelná izolácia vhodná pre HL 5100T  HL153Katalog / 12 Balkóny a terasy / PríslušenstvoTepelná izolácia vhodná pre HL 3100T  HL154Katalog / 12 Balkóny a terasy / PríslušenstvoOhrev 18W/230V vhodný k balkónovým, alebo terasovým vpustom série HL3100T aHL5100 T  HL155Katalog / 12 Balkóny a terasy / PríslušenstvoSúprava na ohrev vrátane tepelnej izolácie k HL5100T- k sérií balkónových vpustov  HL156Katalog / 12 Balkóny a terasy / PríslušenstvoSúprava na ohrev vrátane tepelnej izolácie k HL3100T- k sérií balkónových vpustov  HL163Katalog / 12 Balkóny a terasyOdvoňovací prvok pre atikové odtoky série HL68  HL163.1Katalog / 12 Balkóny a terasy / PríslušenstvoOdvodňovací krúžok, série HL68  HL163SafeKatalog / 12 Balkóny a terasyOdvoňovací prvok k núdzovému odvodneniu pre atikové odtoky série HL68  HL164Katalog / 12 Balkóny a terasyNátokový diel tsniaci pre atikové odtoky série HL68  HL180Katalog / 12 Balkóny a terasy / PríslušenstvoOdvodňovací krúžok d 110mm  HL181Katalog / 12 Balkóny a terasy / PríslušenstvoZáchytný rošt pre balkóny a terasy pre sériu HL80, HL90, HL310NK, HL510NK  HL310N.2Katalog / 12 Balkóny a terasy / vertikálne / Izolačná prírubaBalkónový a terasový vpust DN50/75/110 vertikálny s protizápachovým uzáverom, 123x123mm/115x115mm  HL310N.2-3020Katalog / 12 Balkóny a terasy / vertikálne / Izolačná prírubaBalkónový a terasový vpust DN 50/75/110 vertikálny, s nezámrznou protizápachovou klapkou, nadstavcom s možnosťou nalepenia dlažby 132 x 132 mm/112 x 112 mm  HL310NKHKatalog / 12 Balkóny a terasy / vertikálne / Izolačná prírubaBalkónové a terasové, teleso vpustu DN50/75/110 vertikálne s asfaltovou hydroizolačnou manžetou (bitumen)  HL510NKHKatalog / 12 Balkóny a terasy / horizontálne / Izolačná prírubaBalkónové a terasové teleso vpustu DN40/50 horizontálne s asfaltovou hydroizolačnou manžetou (bitumen)  HL619Katalog / 12 Balkóny a terasy / PríslušenstvoUpevňovacie spojnice "FixIT"  HL3100TKatalog / 12 Balkóny a terasy / vertikálne / Izolačná prírubaBalkónový a terasový vpust DN75/110 vertikálny s nezámrznou protizápachovou klapkou, 145 x 145 mm 138 x 138 mm.  HL3100TGKatalog / 12 Balkóny a terasy / vertikálne / Izolačná prírubaVpust DN75/110 so zvislým odtokom zápachovou, nezámrznou klapkou, s liatinovým rámom 190x190 mm a liatinovou mriežkou 175x175 mm  HL3100THKatalog / 12 Balkóny a terasy / vertikálne / Izolačná prírubaBalkónový a terasový vpust DN75/110 vertikálny s na závode navarenou asfaltovou hydroizolačnou manžetou, nezámrznou protizápachovou klapkou, 145 x 145 mm0138 x 138 mm.  HL3100THGKatalog / 12 Balkóny a terasy / vertikálne / Izolačná prírubaVpust DN75/110 so zvislým odtokom, s bitumenovou (asfaltovou) manžetou, nezámrznou protizápachovou klapkou s liatinovým rámom 190x190 mm a liatinovou mriežkou 175x175 mm  HL3100THKKatalog / 12 Balkóny a terasy / vertikálne / Izolačná prírubaTeleso balkónového a terasového vpustu DN75/110 vertikálny s na závode navarenou asfaltovou hydroizolačnou manžetou.  HL3100TKKatalog / 12 Balkóny a terasy / vertikálne / Izolačná prírubaTeleso balkónového a terasového vpustu DN75/110 vertikálny  HL5100TKatalog / 12 Balkóny a terasy / horizontálne / Izolačná prírubaBalkónový a terasový vpust DN75 horizontálny s nezámrznou protizápachovou klapkou, 145x145mm/138x138 mm.  HL5100TGKatalog / 12 Balkóny a terasy / horizontálne / Izolačná prírubaVpust DN75 s vodorovným odtokom, zápachovou, nezámrznou klapkou, liatinovým rámom 190x190 mm a liatinovou mriežkou 175x175 mm  HL5100THKatalog / 12 Balkóny a terasy / horizontálne / Izolačná prírubaBalkónový a terasový vpust DN75 horizonzálny s na závode navarenou asfaltovou hydroizolačnou manžetou, nezámrznou protizápachovou klapkou, 145 x 145 mm0138 x 138 mm.  HL5100THGKatalog / 12 Balkóny a terasy / horizontálne / Príruba s manžetou so živičnej izolácieVpust DN75 s vodorovným odtokom, zápachovou, nezámrznou klapkou, liatinovým rámom 190x190 mm a liatinovou mriežkou 175x175 mm  HL5100THKKatalog / 12 Balkóny a terasy / horizontálne / Izolačná prírubaTeleso balkónového a terasového vpustu DN75 horizontálny s na závode navarenou asfaltovou hydroizolačnou manžetou.  HL5100TKKatalog / 12 Balkóny a terasy / horizontálne / Izolačná prírubaTeleso balkónového a terasového vpustu DN75 horizontálny

Cookies/Web-Analysis

This site uses Google Analytics. These cookies may track things such as how long you spend on the site and the pages that you visit so we can continue to produce engaging content.