CeraDrain

Alternatívne tesnenie(hydroizolácie) a konštrukcie s ľahkým podložím spĺňajú moderné požiaqdavky nie len optické (malá výška konštrukcie, napr. pre dlažbu obložené sprchy), ale tiež hygienické (plavárne, nemocnice,, mokré priestory vo fitness-centrách a saunách, kuchyňách i ke´d sú spravidla obložené), ale tiež požiadavky zo strany stavby, požiadavky predpisov a predovšetkým požiadavkami bezpečnostných aspektov.
Princíp použitia zašpachtľovanej epoxydovej pryskyrice alebo samotného lepidla na obkladaťky ako vodu neprepúšťajúceho utesnenia si vyžaduje moderné a spoľahlivé možnosti integrácie odtokov. Systém CeraDrain je optimálnym riešením. Utesnením sa prevedie v priamom spojení s keramickými obkladmi, čo vedie k tomu, že podklad nemôže presiaknuť. Jadrom systému CeraDrain je zaliata príruba z polymérbetónového betónu, na ktorú priamo naväzuje spádový betón. Pre osadenie vtoku slúžie nastavovacie nožičky, pomocou ktorých môžeme previesť na milimeter presné nastavenie výšky. Ocelová konštrukčná výstuž zaliata do príruby presahuje pri tom do betónovej mazaniny podlahy a zamedzuje tvorbe trhlín v dôsledku pohybu súvisiacích so sadaním v kritickej prechodovej oblasti. Pri pokladaní podlahovej hydroizolácie vo forme trvale elastických tesniacich prostriedkov (hydroizolačných stierok) bude pre zosuilnenie na prírubu položená vložka zo sklennej tkaniny. Hydroizolačné stierky koncipované pre túto inštaláciu (pokládkuň tenkého podložia, ktoré dostatočno zabezpečia prechod k odtoku, môžu byť na tomto povrchu jednoducho a bezpečne spracované. HL ponúka systém CeraDrein ako mnohostranné doplnkové (nadstavbové) prvky (HL85NC, HL360) pre základné typy odtokov. Taktiež ponúka hotové, prepracované vpuste so zápachovým uzáverom 50mm vodného stĺpca (HL80.1C(R)), prípadne balkónové a terasové odtoky s nezámrznou suchou klapkou proti prenikaniu zápachu vo vonkajšom prostredí (HL80C(R)).

Príklad zabudovania

1.)

2.)

3.)

4.)

5.)

6.)

7.)

8.)

9.)

10.)

Porovnanie

a) normálne zabudovanie
b) zabudovanie s izolačnou súpravou HL83 série
c) zabudovanie s asfaltovou izoláciou (HL80H), alebo PVC
d) zabudovanie CeraDrain pri variantoch
je izolovanie medzery medzi nadstavcom a keramickou vrstvou pomocou silikónu bez funkcie

Príklad zabudovania

1.)

2.)

3.)

4.)

5.)

6.)

7.)

8.)