Kvalita výroby a produktov

My preberáme zodpovednost' za kvalitu výroby a výrobkov na základe noriem o výrobkoch na všetky výrobky uvedené na tejto webovej stránke vyrobené vo firme HL a za predpokladu, že tieto výrobky boli inštalované osobou, ktorá má na takúto činnost' oprávnenie.
Všetky materiály podliehajú nepretržitej výrobnej kontrole. Ďalej sú výrobky označované znakom výstupnej kontroly, ktorá zodpovedá ONORM.
Ohl'adom zvaritelnosti našich PE vpustí so všetkými na trhu sa nachádzajúcimi výrobcami PE- potrubných systémov máme certifikát „Rakúskeho inštitútu pre plastové materiály“.

Cookies/Web-Analysis

This site uses Google Analytics. These cookies may track things such as how long you spend on the site and the pages that you visit so we can continue to produce engaging content.