Protipožiarna ochrana od HL

V odvodňovacej inštalácií sa počíta s protipožiarnými potrubiami a vpust'ami z plastu.

Poschodia musia byt' a najmä u otvorených priestorov chránené pred ohňom 90 minút (F90), počas ktorých musia odolat' ohňu. Každé poschodie je tak bezpečné ako jeho najslabšie miesto, napríklad v prevedení potrubia, alebo vpuste.

Takéto prevedenia musuia byt' poistené s protipožiarnou manžetou R90. Podlahové vpuste musia preto odolávat pot'iaru tak ako potrubia.
HL intenzívne hl'adalo riešenie, pri ktorom by sa dala prakticky využit' protipožiarna ochrana R90 v spojitosti s plastovými vpust'ami.

Ako výsledok môže byt' predstavený výrobok jednoducho, rýchlo montážne inštalovatel'ný, pri ktorom do odtoku je vložený element. Tento element je naplnený masou, ktorá pri teplote cca. 150°C začne zväčšovat' svoj objem a tým uzatvori celé poschodie.

Z dôvodu tepla a horiaceho dymu sa môže tento element ešte rozšírit'.

Protipožiarne elementy môžeme expedovat' v nasledovných prevedeniach:

HL830 Protipožiarny element R90 - vhodný k HL511, HL511KE
HL840 Protipožiarny element R90 - vhodný k vpustiam HL310N
HL850 Protipožiarny element R90 - vhodný k výrobkom rady HL317
HL860 Protipožiarny element R90 - vhodný k vpustiam Serie „Perfekt“ : HL606 – HL616 DN110