Protipožiarna ochrana od HL

V odvodňovacej inštalácií sa počíta s protipožiarnými potrubiami a vpust'ami z plastu.

Poschodia musia byt' a najmä u otvorených priestorov chránené pred ohňom 90 minút (F90), počas ktorých musia odolat' ohňu. Každé poschodie je tak bezpečné ako jeho najslabšie miesto, napríklad v prevedení potrubia, alebo vpuste.

Takéto prevedenia musuia byt' poistené s protipožiarnou manžetou R90. Podlahové vpuste musia preto odolávat pot'iaru tak ako potrubia.
HL intenzívne hl'adalo riešenie, pri ktorom by sa dala prakticky využit' protipožiarna ochrana R90 v spojitosti s plastovými vpust'ami.

Ako výsledok môže byt' predstavený výrobok jednoducho, rýchlo montážne inštalovatel'ný, pri ktorom do odtoku je vložený element. Tento element je naplnený masou, ktorá pri teplote cca. 150°C začne zväčšovat' svoj objem a tým uzatvori celé poschodie.

Z dôvodu tepla a horiaceho dymu sa môže tento element ešte rozšírit'.

Protipožiarne elementy môžeme expedovat' v nasledovných prevedeniach:

HL830 Protipožiarny element R90 - vhodný k HL511, HL511KE
HL840 Protipožiarny element R90 - vhodný k vpustiam HL310N
HL850 Protipožiarny element R90 - vhodný k výrobkom rady HL317
HL860 Protipožiarny element R90 - vhodný k vpustiam Serie „Perfekt“ : HL606 – HL616 DN110

Cookies/Web-Analysis

This site uses Google Analytics. These cookies may track things such as how long you spend on the site and the pages that you visit so we can continue to produce engaging content.